Markarbeten Stockholm

Sida 2

Så länge håller ett tak

27 aug 2020

Att byta eller lägga om sitt tak är ett stort projekt som dessutom kan kosta en hel del. Hur vet man då när det är dags att byta taket och hur gör man för att taket ska hålla så länge som möjligt?

Det kostar en del att byta sitt tak men det höjer även husets värde. I vissa fall får man dessutom ner energikostnaden, så ett takbyte är en god investering på flera sätt. Ett tak håller i genomsnitt trettio till fyrtio år men det kan även hålla längre. Tak av riktigt bra tegel kan i vissa fall hålla i upp till hundra år om det sköts om och underhålls på rätt sätt. Ett tak består egentligen av olika delar. En övre del som exempelvis plåt eller takpannor som har till funktion att skydda taket mot väder och vind. Under det yttre taket ligger sedan ett lager av papp eller underlagsduk som ska skydda huset så att inte kyla och fukt tränger in.

Förläng takets livslängd

Besiktigar man sitt tak varje år så vet man när det är dags att byta det och man hinner planera för takomläggningen både praktiskt och ekonomiskt. Det är även viktigt att besiktiga taket regelbundet för att veta om det behöver lagas. Kanske har en tegelpanna spruckit eller hamnat på sned? Eller en skarv i papptaket släppt? Skador måste åtgärdas så fort som möjligt för att förhindra att vatten och fukt hinner leta sig in. Väntar man för länge kan kostsamma fukt- och mögelskador uppstå.

Bra att veta är att taket även får en längre livslängd om man är noga med att laga och underhålla det. Takpannor ska exempelvis tvättas och hållas fria från mossa som annars binder fukt. Plåttak kan ibland behöva målas om för att förhindra att de rostar etc.

Viktigt att hitta rätt takläggare

En takläggare kan hjälpa till med både besiktning, underhåll, lagning och byte av tak. Kontakta några olika takläggare och be om en offert. Det är även viktigt att hitta en seriös takläggare. Fråga grannar och bekanta om de har någon att rekommendera. Var också noga med att fråga de takläggare som ni kontaktar om referenser.

Som en extra säkerhet kan man även göra en kontroll hos Skatteverket så att det inte finns några obetalda skatter. En seriös takläggare brukar lämna tio års garanti på sitt arbete, men skulle firman gå i konkurs blir garantin inte mycket värd.

Beredning och underhåll av mark

11 jun 2020

Hur förbereder man inför en byggnation och vad ska man tänka på? Kan man själva utföra markarbeten eller vilka företag kan man ta hjälp av? Och vad innebär egentligen markarbeten?

När man ska bygga någon typ av nybyggnation, som ett hus, väg, bro eller liknande, så är det oerhört viktigt att man inte slarvar med det som byggnationen ska stå på. Det vill säga marken. För att få ett beständigt och fungerande resultat så behöver grundläggningen göras ordentligt och anpassas efter byggnationen och marken den ska fästas i. Är det sand, lera, jord, grus eller berg så är det olika tekniker, djup och fästen som ska till för att byggnationen ska stå stabilt. Sedan ska även hänsyn tas till storleken och tyngden av byggnationen, samt hur utsatt läget är. Men det är inte enbart när något nytt byggs som det är viktigt att grunden är rätt. Med tiden kan markarbetet behöva ses över, speciellt när det gäller dräneringen. Det gäller såväl vid byggnader som vid vägar. Exempelvis löv, jord, grus, rötter, lera och skräp, kan täppa till dräneringen och göra att en ny dränering behöver anläggas. Men även sättningar i marken på grund av vind, vatten, kyla eller ändringar i omgivningen, kan göra att större anläggningsinsatser behöver göras för att inte byggnationen ska skadas.

Utföra själv eller ta hjälp

Markarbeten innebär korrigering i marken för någon typ av anläggning som en byggnation men även för planteringar. Med det i tankarna finns det många typer av markarbeten som man kan utföra själv, med eller utan större kunskap. Men om man ska göra en större befintlig byggnation, som att exempelvis bygga en väg eller en villa, så är det oerhört viktigt att man vet hur man gör detta på rätt sätt. Därför är det många som väljer att anlita ett företag vid dessa projekt.

Hur man gör

Beredning av mark kan innebära att man skapar avrinning, så inte vatten blir stående vid regn eller snösmältning, genom dränering av något slag. Det innebär även att skapa en bra möjlighet för fästning av byggnation, så det blir stabilt och bestående. Hårdgörande av ytor är en annan del av anläggning, som också förvisso sker vid grundläggning, men som även kan vara till nytta vid anläggning av gator och vägar, samt exempelvis vid stensättningar för gångar, uteplatser och torg. Allt detta kallas för markarbeten och är nödvändiga innan byggnation och anläggning.

Vikten av vatten

22 maj 2020

Är du oberoende och får ditt vatten från egen brunn? Ibland kan kvalitén försämras och man behöver göra något radikalt åt saken. Det är ett stort projekt som måste fixas av rätt personer.

Dricksvatten av rätt kvalitet och i tillräckliga mängder är inget man kan bara trolla fram ur hatten. En gammal brunn kan ge god tillgång till vatten, men med moderna mätmetoder kan man tyvärr ändå ofta konstatera att kvalitén inte riktigt är vad den borde vara. Det finns ofta föroreningar i form av både olika metaller och andra skadliga ämnen. Har man otur handlar det även om infiltration av ämnen från jordbruk, såsom gödsel och annat. Livet på landet är fint men inte alltid hälsosamt. Lösningen är i många fall att helt enkelt åstadkomma en ny brunn. Förr hade man ofta en brunn som var grävd, eller en filterbrunn. Idag vet vi att det renaste vattnet kommer från bergborrade brunnar.

Vad du slipper med bergborrad brunn

När du vill ha en brunn som producerar bra vatten med hög standard under lång tid duger det inte att slarva med brunnsbyggandet. Det finns klara fördelar med att anlita ett kompetent företag för din brunnsborrning. Varför då? Jo, tanken är att vattnet inte ska innehålla en rad speciella ingredienser som du inte alls bett om att få som tillsatser. Något som man tjänar hälsomässigt på är att undvika olika föroreningar från jordbruksmark och industrier. Diverse mer eller mindre giftiga och skadliga ämnen samlas gärna i en grund och bred brunn utan tillräcklig fodring. I vissa kustnära områden är det också viktigt att beakta risken för kontaminering av saltvatten. Med en bergborrad brunn på rätt ställe och rätt djup undviker man även detta problem.

Den rätta partnern

Att borra en ny brunn är ett projekt man gärna vill lägga i händerna på en pålitlig partner. Dricksvatten är alldeles för viktigt för att lämna till vemsomhelst. Vad letar du efter när du behöver kompetent hjälp? Dokumenterad erfarenhet är aldrig fel. Ett företag som har rekommendationer från kunder och som hållit på i ett antal år vet förmodligen vad de håller på med och hur man löser problem som kan uppstå under projektets gång. Ett seriöst företag behandlar alla kunder lika och tar dina problem med vatten på lika stort allvar som en större kunds problem. Sist men inte minst vill alla bli väl bemötta väl och ha en god kommunikation. Detta bör vara en självklarhet för det företag du anlitar.

Hur påverkas priset vid markarbetet?

4 apr 2020

Vad innebär det att göra markarbeten och varför behövs det? Vilken firma arbetar med markarbeten? Vilka maskiner behöver man använda och vad ska man tänka på när man anlitar någon?

Markarbeten är något man behöver göra för att marken ska ha de bästa förutsättningarna vid en byggnation av något slag. Det kan vara en byggnad, brofästen, en väg eller planteringar som trädgårdar exempelvis. Man börjar med att gräva bort befintlig mark för att sedan lägga i lager av dränerande material, bärande material och eventuellt även dräneringsrör. Man lägger även ner rör till vatten, avlopp, el, fiber, gas eller vad som önskas. Vilka massor som fylls i beror på om det ska byggas något ovanpå eller om det ska planteras. Olika markförhållanden kräver olika mycket utgrävning och olika material som fylls på. Är det mycket sten så tar grävningen längre tid, och massorna som grävs ut kanske inte kan återanvändas, så som om det man gräver ut är matjord och resterande ytor ska bestå av planteringar. Skulle marken bestå av berg så skjuter kostnaderna ännu mer i höjden då viss del behöver borras eller sprängas bort.

Firmor med rätt maskiner

Hamnar man lite utanför storstäderna så är det ibland lantbrukare som även har markanläggningsfirmor. Vissa maskiner är desamma och massorna som grävs ut kan ibland spridas på den egna marken, för att hålla kostnaderna nere. Men vanligast är att det är företag som specialiserat sig på markarbeten och antingen mest arbetar med byggnation av småhus, eller så kan man vara en del av ett större företag som arbetar med byggnationer, vägarbeten eller liknande. De maskiner som behövs är grävmaskin av passande storlek, en schaktbil som kör bort massorna och hämtar påfyllnadsmaterial, samt maskiner som jämnar till och packar fyllnadsmaterialet.

Att tänka på vid markarbeten

Om man som privatperson tänker anlita ett företag som utför markarbeten så kan det vara smidigt att kontrollera med grannarna vem de har anlitat först. Den som redan gjort markarbeten känner till markförhållandena och kan därför mer säkert ge en korrekt offert. Dessutom kan grannarna ge ett utlåtande om hur väl offerten stämt och hur nöjda de är med företaget. Om det inte finns grannar att fråga, eller om det var för länge sedan de utförde markarbeten, så är det ändå en god idé att fråga runt i trakten efter tips. En lokal firma är oftast billigare då en stor kostnad är frakten av maskiner och massor.

Enklare arbeten med maskinuthyrning i Enköping

4 apr 2020

Varje genomfört projekt brukar kräva sina maskiner. Det kan betyda att det kommer att kännas i plånboken. Genom maskinuthyrning i Enköping blir jobben enklare och mindre kostsamma.

Idag kan ytterst få projekt genomföras utan maskiner. Samtidigt är alla arbeten olika, med olika förutsättningar som skapar behov av olika maskiner och tillbehör. Att ha en stor maskinpark ger trygghet och gör det enkelt att ta sig an nya kunders önskemål och behov. Samtidigt kostar det massor. Det handlar om inköpskostnader och underhåll, köp av reservdelar och tillbehör. Också försäkringar och hyra för uppställning kan vara en tung post. Flexibiliteten kan vara begränsad om ni för nästa arbete behöver ett nytt tillbehör, en ny skopa, behov av service innan maskinen är klar för byggstart. Att använda maskinuthyrning i Enköping tar hand om en hel del av de problemen.

Vacker byggplats med vacker himmel.

Maskinuthyrning spar tid och bekymmer

Att hyra maskiner ger många fördelar och flexibilitet och möjlighet att påbörja arbeten snabbt är några av dem. Upptäcker ni att det tillbehör som behövs för ert aktuella projekt saknas måste ni inte köpa det - utan det räcker med att åka till uthyraren och hämta ut den del ni saknar. Likaså om det krävs en maskin i en annan storlek än den ni råkar ha tillgänglig. Inga problem, åk och hyr! Vid maskinuthyrning i Enköping har ni ständig tillgång till den utrustning ni behöver. Maskinerna är i bästa skick och nyservade. Det är inte fråga om att ni behöver nöja er med en tio år gammal modell med föråldrad och sliten prestanda. Ni får rena och fräscha och moderna maskiner som fungerar i alla lägen. Vad finns det då för slags maskiner att välja emellan? Jo. Vanligt är att man hyr maskiner för bygg och anläggning, vägunderhåll och lantmäteri. Det händer också att maskiner hyrs för att användas i skog, trädgård eller andra grönytor. Ingenting är omöjligt.

Tillbehör och kompletteringar

När du ska hyra maskiner kan du behöva en transportvagn för att få maskinen på plats. Väl på arbetsplatsen kan du behöva extrautrustning för elförsörjning. Inte heller detta är något problem med en bra uthyrare som samarbetspartner. Dessa praktiska men kanske också oumbärliga maskiner kan ni också hyra. Har ni ett projekt som tar en eftermiddag? Eller har ni ett projekt som tar månader? En flexibel partner kan hjälpa till oavsett tidsåtgång för ert arbete. Nyckelordet vid maskinuthyrning i Enköping är service, och det är precis vad ni får. Det är värt mycket. Vi rekommenderar att läsa vidare på: https://www.maskinuthyrningenköping.se

Dags för badrumsrenovering i Åtvidaberg

28 mar 2020

Ska du snart ta tag i din badrumsrenovering i Åtvidaberg? Funderar du på vilken firma du ska välja och hur mycket det kan kosta? Lugn, här kan du läsa om allt du behöver veta.

Bor ni i Åtvidaberg och funderar på om det är dags att ta tag i lite renoveringar hemma? Kanske har ni ett badrum som behöver rustas upp eller kanske till och med rivas helt, för att sedan kunna bygga upp ett helt nytt och fräsch sådant? Det vore väl underbart och härligt med ett nyrenoverat badrum? Det är ju ändå ett rum man spenderar en del tid i, då vill man ju självklart att det ska vara fint och fräscht där inne, eller hur? Boende på orten Åtvidaberg har många olika varianter av hantverkare och byggare att välja bland. Det finns specialiserade firmor och det finns de som har en lite bredare vy och kan ta sig an de allra flesta renoveringar och byggen när det gäller hus.

Värt att tänka på

Vad är det då som är mest värt att tänka på undrar ni, när det kommer till er badrumsrenovering? Många skulle nog först säga priset. Självklart så är det viktigt med priset och vad de olika firmorna tar för att utföra arbetet hos er med just ert badrum. Men mycket annat går före, eller det borde i alla fall göra det. Det är värt att tänka på andra saker också, inte bara vad det kostar. Tar ni inte hellre in en erfaren och gedigen hantverkare att renovera ert badrum, än någon som tar ett lägre pris men som inte kan visa upp samma erfarenhet och kompetens som den lite dyrare firman?

Helhetsupplevelse

När ni sedan väl har bestämt er för att ni ska renovera ert badrum, ring då runt till olika firmor och be om offerter på arbetet som ska utföras. Antagligen så kommer ju hantverkarna vilja komma och kika hur ni har det innan de kan ge ett rättvist pris för arbetet. På små orter, som just då Åtvidaberg, så går ryktet runt ganska fort om en firma är bra eller dålig, så det lär ju inte vara några problem att finna både gott och ont sagt om företagen. Firman som ska utföra renoveringen kommer sedan att hjälpa er med allt från början till slut för att ge er den bästa helhetsupplevelsen. Glöm heller inte Rot-avdraget när ni ska göra er badrumsrenovering i Åtvidaberg. Läs mer om badrumsrenovering i Åtvidaberg på denna sajt: https://www.badrumsrenoveringlinköping.nu

Se till att skydda ert hus

25 mar 2020

Fukt kan tränga in nästan var som helst om man inte ser till att utföra några förebyggande åtgärder för detta. Ta reda på vad du behöver göra för att skydda din bostad mot fukt och väta.

Den bostad som man bor i behöver man ta hand om på olika sätt för att den ska hålla så länge som möjligt trots yttre påfrestningar. Ett hus kräver underhåll av olika slag under åren och det är viktigt att man ser till att vårda alla delar av sitt hus, för att det inte ska skapas några stora bekymmer. Att se till att ett hus är dränerat är ett exempel på en bra åtgärd som kan utföras för att skydda huset mot eventuell fukt. Fukt kan tränga in genom husgrunden till exempel och är inget man vill få in i sin bostad. Det kan skapa alla möjliga sorters problem ifall det skulle komma in fukt och bli skador i huset.

Skador och problem som kan uppstå genom fukt

Ett hus kan ta stor skada av att få in fukt, särskilt om det gäller stor mängd av detta. Att dränera runt huset kan vara en bra idé om man vill att regnvatten och väta från marken ska rinna undan från huset. En dränering ser till att det inte kommer in något vatten som kan bilda fukt i husgrunden. Om det kommer in vatten och fukt i husets grund och källare till exempel så kan det uppstå olika typer av skador, som man får betala stora pengar för att få ordning på. Det kan exempelvis förstöra golv och inredning som man har inrett husets källare med, eller så kan det bildas mögel av olika slag och det kan innebära en ren hälsofara.

Att utföra en dränering

Hur går det då till, att utföra en dränering runt huset? För det första så ska det vara gjort utav riktiga yrkesmän som kan det här med att göra en dränering, det är ingenting som man ska eller bör ge sig på själv. Det krävs speciella verktyg och maskiner för detta och det är ju ingenting som de flesta har liggandes hemma. Det är viktigt att allt eventuellt vatten rinner bort från husets grund så att det inte kommer in i huset. Det grävs ett så kallat schakt längs med husväggen, hur breda schakten är beror lite på men oftast mellan en och två meter.

En firma som sysslar med rivning i Stockholm kan asbestsanera bostaden

22 mar 2020

Ska ni renovera köket? Visste ni att det på 50- till 70-talet var vanligt att man använde asbest då man kaklade kök? Anlita därför en firma specialiserad på rivning exempelvis i Stockholm.

Både i badrum och kök var det vanligt förekommande under 50- till 70-talet att man använde asbest i fix och fog. Även runt rör, i ventilationsanläggningar, mattlim och isoleringsmaterial förekom asbest. Asbest ansågs länge vara ett fantastiskt material då det står emot värme och fukt och dessutom isolerar bra. Men asbest är ett ämne som är farligt att andas in och asbestfibrer som frigörs vid renoveringar kan orsaka svåra lungsjukdomar och cancer.

Ska man riva ut gamla klistrade mattor eller kakel etc. så ska man var försiktig och använda skyddsutrustning. Det är länge sedan asbest förbjöds i Sverige men det dör tragiskt nog fortfarande flera personer varje år i sjukdomar orsakade av asbest.

Man borrar

Allt rivningsmaterial sorteras och återvinns för att skona miljön

Ska man riva ut hälsofarligt material och sanera är det säkrast att anlita en firma specialiserad på rivning av asbest i exempelvis Stockholm. Då slipper man utsätta sig själv och sin omgivning för onödiga risker. För även om man bär skyddsutrustning om man river själv så frigörs asbest som ifall det inte kontrolleras kan spridas till grannar och grannfastigheter.

Är man osäker på om det finns asbest i olika material så kan man göra en provtagning. Bor man i en bostadsrättsförening brukar de känna till ifall det finns asbest i huset. Allt material som rivs ut transporteras iväg av rivningsfirman och sorteras och återvinns. Allt för att skona miljön och inte låta miljöfarligt material spridas.

En rivningsfirma kan också utföra rivningar inför stambyten

Välj en firma med gedigen dokumenterad erfarenhet av att utföra rivningsarbeten. Vanligast är att man tar hjälp med rivning av kök och badrum men en rivningsfirma kan även hjälpa till med rivning av tapeter och rivning inför stambyten. Vissa kan även erbjuda att slipa golv.

Det är inte bara hos privatpersoner som det ibland behöver rivas och saneras. Även stora kontorskomplex behöver ibland renoveras och byggas om och då kan en rivningsfirma göra jobbet. Då företaget river ser de också till att damm och partiklar inte sprids till andra rum, något som kan vara svårt om man river själv. Anlita därför med fördel en kunnig och kompetent rivningsfirma så gör de jobbet dammfritt. Vi rekommenderar denna webbplatsen: https://www.rivningstockholm.nu/

Vad är ett lastväxlarflak?

19 mar 2020

Kanske är du intresserad av att få veta och lära dig mera om vad ett lastväxlarflak är för någonting? Du kan vara lugn och läsa vidare här nedan för att skaffa dig mer kunskaper om vad det är.

Det kanske är så att du sitter och funderar över vad ett lastväxlarflak är för nånting? Men lugn bara lugn, här kan du få veta mer om vad det är för något och vad man använder det till. Ett lastväxlarflak kan man enkelt säga är ett samlingsnamn för olika produkter som har olika användningsområden och som man sedan kan använda till en och samma applikation, en lastväxlare. En lastväxlare är alltså fast monterad på själva lastbilen. Därav namnet lastväxlarflak. Och som hörs på namnet, så går det även att växla till olika flak som kan göra eller transportera olika typer av gods.

Vad har man det till?

Ett lastväxlarflak är den delen på lastbilen som bestämmer vilken typ av gods som kan transporteras på lastbilen. Och för att man ska kunna fästa på många olika saker och kunna transportera en hel del olika gods på lastbilen, så kommer dessa lastväxlarflak i olika modeller och varianter. Aluminiumflak används till exempel för styckegods och transporter av maskiner av olika slag medans containerflak är gjort för byggavfall, skrot, sopor och spannmål. Det finns alltså olika flak att välja på beroende på vad det är för något som man ska lasta och transportera iväg med.

Vad kostar det?

Vad går det då på att köpa sig ett sådant här lastväxlarflak till sin lastbil? Det kan förstås bero på lite olika saker, som till exempel om man väljer att köpa ett lastväxlarflak i ett begagnat skick eller om man vill ha en nytillverkad sådan. Oavsett så är det ett pris som sätter sina spår i plånboken. Men den summan som då ofta hamnar mellan är cirka fyrtio till sextio tusen kronor om det är en helt nytillverkad som ni ska köpa. Sedan så sjunker de inte så väldigt mycket i pris heller om det nu inte är så att lastväxlarflaket är väldigt gammalt och utslitet.

Ta kontakt med en firma som tillverkar och säljer lastväxlarflak och sedan även kolla runt på nätet vad det kan finnas för olika alternativ, innan ni bestämmer er för vad ni vill köpa för någon. Ett företag kan ju hjälpa er med era frågor, så hör med dessa först. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.lastväxlarflak.nu

För en vackrare utemiljö

17 mar 2020

Vill du ha ett stenigt underlag? Klart du vill! Din garageuppfart och gården i din BRF blir aldrig så snygg som när den blir stensatt. Hållbart och personligt och hantverksmässigt med klass.

När det gäller utemiljön är det svårt att kompromissa. Det är heller inte, ärligt talat, speciellt smart att kompromissa. När du behöver skapa ytor som ska tåla fordon såväl som bara fötter behöver du tänka först. När ytorna är utomhus finns det också annat att tänka på. Ett problem är väder. Ja, i vårt land regnar det. I vårt land snöar det. I landet händer det även att det förekommer solsken! Förutom dessa faktorer behöver du fundera över den övriga omgivningen. Beroende på var din fastighet ligger kan du behöva handskas med växtlighet och diverse små djur. Att välja ett bra underlag som är lättskött och klarar av de flesta av omständigheterna vi nämnt här är viktigt.

Att ordna markytorna permanent

Att syssla med markberedning är inget de flesta av oss gör dagligen och de flesta av oss tycker också att detta är helt okej. Vi vill inte ha det som daglig syssla att rycka ogräs, vada i lera och bekämpa myror! Vi vill att avrinningen ska fungera utan att vi behöver skänka den en tanke och vi vill dessutom att uppfarten ska se snyggare ut än grannens. Hur åstadkommer vi då detta?

Att anlita en bra och erfaren stensättare är ett utmärkt sätt att ta sig an det problemet. En uppfart eller annan markyta som beläggs med sten kommer att hålla en livstid troligen. Den är underhållsfri med rätt grundläggning och ett noga planerat dränage. Och snyggare än grannens grusgång med maskrosor blir den garanterat! När det gäller stensättning finns det lite olika material som kan komma ifråga. Till en del beror valet på hur underlaget ser ut.

Material för stensättning och uteplatser

Ett flertal olika material är lämpliga för stensättning och fungerar bra som underlag. Plattor i varierande material kan vara ett bra val. Betong kan också det fungera men tenderar att slitas om det används flitigt vid exempelvis ett garage. Gatsten blir snyggt och mycket hållbart. Kullersten används mestadels för dekorativa effekter. Viktigast för alla underlag är ett korrekt utfört underarbete. Dränage och annan planering måste fungera för att du ska få den rätta lutningen och för att vattnet ska kunna rinna undan. Ett proffs hjälper dig att få det rätta snyggare-än-grannens-utseendet!

Tips och råd för dig som ska dränera huset

16 mar 2020

Om du ska bygga ett nytt hus så är en väl genomförd dränering bland det viktigaste du kan göra. För med en korrekt utförd dränering slipper du eventuella vattenskador i ditt hus i framtiden.

För att undvika att få fukt i ditt hus ska du se till att dräneringen genomförs på bästa sätt. En dränering kan se olika ut och det är beroende på hur din tomt ser ur och vad det är för vattenmängd i marken. Givetvis är det olika mycket vatten i marken beroende på hur mycket det har regnat den senaste tiden men oavsett detta så kan marken ha mer eller mindre vatten. Är det till exempel en tomt som ligger nära en uppförsbacke så kan det lätt rinna ner vatten därifrån. Så innan en dränering utförs så bör du undersöka mängden vatten och på så sätt veta hur dräneringen ska gå till. Om du har rikligt med vatten i marken så är det bra att lägga ner extra mycket rör i marken som leder bort vattnet. Det bästa för dig är att anlita en firma som utför markanläggning för de har koll på hur det går till.

Dränering - hur går det till?

När det är dags för en dränering så används det grävmaskiner till att gräva upp marken och det gör man för att kunna lägga ner material i marken som dränerar bort vatten. Till en dränering så behövs det en speciell dräneringsduk, dräneringsgrus och rör. Först och främst gräver man upp marken för att börja med att lägga ner en speciell duk som underlättar dräneringen. Ovanpå detta så lägger man på ett dräneringsgrus och slutligen på detta ska man ner med rör. Efter detta är gjort så läggs det på jord igen och dräneringen är klar. När detta är gjort så kommer vatten att ledas bort från huset och det kan vara både vatten i marken men också vatten som kommer ner som nederbörd. Vattnet transporteras bort från huset och ner i antingen en stenkista eller en dagvattenbrunn.

Hängrännor och stuprör

Ett annat sätt att transportera bort vatten från huset är med hjälp av hängrännor och stuprör som sätts upp på huset. Denna metod är precis lika viktigt som en dränering i marken eftersom nederbörd kan skapa problem om den blir fast på taket. Så se till att dränera rätt både i marken och uppe på taket för att slippa fuktskador.

Det här visste du inte om asfalt

16 mar 2020

Asfalt är något man är van vid att se på vägarna dagligen men vad är egentligen asfalt och vad kan man använda det till? Vilka egenskaper har asfalt och kan man göra asfalt i fler färger än svart?

Bindemedlet bitumen och stenkross är det som är grunden till det man vanligtvis kallar asfalt. Kombinationen hettas upp och blir därmed trögflytande och möjlig att hantera, men eftersom nedkylningen sker snabbt så är det en hantering som också måste ske mycket snabbt innan massan svalnat av och stelnat. Om man någon gång kört förbi en asfaltering av en väg så ser man att arbetare och maskiner mycket snabbt efter läggningen kan köra på ytan. Men det finns även asfaltbeläggningar som man kan blanda i olika temperaturer ända ner till så kallat kalla blandningar. Att asfalt används på olika vägar och även inomhus, vet säkert många men att asfalt har olika användningsområden, blandningar och färger är något som kanske inte så många kände till.

Användningsområde och färger

Asfalt är hårdgörande och klarar av att bära upp stora tyngder, som man exempelvis kan se på våra vägar. Men att asfalt samtidigt har en dränerande egenskap är något man kanske inte tänker på. Genom att blanda olika storlekar på stenkrossen så får man olika hårdhet och dräneringskapacitet. Om man studerar vägbeläggningar så kan man se att ytan är olika jämn, vilket har med styrka och dränering att göra. Gator i ett villaområde och europavägar har inte samma komposition. Men asfalt används även inomhus exempelvis i garage, och det är där som önskemål ibland kan komma om andra färger än den traditionella svarta. Varför inte prova grönt, blått eller rött istället?

Golv i företag och bostäder

På senare år har man även börjat använda asfalt inomhus mer än i garage. Asfalt med en viss komposition går att lägga in som golv även i vanliga hem. Genom att använda stenkross i vald färg och slipa ytan helt slät, så blir golven vackra och sköna att gå på, och ser ut som en variant av marmorkross, vilket också går att använda i golven. Ytan blir mycket slagtålig och hållbar och är en ovanlig och spännande lösning, om man vill prova något annorlunda i sitt hem eller på sitt företag. Eftersom man kan använda en mängd olika stenar och dessutom kan använda färgad asfalt, så är kombinationerna oändliga att botanisera och välja bland.

Detta händer om du inte dränerar runt huset

11 mar 2020

Hur mycket fukt som samlas i marken och kring det egna huset, beror ju på många olika faktorer. Hur ser tomten ut? Ligger huset lågt eller högt i förhållande dels till den egna tomten och dels till hur marken och terrängen ser ut i förhållande till både tomten och huset. Väljer man ett hus som ligger intill foten av ett berg, sägs det ju av sig självt att tomten kring huset kommer att bli väldigt blöt när våren kommer och all nederbörd rinner nerför berget och samlas kring ditt hus.

Ligger istället huset högt i förhållande till resten av terrängen och tomten, är risken för fukt i husgrunden relativt liten. Trots det är det ändå viktigt med dräneringsrör eller dräneringsskivor kring husgrunden för att inte den ska drabbas av fukt.

För den som har mycket fukt i marken

Är det så att huset ligger ganska lågt och tomten ligger vid foten av berget, eller har en tomt som av andra anledningar är mycket fuktig och det samlas vatten på tomten så kan man behöva dränera kring huset, åtminstone vart tionde år. Det kan vara riktigt bra för husgrunden att man gräver runt huset och "luftar" grunden. På så sätt ser man också om det samlas vatten kring husgrunden. Har man en källare är det desto viktigare att dränera kring huset med en viss regelbundenhet. 10 år går fort, men har man en riktigt fuktig mark kan man behöva dränera ofta. Det går även att leda bort vattnet från den egna tomten. Så gjorde man ju ofta förut; dikade kring det egna åkerstycket, för att inte grödorna skulle drabbas av fukt och mögla istället för att bära riklig skörd. På samma sätt kan man dika kring den egna tomten. Vi tenderar att glömma bort det som gamla bönder ofta gjorde med sina åkrar.

För den som har torr mark kring huset

Vet man att marken är relativt torr på den egna tomten, behöver man inte dränera på långt när så ofta som vart tionde år. Det kan räcka med att man gräver runt huset inom 30-40 år. Känner man sig osäker kan man alltid rådfråga lantmäteriet som har kartor över den kommun där du bor och kontrollera marken och hur den ser ut just på din tomt. Ett besök på lantmäteriet kan vara riktigt intressant av många skäl, då man ser hur terrängen ser ut i vidare bemärkelse än bara fuktproblem med det egna huset.

Funderar du på att anlita byggare för dränering i Örebro? Läs då mer här

Stadig grund, stadigt hus

18 feb 2020

En stabil grund är en klar förutsättning för att något ska hålla i längden. Om du går och funderar på att bygga hus så gör du rätt i att tänka på den viktiga dräneringen. Läs och bli klokare!

Att basen måste vara bra för att resten ska bli bra gäller nästan allting, men det är speciellt viktigt att tänka på vid husbygget. Att bygga hus är både kostsamt, stressigt och lite läskigt. Det sista man vill oroa sig över när huset är färdigt är hur det ser ut undertill. Inte heller är det särskilt trevligt att efter några år upptäcka att dräneringen var dålig för att därefter behöva gräva upp och göra om. Nej, det är någonting som man vill vara säker på att det blir rätt från allra första början. En dålig dränering kommer snabbt att ta sig uttryck i det nya huset i form av kyla, fukt och mögel. Dräneringen görs på olika sätt beroende på vilken sorts mark huset byggs på. Om du har möjlighet att välja så är det exempelvis inte lika lätt och smidigt att dränera ett hus som byggs på lerjord. Grus och sand går desto smidigare. Husets plats är alltså värd att tänka igenom.

Ta hand om problemet innan det blir värre

Är det kanske så att du redan har ett hus som du upplever problem i? Har du hittat fukt och mögel i källaren? Det kan vara tecken på en otillräcklig dränering och då behöver det åtgärdas med en gång. Det kan såklart vara svårt att själv ta reda på om det är just dräneringen som är bristande. Bäst och tryggast är ta hjälp av en specialist som kan komma hem till dig och utvärdera problemen på plats. Denne kommer att lägga fram en plan som passar just ditt hem och din markgrund bäst.

Lämna jobbet åt ett proffs

Många saker i ett hus kan man lösa själv, men dränering bör man lämna åt någon som kan. För att dränera så måste man gräva djupt långt ner i marken vilket skapar en risk för ras, och en sådan situation vill man inte befinna sig i. Nej, det är bäst att låta ett proffs göra jobbet. På så sätt vet man att det blir rätt gjort och riskerna för att någon ska fara illa minskar. En yrkeskunnig expert kommer att få dig att känna dig trygg genom hela processen. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.dräneringgävleborg.se

Golvslipning ger dina trägolv nytt liv

31 jan 2020

Att ta hand om fina trägolv lönar sig. Det är prisvärt och miljövänligt. Parkettgolv och brädgolv kan slipas och få nytt liv. Att Anlita proffs på golvslipning i Solna är en god investering.

Att inte byta ut ett rena befintligt trägolv är att tänka hållbart. I de flesta fall kan man med lite omsorg få det att se nytt och fräscht ut. Det är bra för miljön och bra för ekonomin. Låt en firma slipa dina slitna golv och välj en behandling som passar bäst för just ditt golv. Är det ett laminatgolv går även det att slipa, om det är av god kvalitet och tillräckligt tjockt. Finns det skador någonstans, går det utmärkt att byta ut en eller flera delar. Komplettera med liknande brädor och få det helt igen. När golvet är slipat efterbehandlas det med golvolja eller hårdvax. Vill man lacka golvet ska man göra det i rum som har mindre slitage, då det är något känsligare.

Om man ändå måste byta golvet?

Låt oss säga att det handlar om en nyinköpt lägenhet med rejält slitna golv. I övrigt är det i bra skick, men golven behöver renoveras. I något rum kanske man kan bli tvungen att lägga in ett nytt golv och i andra kanske det räcker med en golvslipning. Det kanske inte är så lätt att bedöma hur och vad som behöver göras. Kontaktar man en erfaren golvläggare kan man få råd om vad som går att göra och hur. Är det t.ex. rötskadat eller svårt missfärgat? Eller ojämnt? Är det lackat eller målat? Kunniga och erfarna fackmän kan bedöma skicket på golvet och vilka åtgärder som lämpar sig bäst.

Prisvärd satsning att ge liv åt gamla golv

Ett äldre golv av trä, plankgolv eller parkettgolv är något att ta vara på. Att lägga in ett nytt kan bli dyrt. Har man redan ett lönar det sig att ta hand om det, fräscha upp det och använda det i många år till. Är det slitet är golvslipning att rekommendera, mindre skador kan lagas och man har tagit tillvara en resurs. En resurs som inte bara är ekonomisk utan estetisk. Ett vackert gammalt golv går knappast att köpa nytt. Det behöver inte kosta skjortan att anlita golvslipning. Man är berättigad till ROT-avdrag som innebär 30% avdrag på arbetskostnaden. Låt dina golv få en välförtjänt makeover. Kanske blir det ditt nya dansgolv?

← Äldre inlägg