Markarbeten Stockholm

Sida 3

Behöver du badrumsrenovering i Täby?

28 nov 2019

Det är viktigt att se över sina våtutrymmen med jämna mellanrum. En duktig fastighetsägare ser till att badrum och kök håller sig fräscha. Det är mycket vatten som hanteras i de utrymmena och då är det viktigt att se till så att de ytorna är täta så att inte fukten får chansen att ta sig in i väggarna. Skulle så ske måste man se till så att allt rivs ut, torkar ut och sedan bygga på med nytt och fräscht material.

Först när det har rivits ut, kan man bygga med nytt. Då är det ett mycket mindre jobb att faktiskt renovera det som finns innan det händer något med de ytorna. Det är faktiskt ett mindre jobb att hålla efter våtutrymmen än att slarva och sedan göra ett så mycket större arbete. Gör man lite då och då, blir det i slutändan inte så mycket arbete som måste läggas ner på kök och badrum.

Renovera med material som håller hög kvalitet

När man väl renoverar är det viktigt att renovera med material som håller hög kvalitet. Häg kvalitet menas här helt enkelt de material som håller för lång tid framöver, eller som man kan återanvända på nytt. Därför går både våtrumsmålarfärg och våtrumstapeter bort. Däremot kan man alltid återanvända kakelplattor, klinker och stenplattor. Att tänka framåt och miljövänligt är alltmer av stor vikt och det som dagens unga vill att vi ska göra. Och de har alldeles rätt i det.

Anlita plattsättare för badrumsrenoveringen

Att anlita en plattsättare är därför av stor vikt när man ska genomföra renoveringar i både kök och badrum. Särskilt viktigt är det med att anlita en professionell plattsättare. Just när det kommer till att sätta plattor i badrum, med vattenlås, rätt lutning på badrumsgolvet och att bygga våtutrymmen då krävs det en professionell fackman och plattsättare som kan komma och utföra dessa saker. Anlita erfarna plattsättare som kan lösa saker och ting när de lägger både kakel- och klinkerplattor i badrum. Ibland ser man ju märkliga lösningar som inte alls kommer an en duktig plattsättare att lägga när man ser plattor som har lagts runt rör som sticker upp ur golvet eller i närheten av trösklar till exempel. Det går att se väldigt tydligt när man studerar ett klinkergolv, om de som har algt klinkern har brytt sig om att göra det noggrant eller ej. Här kan du läsa mer om duktiga plattsättare i Täby på: https://www.plattsättaretäby.se.

Vad gör en arborist?

11 okt 2019

Vad gör en arborist och vad finns det för värde i att anlita en sådan? Ordet arborist kommer från latinets arbor – det betyder träd – och det ger en tydlig indikation på vad en arborist gör under en arbetsdag. Det handlar om att hålla efter träd och genom detta också skapa skönhet, ge träd längre livslängd och samtidigt också skapa säkerhet. Det senare är nog så viktigt. Ett träd – eller en gren som är rutten – som riskerar att falla riskerar också att åsamka stor skada; både på person och på egendom.

Den vanligaste arbetsuppgiften handlar om att genomföra en kronrensning. Med hjälp av speciella sågar så klättrar arboristen upp i ett träd och beskär kronan. Det innebär att sjuka grenar kapas, att döda sådana plockas bort och att man i och med detta också ger trädet en längre livslängd. En kronrensning i en stadsmiljö innebär också att solen kommer igenom på fler ställen och att man således får en trevligare upplevelse och ett bättre intryck av staden i fråga.

Säkerhet – en viktig fråga

Anlita trädfällning inför vintern

Säkerhet är ledordet för en arborist. Dels så ska han själv inte komma till skada i samband med att han arbetar – därför används speciella verktyg och speciell typ av säkerhetsutrustning. Det vanliga är att en arborist använder sig av en säkerhetssele; inte för att den ger absolut bäst skydd – utan för att den inte skadar det träd man arbetar i. Det är också en viktig fråga – man bevarar träd och man ska inte skada dessa i onödan.

Ett normalt tillvägagångssätt är även att använda sig av skylift. Det sker ofta i samband med arbete i högre träd som ligger i stadsmiljö. Genom att stå bredvid trädkronan kan man arbeta metodiskt, effektivt och rakt igenom säkert. Säkerhetstänket lyser även igenom i det förebyggande arbetet. Genom att kontrollera trädens kvalitet och hur de mår så kan man också planera kring beskärning och eventuella fällningar. Det är därför inte ovanligt att en kommun har täta samarbeten med arborister. Om inte – jag, då skulle risken för skada vara överhängande och detta både sett till egendom – fastigheter, bilar, butiker – och sett till invånare som har oturen att passera ett träd som inte mår bra.

Behöver du hjälp av en arborist?

Träd finns överallt och de är livsviktiga för oss; de ger syre och de tillför skönhet till både städer och på privata tomter. Ett friskt träd kan leva hur länge som helst och det är något som man behöver hjälpa trädet i fråga med. Genom att anlita en arborist så kan man som privatperson ge träd på den egna tomten en möjlighet att frodas och leva så länge som möjligt och man kan göra det utan att träden riskerar att falla och skada någon eller något. Är man osäker på hur ett träd egentligen mår så kan man med fördel kontakta en arborist för en mer professionell diagnos. Vissa träd må se friska ut vid en första anblick, men det kan vara en ren illusion sett till hur många grenar som finns och hur pass sjuka dessa kan vara. Träd mår – precis som buskar – bra av att beskäras och genom detta få en bättre, friskare kvalitet.

När det är dags att renovera

28 sep 2019

Är det dags att renovera hemma? Ska man helrenovera något rum, kanske kök eller badrum, som är de rum vi oftast renoverar, bör man välja om man ska göra det själv, eller anlita hantverkare. Ska man anlita hantverkare bör man välja om man ska anlita en totalentreprenör, eller om man själv ska arbeta som sin egen byggherre och planera arbetet. I det senare fallet bör man då anlita målare, golvläggare och en elektriker.

Att få tag i alla de olika hantverkarna själv, kräver att man antingen har bra kontakter med olika hantverkare, eller skaffar sig det. Det är inte alltid lätt att veta vilka hantverkare som är bra att anlita och vilka man kan lita på eller helst undvika. Känner man inte hantverkare behöver man börja från början; leta kontaktuppgifter, begära in offerter och referenser och sedan bestämma sig för den som är bäst lämpad för arbetet.

När du behöver en elektriker

Att få tag i en duktig elektriker

Det kan verka som att alla elektriker arbetar på samma sätt, och de duktiga elektrikerna gör det. De tänker på säkerheten för alla inblandade i första hand. Elektricitet är en mycket stark kraft som alltid måste hanteraas på ett säkert sätt. Elektrikerna får den utbildning som de behöver, men sedan i praktiken gäller det att de alltid tar det säkra före det osäkra och alltid arbetar på samma sätt. Många får rutiner som säkerställer att de alltid hanterar saker i rätt ordning och kan hantera de olika installationerna på rätt sätt.

Googla "elektriker Stockholm"

Känner man inga elektriker som man kanske behöver anlita för sin renovering hemma, kan man ju alltid börja med bekantskapskretsen; känner de någon elektriker som de har goda erfarenheter av? Fråga grannar, släkt och vänner. Om inte kan man googla "elektriker Stockholm" om det är i Stockholm man behöver det. Annars skriver man in den ort där man behöver en sådan. Sedan bör man fråga om offert och referenser. De talar om hur de arbetar, om de dyker upp på avtalad tid och utför arbetet som avtalat. Får man tag i en elektriker med bra referenser är det sedan bara att anlita den elektrikern. På samma sätt bör man göra när man behöver få tag i målare, golvläggare och andra hantverkare. Får man då tag i duktiga hantverkare kan man lägga alla kontaktuppgifter så att man har tillgång till dessa när man behöver dem. Läs mer om hur man kan få tag i elektriker på Södermalm på: https://elenkelt.se/elektriker-sodermalm.

Göra om uppfarten hemma?

28 aug 2019

Det finns några olika sätt som man kan arbeta med sin uppfart. Beroende förstås hur man vill ha sin uppfart kan man arbeta med den på olika sätt. Här tar vi upp de mest uppenbara och vanligaste sätten som man kan arbeta med den på. En uppfart är ju till för att man ska kunna ställa bilen på den, antingen till ett garage eller bara på gården där man bor. Här kan man ge uppfarten lite olika utseende. Vi går från det billigaste till det dyraste alternativen.

1. En gräsplätt

Det allra billigaste sättet att ha en uppfart på är att låta gräset växa på den. Det brukar efter hand blir två spår av bilens hjul, och det är inte så dumt. Ibland kan det istället bli riktigt snyggt. För att de två spåren ska vara så snygga som möjligt är det viktigt att man inte vänder på gräsplätten, utan att man antingen backar in, eller kör in och sedan backar ut, så att det inte bildas fler spår än det två som bilen bildar. Efter flera år har spåren permanentats och då spelar det ingen roll hur man kör in eller ut på gräsplätten.

2. Grusplan

Det andra alternativet är att man kör hem grus och har en grusplan som man kör upp på. Det gäller bara att man aldrig kör in med hög fart, eller bromsar in hastigt då man riskerar att få sladd på bilen. Bromsar man in eller gasar på med väldig fart riskerar man dessutom att få en massa stenar som förstör lacken på bilen.

3. Asfalterade uppfart

Vill man helt och hållet undvika stenskador på fönster och lack kan man istället asfaltera den. Genom att asfaltera den, får man en jämn och fin yta. Detta är det absolut bästa sättet att få en prydlig uppfart. Då vet man att man inte behöver riskera skador på fönster eller lacken. Man kan också hålla bilen fri från dammet som uppkommer från en grusplan. Den är heller inte skön att gå på. Då är en asfalterad uppfart så mycket bättre och skönare att gå på.

4. Stensatt uppfart

Vill man inte ha en asfalterad uppfart kan man istället sätta sten på den. Genom att sätta fin marksten på uppfarten kan man variera utseendetp på uppfarten med utseendet på stenarna som man lägger på uppfarten. Här finns det olika alternativ som en stensättare kan använda sig av. Det mesta hänger på tycke och smak med stensättningen.

Snyggast är det med stenar i trädgården

22 aug 2019

Ska man dela av, bygga trappor eller någon terass i trädgården är det med stenar som man ska göra det. Det gäller även för uppfarten till garage, eller allra närmast huset, som ska skydda mot växtligheter. Allra närmast huset, invid fasad eller husgrund ska man inte ha någon växtlighet. Växter är vackra att titta på, men kan föra med sig fukt och och rötter som förstör huset och husgrunden. Därför bör man ha några meter med anlagd stensättning de närmaste metrarna från husgrunden mot trädgården. På så sätt hindrar man växterna från att slå rot närmast husgrunden.

Så gör du

Har du dränerat nyligen? Om inte, kan du passa på att lägga ett stenparti närmast husgrunden nästa gång som du ska dränera. Att dränera kring huset, är viktigt att det sker ungefär vart 20:e år. Då vet du att du håller husets grund i bra skick och slipper probem med eventuella fuktskador. När man dränerar lägger man sedan in dräneringsrör, eller dräneringsskivor, efter att man har grävt. Man leder på så sätt bort vatten från huset. Har man sedan träd minst 5 meter från huset, ser man till att träden suger upp eventuell fukt som kanske annars letar sig in i husgrunden. När man väl har lagt dräneringsrör eller dräneringsskivor kan man gott och väl lägga en stenläggning närmast huset. Det ser snyggt ut samtidigt som det förhindrar fukt och vatten från att ta sig in i husgrunden. 

Så ser arbetsordningen ut:

  • Gräv runt huset
  • Lägga geoduk/markduk runt huset
  • Lägga grus, makadam och sänd på duken
  • Lägga stenarna

Låter det svårt? Det är det inte, om du har de rätta redskapen. Att gräva för hand, tar flera dagar, med åtföljande ryggsmärta. Då är det mer effektivt att gräva med en liten grävskopa, som du antingen hyr, eller köper. Då tar det högst en, två dagar så är du färdig. Har du dränerat och anlitat en firma så kan du bara tala om hur djupt du vill lägga din stenläggning. 1, 5 meter brukar vara det vanligaste för att lägga stenarna snyggt efteråt. Du kan välja allt från gråsten (granit), skiffer till marksten eller kalksten om du så vill.

Så får du tag i duktiga stensättare:

Känner du inte till någon stensättare, kan du alltid googla. Skriv in till exempel "stensättning Stockholm" om det är i Stockholm du önskar dig en stensättning. Då bör du få kontaktuppgifter till några olika stensättare som arbetar i Stockholm. Annars skriver du in din egen ort i Googles sökruta. Lycka till!

Ska glasfasaden bli 2000-talets signum?

6 jul 2019

Genom historien ser vi att olika material har varit olika populära. Vi människor gillar ju nyheter bäst. Det senaste som har presenterats och som vi inte har sett så mycket av, det som är unikt och exklusivt, blir ofta populärt. Vad vi anser är vackert och varför, kan däremot vara svårt att förklara. Varför gillar människor det ena men inte det andra? Dessutom påverkar vi varandra i mycket stor utsträckning.

Hur ser historien ut från grottan till glaset?

Om vi får veta att något föredras av de flesta, är det lätt att vi ändrar oss och tycker som majoriteten. Vad var det som gjorde att grottmänniskorna sökte sig till grottan? Var den vacker, eller innebar den bara skydd mot regn och vind? Vad var det som gjorde att vi täljde till hela träd som material för att börja bygga hus? Med historiens gång gick vi från grottan till trähuset, från trähuset till det putsade huset – vi blandade lera med vatten och aska och gjorde den första betongen. Från putsen till tegelhusen och från teglet till trähus, från trähus tillbaka till betongen, till blandade material i både betong och glas. Idag ser vi glasfasader som det absolut finaste, senaste, trendigaste och snyggaste.

Vad blir detta århundrades byggmaterial?

Följer vi med husen och hur man byggde dem och vilka material som vi använde under de olika århundraden som vi har byggt, så ser man vissa gemensamma material som vi hellre har använt. Kanske glasfasaden ska bli ihågkommen som 2000-talets byggmaterial? Det skulle inte förvåna om det blev glasräcken, glasväggar och glasdörrar som blir "typiska 2000-talets hus". Kanske kommer generationer efter oss att peka på ett glasräcke och säga att detta var typiskt för tiden under det försa århundradet på 2000-talet. Glaset hade fått laminat som stärkte det och gjorde det därför möjligt för människor att använda glaset i större utsträckning än förut, och kunde inreda med glasräcken, glasväggar, glasdörrar och mycket annat,

Glasräcken släpper igenom ljus och utsikt

Kanske hemligheten till populariteten hos glaset är att det gör så att man inte ser väggen, räcket eller något som skiljer åt huset från resten av världen. Kanske vi inte vill se några gränser, utan att allt är nåbart oberoende var i världen som vi befinner oss. Med glasväggar kan vi inte ha några hemligheter. Vi kan inte dölja något så länge som vi har glasväggar, glasfasader och glasdörrar. Eller hur ska man annars tolka populariteten hos glaset? Läs mer om olika slags glasräcken på: https://www.glasräckenstockholm.se.

Mura rökgång för en eldstad

28 jun 2019

Om man har ett äldre hus där det har funnits en eldstad som man gärna skulle vilja blåsa lite liv i, kan vara ganska så komplicerat. Förr i tiden kunde man släppa ner blöt sand i skorstenen genom att ta en säck med sand som läckte ut sanden medan man drog upp den genom skorstenen. Det som är att man egentligen skulle vilja komma åt insidan på skorstenen och lägga på ett nytt lager med fuktig lera. Det man använder idag är lera, kalk eller vanlig murstensfog för att få till en ny yta. Då använder man en uppblåsbar bälg.

Det händer i en gammal skorsten

Det som händer inne i skorstenen är att fogen, som finns mellan teglet bränns upp, vilket gör skorstenen nästan obrukbar. En renovering av en skorsten kan kosta mellan 30.000-60.000 kronor, före avdragen för Rot som man brukar kunna få från Skatteverket. Vilka renoveringar som krävs vet en murare. Sedan kan det finnas andra skador eller slitage på storstenarna än att fogen har brunnit upp. Då kan det krävas att man fyller på med tegel, eller till och med mura om skorstenen.

Eller så behöver man lägga in en nyare skorsten. Man lägger in ett nytt rör i den gamla skorestenen. Det är ett mycket enkelt ingrepp och inte alls särskilt svårt, vilket kan göra att priset för åtgärden inte behöver vara så stor. Vet man att man har en äldre skorsten, mur för sin eldstad kan det vara bra att se över den med jämna mellanrum. Anmälan för ny skorsten måste göras till kommun. Det är viktigt att komma ihåg att anmäla till kommunen om man murar en skorsten i sitt hus, eller gör andra förändringar. Det är kommunens ansvar att sota alla skorstenar. Och är det inte det, bör information stå på kommunens hemsida men det är alltid bra för fastighetsägare att kontrollera hur det förhåller sig.

Detta krävs vid köp av ny braskamin

Skaffar du dig en ny braskamin är det viktigt att ta reda på vad som krävs av din skorsten. Många säger att det blir en sämre eldning att endast lägga in ett nytt rör i din gamla skorsten, så det gäller att ta kontakt med en murare innan man bestämmer sig för vad man ska göra. Det allra bästa är, ifall du funderar på att skaffa en ny braskamin till din gamla skorsten, att be leverantören komma ut och titta på din skorsten och utifrån det kan leverantören råda dig till hur du bör göra med den gamla muren och installeringen av braskaminen. Lycka till!

Få fin innergård i Stockholms innerstad

16 jun 2019

Vad använder ni er innergård i Stockholm till? Ibland kan man se dystra små innergårdar där man har några grästovor som har vuxit sig alldeles vilda, en liten och livsfarlig gunga för något barn och några utemöbler som har sett bättre dagar. Även om innergården inte är mer än kanske 100 kvadratmeter, så går det att göra en hel del med den. En landskapsarkitekt kan hjälpa till så att de boende kan återupptäcka sin innergård och börja använda den och utnyttja de kvadratmeter som ändå finns på den egna innergården. Varför inte börja med att plantera blommor, träd och växtligheter som gör att alla trivs bättre utomhus? Detta är vad man  kan göra med en innergård.

1. Lekpark för barnen

Om det finns många barn som växer upp i innerstaden, kan man vilja bygga sandlåda, placera gungor och lekställningar för barnen på innergården. Har man riktiga portar ut till gatorna kan man låta barnen leka själva på gården och hålla ett litet vakande öga från köksfönstret. Barn är fantasirika och kan tycka att vad som helst är jättespännande, och att placera en lekställning på innergården kan göra att de kan leka utomhus i timmar. Sedan kommer de in och har fått mycekt frisk luft i sina lungor.

2. Utemöbler för umgänge

Vill man använda innergården till matplats med matbord och bänkar, bör man bygga en terass med till exempel stenmaterial. Man behöver en plan yta för att kunna stäla utemöblerna på, för bänk och eventuell grill. Då kan man behöva gatubelysning, plantera träd som ger skugga och blommor för en större trivsel på innergåren i Stockholm.

3. För dem som vill ut på landet

Vill man kan man bygga ett litet hönshus på innergården. I så fall får alla boende tillgång till ägg varje dag. Det gäller bara att man bygger så att hundar, vargar eller rävar kan ta sig in i hönshusen och skada hönorna och eventuella tuppar. Det gäller så att någon tar på sig att rensa i hönsburen, ge dem mat och se till hönorna. Kanske man vill ha fler djur på gården? Några kaniner? En och annan get? Den som vill kan föda upp lite olika djur även i storstaden. Det som gäller är att någon måste ta ansvar för dem. Bor man i en BRF, kan det lätt hamna mellan stolarna så att djuren vanvårdas, men om man är van vid djurhållning och van att ta ansvar är det ingen dålig idé.

Är du intresserad av renovering av innergårdar? Läs då mer här.

Ska du renovera källaren hemma?

11 jun 2019

Funderar du på att ta till vara utrymmet hemma bättre? Det kanske inte går att bygga en till våning på huset, men har du funderat på att bygga ut neråt i stället? Det kan man faktiskt göra. Säg att du har en källare, där du mest förvarar värmekaminen, tvättstugan och använder som garage. Då har du möjlighet att renovera om källaren så att du på ett mer påtagligt sätt kan använda utrymmet i källaren. Om du har barn som nu har blivit stora och som vill kunna bo hemma men mer självständigt, så kan du alltid bygga ut bostaden nere i källaren så att den passar dig bättre. Har man inte stora barn som fortfarande bor hemma, kan man alltid renovera källaren till att göra det möjligt för gäster att sova över, eller så kanske man längtar man efter en snickarverkstad, kontorsutrymme eller vävstuga. Möjligheterna blir så många fler om man ser till att använda all yta som man har i en bostad, neråt eller uppåt.

Så går det till att renovera källaren

Börja med att googla "källarrenovering Stockholm", eller någon annan ort, där du bor, för att få tag i ett hantverkarföretag som arbetar med källarrenovering i Stockholm. På så sätt kan du komma i kontakt med ett sådant företag. Är de seriösa ser de till att komma hem till dig på ett kostnadsfritt hembesök innan de uppger någon offert på källarrenoveringen. Hur mycket det kommer att kosta kommer antagligen att bero på hur källaren i dag ser ut och stor yta som du önskar få i och med källarrenoveringen.

Viktigt be om referenser 

När du väl har fått någon offert, ber du även om att få referenser. Det är ju väldigt viktigt att veta hur de arbetar och om de är noggranna när de jobbar. Hantverkare kan verkligen arbeta på helt olika sätt. Det finns de som verkligen är noggranna och som gör arbetet väldigt bra. Sedan finns de det som gör arbetet på ett hafsigt sätt och som knappt ens bryr sig om sina kunder. Sådana vill man inte ha hemma hos sig. När du väl bestämt hantverkare återstår det roliga jobbet med att bestämma hur källaren ska se ut när den är klar. Vilka material ska man använda? Hur stor ska källarrenoveringen vara? Hur många rum ska det finnas? Och vad kan hantverkarna göra av källaren, vilka förutsättnignar finns det för dina planer? Är de duktiga ser de till att uppfylla dina önskemål. 

När du behöver måla om fasaden

1 jun 2019

Sommartider brukar innebära renoveringstider, eller hur? Det är under sommaren som är bästa tiden att renovera och måla om huset. Ska man riva ut kök och badrum är det även under sommaren som är den bästa tiden. Allt känns och upplevs lättare under sommaren. Att klara sig utan kök och badrum brukar kännas lättare när det är varmt och skönt utomhus. Känner man sig svettig är det bara att åka till närmaste sjö och slänga sig i vattnet. Kan man inte göra maten i köket, är det bara att plocka fram grillen och tillaga den utomhus i trädgården. Sommaren är helt enkelt den bästa årstiden för alla slags renoveringar.

Anlita målare så du inte ramlar ner för stegen

Här rekommenderar vi att anlita målare för målningen av fasaden. En professionell målare har de redskap som krävs för att fasadmålningen ska bli så bra som möjligt. De är vana vid att svinga sig upp och ner för stegar och arbetsställningar. De gör dessutom arbetet på en bråkdel av den tid som man som lekman lägger ner på arbetet. Även om det kostar mer än när man gör det själv, ser målarna till att arbetet blir gjort med sådan kvalitet att skulle man som lekman själv åstadkomma samma sak, tar det ungefär hela ens semester, och för många innebär semestern att man behöver få vila upp sig och få en avkoppling och inte mer arbete just då.

Kom ihåg att ansöka om bygglov

Om du har tänkt dig byta fasadfärg eller fasadmaterial, kom i så fall ihåg att ansöka om bygglov. Det krävs det så snart som man vill förändra fasaden, förutom när man målar och renoverar fönster och tak, men övriga fasadens förändring måste anmälas och ansökas bygglov hos kommunen. Det är ett bra förfarande då man helst vill ha enhetliga kvarter av villor så att de inte sticker ut allt för mycket och skär sig mot varandra.

Seriösa målare på Södermalm

Om du letar efter seriösa målare på Södermalm är det en bra början om man googlar "målare Södermalm" för att få några förslag på sådana av Google. Då kan man alltid ta kontakt med några som dyker upp på Googles hemsida. Om man ber om offert borde man få en målare som kommer ut och kontrollerar vad det är som man vill få hjälp med. När de har varit hemma hos en och sett vad det är man vill få hjälp med, kan de sedan ge en mer realistisk offert. Om man sedan kommer överens om ett ungefärligt pris, och kommer överens om ett arbete som ska utföras, kan man sedan skriva avtal. Sedan utför målaren det som man har kommit överens om.

Så kan du göra en stenträdgård

25 maj 2019

Det är ingen dum idé att kombinera sten med gräsmatta, planteringar med träd, buskar och blommor. Det är precis som ute i naturen, att det är fint med variationer. Precis som det är i naturen finns det både sand, sten, grästovor, träd och blommor om vart annat. Får man en trädgård att påminna om naturens variationer får man en trädgård som man kan njuta av i stora lass. Här vill vi ge förslag och inspiration om hur man kan göra med sten i trädgården. Sten behöver ju inte bara vara granit, ibland kan man vilja ha marksten, som är en ljusare variant och som gör slätare ytor med mer kompakt sten.

Om du vill ha en terass

Om man önskar sig en yta där man kan sitta och umgås på, ställa ett bord och vilstolar och kunna umgås med vännerna och familjen är en stenterass en bra idé. Då vet man att man har en plan yta mitt i trädgården där man kan vistas så snart som man önskar sitta utomhus. På somrarna vill man ju det; njuta av utomhusmiljön och njuta av den trädgård som man kanske har odlat.

Om du vill ha en uppfart

Behöver man en uppfart till garaget, kanske man vill göra uppfarten snyggare än bara med grus eller asfalt. Både grus och asfalt är material som är trista att titta på. Anlägger man en uppfart med sten så får till och med den tråkiga uppfarten liv och en fin yta. Särskilt viktigt är det om uppfarten upptar en stor del av trädgården, då vill man att den ska ha en fin yta som syns, för alla som kommer till trädgården.

Om du vill ha en avskiljare i trädgården

Ibland vill man varken ha en uppfart eller en terass, utan kanske bara avskiljare i trädgården. Om man vill markera gränserna mellan till exempel gräsmattan, stigarna och rabatterna, kan man göra det tydligare med stenar som bildar stigar i trädgården. I stället för att ha bruna stigar, av upptrampad jord, är det så mycket snyggare med stenlagda stigar. De visar tydligt var man ska gå och håller stånd mot gräset. De gör stigarna ljusare och det är skönare att gå på dem barfota.

Anlita stenläggare i Stockholm

Att anlägga sten själv i trädgården är ganska svårt. Behöver du någon stenläggare som kan göra det åt dig, blir det både snabbare gjort och snyggare. Behöver du komma i kontakt med en sådan, kan du läsa mer här om stenläggare i Stockholm.

Jobba som stensättare i Stockholm

12 maj 2019

För den som gillar att arstensättningbeta fysiskt och ofta i utomhusmiljö finns många möjligheter att jobba som stensättare i Stockholm. I staden utförs ständigt anläggningsprojekt i både offentliga och privata miljöer, så som att lägga kantsten på parkeringar och att utföra uppdrag hemma hos privatpersoner. Det finns goda utbildningsmöjligheter och även goda chanser till jobb.

Utbildning

Verkar yrket som stensättare intressant finns det flera utbildningsmöjligheter i Stockholm. Är man fortfarande ung och letar gymnasium kan man välja att gå ett bygg- och anläggningsprogram, där vissa skolor erbjuder inriktning mot mark- och anläggning. Efter avslutat utbildning kan man jobba som stensättare hos olika typer av företag.

Har man passerat gymnasieåldern finns möjlighet att utbilda sig via Komvux eller som lärling hos ett företag. Det är då lättast att kontakta arbetsförmedlingen för att se vilka möjligheter som finns, men man kan även själv kontakta intressanta företag och visa sitt intresse. Finns behov av en lärling kan ni tillsammans lägga upp en plan för utbildningsperioden, som då sker på ett mer praktiskt än teoretiskt vis.

Personliga egenskaper

Gillar du att vara kreativ, är fysiskt stark, kan hantera tunga lyft och tycker om att arbeta utomhus kan detta vara ett yrke för dig. Man jobbar i många olika miljöer och alla uppdrag skiljer sig så man bör trivas med variationen av både arbete och arbetsplatser. Den ena dagen jobbar man i stadsmiljö och den andra kanske i en privat trädgård. Man jobbar ofta i team så det är viktigt att man har förmåga att samarbeta med andra. Det gäller också att vara lyhörd för att kunna bemöta kundens önskemål och utföra jobbet efter dessa.

Stensättning kan vara ett riktigt hantverk då många efterfrågar fina mönster och eftersom man ofta stensätter stora ytor med många små stenar får man verkligen göra uttryck för sin konstnärliga ådra. Det brukar vara en stor fördel om man har B-körkort så man kan ta sig runt bland de många olika arbetsplatserna.

Hitta jobb

Det finns en mängd stora företag och mindre privata stensättare i Stockholm och det brukar i regel inte vara några problem att hitta ett arbete. Har man nyligen avslutat en utbildning är chansen stor att man får jobba kvar där man tidigare haft en praktikplats men om det inte är en möjlighet får man helt enkelt söka hos andra företag som känns intressanta.

Har man en utbildning inom anläggning kan man med fördel söka jobb hos företag som jobbar delvis med stensättning och delvis med andra markarbeten om man vill ha ännu mer variation på sina arbetsdagar. Att jobba enbart med stensättning är ett tungt arbete och vissa kan uppleva det som monotont, trots att jobben och platserna är olika.

Gatsten har använts i olika miljöer i hundratals år och är fortfarande ett populärt material. Det tillkommer på nya platser och behöver bytas ut och fräschas upp där det funnits länge. Jobb finns det oftast gott om och har man dom rätta egenskaperna kan man bli en duktig och framgångsrik stensättare.

Stensättarestockholm.nu har stora kompetensrer på området.

 

 

 

 

 

 

Kan sten verkligen passa i trädgårdar?

1 maj 2019

Har du någon gång sett en stenträdgård? Om du någon gång har besökt Japan, så kanske du har sett en och annan stenträdgård där. Japaner gillar verkligen stenar. Är man inte van vid att titta på en trädgård som bara innehåller stenar, kanske man tycker att det är en konstig sak att bara ha stenar i sin trädgård, men tänk dig att du kan blanda stenar med växtlighet och ha lagom många stenar på olika sätt. Ta och googla Ryoan-ji, Kyoto, Japan och klicka på bilder så får du fram flera fina bilder på hur man har arrangerat stenar på ett sätt som är unikt för Japan där de i den trädgården enbart vill ha stenar i trädgården. Nu menar vi inte att man bara ska placera stenar i sin trädgård, men man kan bli inspirerad och plocka in en och annan sten.

Var beredd att rensa i stenträdgården

Skulle man vilja göra om hela sin trädgård till en stenträdgård, bör man vara beredd att rensa trädgården. Det är inte lättare att ha en stenträdgård än en vanlig trädgård. Det är lätt att tänka att man skulle vilja slippa klippa gräsmattan och i stället anlägga en stenträdgård, därför enbart ha stenar. Men det innebär inte mindre arbete att anlägga en stenträdgård, nästan tvärtom. Det blir till att dra upp ogräs i stenträdgården i stället. Och det går snabbt om ogräset får fäste i trädgården. Ogräs har den egenskapen att den är starkare än annan växtlighet och det gör att ska man ha en stenträdgård, bör man vara beredd att dra upp det starka ogräset. Om man vill ha inspiration på hur man kan göra med sin egen trädgård och kanske blanda in stenar i sin trädgård och få en blandad trädgård med både växtligheter och stenar för utseendets skull.

Stensättning ett sätt att göra tomten plan

Är det så att man har behov av att göra tomten mer plan, kan man använda sig av stensättning som ett sätt att göra tomten mer plan. Har du till exempel en trädgård som sluttar neråt, eller uppåt (beroende på hur man ser på trädgården) så kan man med hjälp av stensättning göra terasser eller göra den mer plan på olika sätt. Man kan även lägga stenarna i ett flytande underlag så att det ser ut som en böljande trädgård av stenar. Om du inte kan sätta stenarna själv i din trädgård utan behöver en hantverkare för det, kan du alltid hitta någon genom att googla "stensättare" följt av den ort där du bor, så får du flera olika sådana förslag av Google.

När du behöver anlägga en ny trädgård

24 apr 2019

Om man bygger nytt hus och sedan inte har gjort något åt omgivningen runt huset, då ser själva huset alldeles halvfärdigt ut. Det krävs alltid att någon anlägger trädgård runt huset för att det ska se färdigt ut. Utan en trädgård är ett hus alldeles naket. En trädgård klär det nakna huset. En trädgård gör att huset ser välkomnande ut.

En trädgård får oss att må bra

Vi människor är precis som vi var för flera tusentals år sedan. Vi var närmare djuren och naturen än vad vi är just nu. Vi mår bra av att vistas utomhus, och vi mår bra av att ha en trädgård. En trädgård gör att vi kan koppla av. Den gör oss mindre stressade. Den som vistas ute i en trädgård har svårt att stressa. Det finns inget i den som kan göra så att vi känner oss stressade, om det inte är så att det är en massa saker som man ser som man borde göra. Då är det bättre att anlita en trädgårdsmästare som kommer och tar hand om allt det där så att man själv kan stressa av och inte behöver tänka på saker som man bör göra i trädgården.

Trädgårdsarbete ger rätt till Rut-avdrag

Du vet väl om att all slags trädgårdsarbete ger rätt till Rut-avdrag. Dock inte stenläggningar, men väl det arbete som har med gräsklippning, snöskottande och att plantera i den. Det innebär att allt underhållsarbete som krävs i trädgården får man anlita folk för att göra. Det ska vara lätt för äldre personer att kunna utföra det och kunna bo kvar hemma. Men det är också till för alla familjer som lever stressiga liv och inte hinner med sitt trädgårdsarbete, samt så gör det så att de som är kunniga trädgårdsmästare ska kunna få arbeta med sådana sysslor utan att det kostar skjortan för dem som ska betala för det.

Googla trädgårdsskötsel Stockholm

För att hitta en trädgårdsmästare som kan komma ut och sköta om din trädgård kan du googla "trädgårdsskötsel Stockholm". Då bör du hitta någon som erbjuder just trädgårdsskötsel i Stockholm. Då kan du ju alltid ta kontakt och känna efter hur det känns med just det företaget. Det är bra om de lyssnar på sina kunder och gör som de önskar det. Att arbeta i en trädgård är ganska fysiskt tungt. Man kanske blir tvungen att gräva, och flytta på stenar, eller såga trädgrenar och träd.

Så hittar du en arborist i Stockholm

4 apr 2019

Behöver du en arborist eller någon som arbetar med trädfällning, och råkar bo i Stockholm? Då behöver du en sådan i Stockholm. Känner du inte till någon som kan utföra en trädfällning i Stockholm, kan du googla "trädfällning Stockholm". Det borde räcka för att Google ska föreslå flera företag och arborister som har angett att de kan utföra en trädfällning och som arbetar i Stockholm. Det som du behöver göra sedan är att ta kontakt med några av de föreslagna arboristerna och fråga om offert och referenser.

Svårt att göra det på egen hand

Kan det verkligen vara så svårt att fälla träd? Kan man inte göra det på egen hand? Jo, det är svårt att fälla träd. Nej, man bör inte göra det på egen hand. Det finns betydliga risker med att fälla träd. Den främsta risken är att man riskerar att få hela trädet på sig själv, eller att man skadar någon annan. I svåra fall kan man fälla trädet så att det ramlar över ens hus, sin bil, eller grannens hus eller bil. Att fälla träd är ingen svår konst, om man vet hur man gör. Men det vet väldigt få hur man gör. Här behövs erfarenhet och att mäta hur trädet faller, lägga ett snitt på trädet så att det faller åt rätt håll. Ett vanligt misstag som oerfarna gör är att de får till ett snitt på trädet, men får det ändå inte att falla. Då riskerar man i stället att trädet faller när man minst av allt anar det. Då kanske det finns människor i närheten som skadas av trädet. Så, ta i stället hjälp när du vill ha ner ett träd.

En arborist vet hur man gör

En arborist kan till exempel fälla träd i flera olika steg om trädet till exempel är stort och det finns hus, bilar eller annat som man kan anta riskerar att skadas om man fäller hela trädet på en enda gång. Bor man trångt, och vill fälla träd som står i vägen kan man fälla det i sektioner så att man inte får hela trädet att falla ner om det inte finns plats. Det är en bra idé att fälla det i flera sektioner, då har man det i hanterbara bitar som man sedan bara kan frakta bort, eller elda om man har en öppen spis, kamin eller vedspis, eller så vill man använda dem till annat. 

← Äldre inlägg