Brandtätning för ökad säkerhet i Stockholm

För att skapa säkrare fastigheter i Stockholm så har det blivit vanligt att göra en åtgärd som kallas för brandtätning, som är till för att begränsa bränder.

Bränder är tyvärr något som då och då uppstår i de flesta byggnader. Det kan vara för att en person har glömt ett tänt ljus eller glömt bort att en stekpanna står och värms på spisen. Men det kan även vara så att branden har uppstått på grund av någon verksamhet eller något som går fel i exempelvis elsystemet i en byggnad.

Hur en brand än uppstår så är det mycket viktigt att den begränsas så att den är lättare att släcka. Och att den gör så liten skada som möjligt. Därför har det tagits fram olika produkter som kallas för brandtätning, och som gör att eld och rök inte sprider sig. Vilket är speciellt viktigt då det rör sig om höga eller stora byggnader.

Produkter inom brandtätning

Det finns olika slags produkter som du som fastighetsägare, eller hyrestagare, kan skaffa. De vanligaste är brandsläckare och brandvarnare, som är enkla att köpa i en vanlig butik och sätta där man tycker att de kan behövas. Men för den som har en större fastighet så kanske det krävs mer än bara dessa för att hålla säkerheten uppe.

Men det finns även produkter som kräver speciell expertis för att installera eller montera. Yrkespersoner inom brandtätning som från brandtätningstockholm.se använder sig av brandtätningsskivor, brandtätningsskum och brandtätningsspackel för att skapa ett säkert skydd vid nybyggnationer eller då en fastighetsägare vill utöka brandsäkerheten.

23 Jul 2023