Markarbeten Stockholm

Sida 2

Skaffa din specialitet i huvudstaden

21 apr 2021

Det är alltid en skön känsla att veta att du själv är specialist på något. Och det spelar ingen roll om det är som lärare på en skola, lösning av spelet kuben eller inom området golvslipning.

Ju större stad, desto fler möjligheter finns det. Så är det oftast i städer som Stockholm, där i stort sett alla utbildningar som existerar finns att ta del av. Här kan du välja och vraka vad du vill lära dig och även ha en stor möjlighet att få utöva ditt yrke, när du är färdig. För dig som vill arbeta med golvläggning och golvslipning så kan du bli en i ett team av specialister på golvslipning i Stockholm. Och det kan gå fortare och lättare än vad du kanske tror.

En stor efterfrågan

Trots att det finns många billiga och bra varianter av golvbeläggningar så har det ändå blivit mycket populärt att satsa på gedigna trägolv. Med det menas golv som är helt i trä och inte enbart har en yta, där något annat finns under. Det är dessa gedigna golv som går att slipa, och ofta många gånger dessutom. För dig är det ett golv som kanske kostar lite mer att köpa men som samtidigt har en mycket lång livslängd. Detta gäller speciellt eftersom du kan slipa det och påföra en ny behandling när golvet börjar se tråkigt och slitet ut. Så vill du ha ett golv som du kommer att slippa lägga om så ska du satsa på ett slipningbart och gediget golv.

Linjer cirklar och streck

29 mar 2021

Vissa inslag i tillvaron tas väldigt mycket för givna. Ändå skulle totalt kaos utbryta utan dem. För att inte tala om vad som händer om de skulle göras på fel sätt. Nu snackar vi om linjemålning.

När du väl börjar fundera över saken inser du snabbt att världen utan linjemålning skulle bli ett kaos utan dess like. Trafik är ganska ofta kaos oavsett, men det finns helt klart grader när det gäller oordningen. Hur ska du ens veta vart du ska ta vägen? Linjemålning gör att trafik flyter på och ger ordningsmakten möjligheter att lagföra brott.

Vill du parkera? Grattis till att försöka göra det utan att specialister på linjemålning gjort sitt jobb. De prydliga och generöst tilltagna rutor du tar för givna skulle inte existera utan linjemålning. Handikapplatser vore ett minne blott och parkeringshus bleve intressanta skådeplatser för upprörda konfrontationer.

Målning på asfalt och andra underlag

Det är inte enbart i trafiken man kan behöva göra markeringar av riktning och annat. Som nämnts är parkeringshus och köpcentrum platser som endast kan fungera som tänkt med målning. Även privata områden som större industrier behöver korrekta markeringar för att arbetet ska flyta enkelt och olyckor undvikas.

Flyttar vi oss ett steg till bort från trafiken kanske vi hamnar på en lekplats eller en skolgård. Våra yngsta och livligaste medborgare får en roligare lek och fritid med markeringar av tålig plastmassa i glada färger. Lekhagar och planer för bollekar och andra typer av sport bjuder in till aktivitet och lek.

Brunnsborrning med teknik och expertis

24 mar 2021

Att borra ett hål anses inte alls som någon större prestation. Att borra hål för energi eller vatten är däremot en helt annan femma. Då vill du inte ens se en amatör på två kilometers avstånd.

Att borra hål är en teknikgren. Att borra hål är också en materialgren. Att borra hål kräver avancerade och tunga maskiner. Att borra hål kräver kunskaper om geologi. Sammantaget ger detta ett arbetsområde där man som kund är mer än angelägen om rätt kompetens hos den man valt att anlita.

När det gäller brunnsborrning i Värmland handlar det oftast om två huvudområden arbetsmässigt. Dels borrar man för vatten och dels borrar man för energi. Det är inte något som bör förvåna någon för alla är vi beroende av dessa två. Vatten till dryck och till hushållet. Energi till uppvärmning av bostaden. I annan skala gäller detta givetvis också företag och offentliga inrättningar.

Ett projekt som startar med ett möte

Både när det gäller vatten och bergvärme behöver arbetet starta med en geologisk undersökning. När bergvärme ska installeras behöver man borra ner till grundvattnet och det duger inte att prova gång på gång. Liknande gäller förstås då du ska borra för eget vatten.

När du borrar för energi behövs det också en del arbete i den aktuella fastigheten. Vad du behöver är med andra ord ett företag som kan hantera alla delar av det projekt som en installation av bergvärme innebär. Vanligen hanterar en borrfirma också andra typer av luftvärmepumpar så de är användbara bekantskaper generellt.

Anpassa huset efter tomten

23 mar 2021

För många är det en dröm att kunna bygga ett eget hus efter egna önskemål. Idag finns det en mängd olika alternativ för hur man kan bygga på ett sätt som passar familjen och tomtens läge.

Vid byggnationen av ett hus är det två olika faktorer som spelar in gällande valet av husets modell. Man bör förstås välja en modell som passar in på de behov och önskemål man har gällande planlösning och storlek. Men man bör även välja ett hus som fungerar och samverkar med tomtens beskaffenhet och områdets utformning.

Ska man bygga ett fritidshus så bör det vara i ett område där andra fritidshus finns. Och samma gäller vid byggnationen av ett större permanentboende. Det kan även vara en viss stil som passar bäst för området. Som timmerhus i fjällen eller nättare trähus med stora glaspartier längs med kusten.

En utmaning att anta

Det finns en del tomter som är mer utmanande att bygga på än andra. Tomter som består av synlig berggrund eller strandtomter som består av sand och inte ligger så högt över havsnivån är två av dessa. Det är även utmanande att bygga ett hus på en tomt som har en stor lutning. Men eftersom det finns så många tomter med den beskaffenheten så finns det en slags modell av hus som heter suterränghus. Ett hus där man går in på första våningen åt ena hållet och andra våningen åt det andra hållet. Den typen av hus finns i många utformningar.

Ska det gamla skjulet bort?

20 mar 2021

Ska det göra plats för ett Attefallshus kanske? Har du något på tomten som behöver rivas för att ge plats åt något nytt? Eller kanske bara för att komma åt utsikten? Anlita en rivningsfirma.

Att riva något kräver kunskap. Man tänker inte alltid på att äldre byggnader kan innehålla giftiga material. Dessa måste hanteras på rätt sätt, både vid rivning och efteråt. Dessutom kan själva rivningen vara riskabel om man är ovan. Det är väldigt lätt hänt att man blir skadad när man river en gammal byggnad, i synnerhet om den är i dåligt skick. Bjälkar och andra delar kan oväntat ge vika, på grund av röta och andra skador. Stora delar av byggnaden kan rasa och orsaka både personskador och materiella skador. Det är klokt att anlita en erfaren rivningsfirma om du har ett rivningsprojekt. Det är bra att veta att det krävs rivningslov för att få riva inom detaljplanerat område.

Giftiga material

Att riva ett eternittak eller en fasad med eternitplattor kräver specialister. Eternit innehåller asbest, som frigörs som fint damm i luften vid rivning. De som jobbar med asbestsanering har skyddsdräkter och ansiktsmask. Dessutom är avfallet klassat som miljöfarligt och ska hanteras därefter. PCB är ett giftigt material som kan förekomma och måste också handskas med försiktighet. Ska du till exempel riva ett badrum, kan även kakelfix och fog innehålla asbest som måste hanteras med skyddsutrustning. När rivning sker inom en byggnad är dammspridning ett problem. Rivningsfirmor är erfarna och ser till att försegla övriga rum för minimal spridning. Läs mer om rivning på denna hemsida: rivningsfirmastockholm.se

Viktigt markarbete

18 mar 2021

Innan något ska byggas kan man behöva förbereda marken. Detta är inget för vem som helst att göra. Endast en som är utbildad och kunnig inom markentreprenad kan utföra markarbeten.

Har du någonsin förundrats över hur broar blir till? Det kan vara en läskig känsla att köra över en hög bro, när allt under är hav eller klippor. Om inte grunden är ordentligt gjord kan det innebära stora konsekvenser. Detta är en av alla de saker en markentreprenad gör. De har med andra ord ett väldigt viktigt arbete som kräver stort fokus och ett stort allvar. Även lättare saker som plantering, asfaltering, avverkning mm, kan ingå i deras arbetsuppgifter.

Det är ett väldigt brett och viktigt område att arbeta inom. Vill man själv ha ett spännande jobb med olika arbetsuppgifter kan det vara något att överväga. Kolla upp vad som krävs för att få arbeta inom markentreprenad.

Inför husbygget

Är allt planerat inför husbygget? Då är det bara en sak kvar, kontakta en markentreprenad som kan förbereda marken. Att marken förbereds och prepareras som den ska innan husbygget är viktigt. Det samma gäller i stort sett allt som har med marken att göra, vare sig det är nya vägar som ska asfalteras eller en grusväg som ska tas fram. En markentreprenad gör detta på bästa och säkraste sätt. Så nästa gång du ska åka över en bro behöver du inte känna en oro. Det är en markentreprenad med i bilden som sett till att det skett på bästa och tryggaste vis. Läs mer om markentreprenad på denna hemsida: markentreprenadgöteborg.nu

Maskinbehov vid tillfälliga arbeten

12 feb 2021

En fullgod, väl anpassad maskinpark är något de flesta företag försöker att hålla. Man ska ha beredskap för att jobben kräver varierande utrustning. Men alla firmor gör inte allt dagligen.

Att få ett jobb utan att vara ett hundra procent förberedd kan vara positivt och trevligt. Samtidigt medför den typen av erbjudanden sina speciella svårigheter. Givetvis vill man ha jobbet till nästan varje pris. Har man inte något viktigt inlagt i planeringen brukar det gå bra. Kan man hitta kompetenta medarbetare och rätt material till ytterligare ett jobb fungerar allting också.

Vad är då problemet? Jo, problem uppstår när man har kompetensen men arbetet kanske inte är något man utför dagligen. Som företag har ni kunskap och kapacitet och rätt personal tillgänglig. Vad gäller utrustning och maskiner kan det se oerhört tomt ut i hyllor, verkstad och maskinhallar. Dags att hyra?

Smart tänkande om maskiner och utrustning

Anskaffningskostnad för exempelvis en dumper som används några få gånger om året är knappast försvarbar. Inget tänkande företag idag väljer att köpa in maskiner eller annan utrustning som sedan står och rostar för många goda guldpengar. Att lägga pengar på kvalitetsgrejer som används hela tiden är det rätta.

Idag kan nästan allt hyras. Från mätutrustning och elgeneratorer till hjullastare, grävare och liftar. Finns det maskinutrustning du enbart använder då och då är hyra det enkla sättet. En bra hyrfirma brukar ha ett brett utbud av bra och användbara maskiner tillgängligt. Enklast går det förstås med lite framförhållning, men omöjligt finns inte med i ordlistan! För dig som är intresserad i maskinuthyrning kan läsa vidare här: maskinuthyrningstockholm.se

Markarbeten gör skillnaden

19 jan 2021

Närhelst en byggnation eller ett anläggningsarbete påbörjas är ett väl utfört markarbete en självklarhet. Är inte grunden anlagd på rätt sätt fungerar inte heller resten av projektet.

När man talar om markarbeten är det oftast i samband med att man planerar att uppföra en byggnad. Markarbeten är också en stor del av ett projekt där man ska uppföra exempelvis en väg eller en parkeringsplats eller för den delen på alla ställen där man ämnar genomföra en större förändring i befintlig terräng.

Vad gör man då vid markarbeten? Marken kartläggs för att man ska få reda på förutsättningarna. Vilken typ av jord finns där och vilken växtlighet? I vilken utsträckning finns det berg under markytan och måste delar av det i så fall tas bort? Hur ordnar man dränering och hur ser man till att allt ligger vågrätt?

Byggnation eller annan anläggning

Om syftet är att uppföra en byggnad där människor ska bo eller vistas ställs det stora krav på säkerhet och precision. Det behövs dränering och rördragning för avlopp, vatten och el. Mängden av delprojekt är egentligen helt otrolig. Samtliga som kommer att arbeta med byggnationen behöver vara involverade redan på planeringsstadiet för att allt ska fungera bra i slutänden.

Kraven på en väg eller andra anlagda ytor är inte färre men delvis annorlunda. Även där behövs expertis från ett antal olika håll för att slutresultatet ska bli tillfredsställande. Till slut är det samarbete och delande av kunskaper som avgör om resultatet blir det förväntade, och det börjar med markarbeten. Läs mer om markarbeten här: markarbetenuppsala.nu

Ett tryggt sätt att anlita en golvläggare

8 dec 2020

Vad ska man tänka på när man ska lägga golv? Vilket företag ska man välja för sin golvläggning? Vilken trygghet och vilka regler finns det för en kund som anlitar ett företag för golvläggning?

Det finns många olika golvtyper att välja bland på marknaden. Men också tusentals olika variationer inom varje golvtyp. Det kan vara svårt att välja variant när man ska lägga ett nytt golv. En del råd och tips kan man få i butiken, men för bästa resultat är det klokt att anlita ett företag som arbetar med just golvläggning. Då kan man både få golvet lagt på rätt sätt och även få tips och råd i förväg gällande vilket golv man ska välja till varje rum.

Ett företag med gott rykte

När man väljer ett företag för golvläggning så ska man först och främst välja ett företag som är specialiserade inom området. Med hjälp av internet kan man sedan kolla upp företaget på ett flertal sidor. Det går även att be företaget om referenser om man så önskar. När man väl har bestämt sig för ett par alternativ så kan man be golvläggaren om en offert på arbetet. Det är ett sätt att kunna sätta ett pris som sedan inte får överskridas för mycket under arbetets gång. Som extra trygghet finns det även företag som lämnar garanti på sitt arbete. Det innebär att om arbetet inte blir så pass bra som utlovat så kommer företaget tillbaka och korrigera misstaget så att resultatet blir fullgott.

Att borra en egen brunn

4 nov 2020

Specialister på att borra brunnar, var hittar man dem? Tänker du borra en helt egen brunn och behöver någon som kan utföra jobbet professionellt, anlita då en certifierad entreprenör.

För att borra en brunn på din fastighet bör du anlita en certifierad och erfaren entreprenör. Det krävs riktigt maffiga och stora maskiner med borr som kan gå ner till rätt djup. En entreprenör som ofta borrar på djupet efter dricksvatten lär sig olika områden och marker och deras förutsättningar. Det gäller att borra lagom djupt när du borrar för dricksvatten. Som privatperson med egen brunn är du själv ansvarig för din vattenkvalitet och du är skyldig att kontrollera vattnet med jämna mellanrum. Den entreprenör som borrar din brunn borrar ner till berget för att komma åt det bästa vattnet som sipprar i sprickorna där nere. I samband med att de borrar gör de givetvis mätningar av din vattenkvalitet.

Förutsättningar för brunnsborrning

På de allra flesta fastigheter och marker är det möjligt att borra en egen brunn, det är bara olika svårt. Beroende på vilken typ av mark fastigheten ligger på kan det vara olika svårt att borra och det kan behöva borras olika djupt. Inledningsvis ser entreprenören över fastigheten för att finna den mest lämpliga platsen att borra på. Då tar de hänsyn till markförhållanden men också avstånd till byggnader på tomten och så vidare. Förutom bergborrade brunnar finns lösningar som filterbrunnar, grävda brunnar och så kallade rörspetsbrunnar. Det säkraste och absolut vanligaste idag är dock bergborrad brunn och det finns ett flertal certifierade entreprenörer som utför denna typ av borrningar utifrån gällande svenska regler och de riktlinjer för brunnsborrning som kallas SGU.

Att utföra en bergbrunnsborrning

För att kunna borra i berggrunden behövs riktigt kraftiga maskiner och vanligtvis handlar det om sänkhammarutrustning som både innebär att maskinen slår, det vill säga hamrar och roterar, vilket sker med hjälp av tryckluft. Att borra en brunn i berget sker i två olika steg. I steg ett går man ner genom alla jordlager och där borras cementrör ner cirka två meter i berget och gjuts fast. Steg två är därefter att borra till dess att man finner vattnet som flödar in i brunnen. Foderrören, som de nedborrade cementrören kallas, bör finnas minst sex meter under jordytan. Detta för att komma ner på ett djup så det är mindre risk för föroreningar från markytan. Dessa föroreningar kan annars komma in i dricksvattnet. 

Att vara stenrik

15 okt 2020

Man kan tycka att de är grå och tråkiga; hårda och osköna. Men de är faktiskt allt annat än tråkiga. Variationsrikedomen är enorm och de har funnits på vår jord längre än människorna.

Vad är det som det handlar om egentligen? Jo, stenar såklart. Ordet sten är ett slentrianmässigt samlingsnamn på det som som egentligen är så mycket mer. Vad är då sten? Per definition är det en partikel av en bergart med en särskild storlek. Stenar är större än grus, men mindre än block. En enorm klump av en bergart kallas istället för berg. Visste du att ett stort, stadigt berg faktiskt kan ha vandrat jorden runt?

Det geologiska kretsloppet

När man ser ett berg är det lätt hänt att man tänker att det där har alltid stått där, att berg är eviga. Det är både rätt och fel. Ett berg, som då egentligen är en stor klump av bergart, har påverkats genom tiderna. Under oöverskådlig tid har de utsattas för geologiska processer och därigenom förändrats. De har alltid varit en del av det geologiska kretsloppet. Djupt nere i jordskorpan finns magma. När magman kommer upp till jordytan blir det till lava som när det stelnar blir magmatiska bergarter. Med värme, tryck och kemiska förändringar ändras det till metamorfa bergarter. Av erosion och rörelser kan dessa brytas ned och bli till en sedimentär bergart långt ned i havets djup. Sedan kan de sjunka till jordens inre och åter bli till magma. Sten och bergarter är alltså stenrika på geologisk erfarenhet. Ganska fantastiskt för ett gammalt, grått berg.

Sten i trädgården

Vill man njuta av det fantastiska, geologiska materialet sten på nära håll så kan man använda det i sin trädgård. Till exempel som golvet på en uteplats. Eller kanske en stenmur eller en vacker stentrappa. Bygga ramen till en rabatt eller ha dem som kantsten intill gräsmattan. Börjar man bygga något i sten så är det svårt att sluta. Man får ofta mersmak och med tanke på att det finns så oändligt många varianter är det inte konstigt att det är svårt att sluta. Inspirationen sinar liksom inte. Stora stenar, små stenar, runda eller kantiga stenar. Det finns till och med rektangulära eller pentagoner, kalksten eller ölandssten, grus och stenblock med mera. Det är bara att börja! Vill man ha hjälp så kan man kontakta dem som är proffs. Kanske behövs en stenläggare i Karlstad? Snart är trädgården aldrig sig lik – men däremot stenrik.

Så länge håller ett tak

27 aug 2020

Att byta eller lägga om sitt tak är ett stort projekt som dessutom kan kosta en hel del. Hur vet man då när det är dags att byta taket och hur gör man för att taket ska hålla så länge som möjligt?

Det kostar en del att byta sitt tak men det höjer även husets värde. I vissa fall får man dessutom ner energikostnaden, så ett takbyte är en god investering på flera sätt. Ett tak håller i genomsnitt trettio till fyrtio år men det kan även hålla längre. Tak av riktigt bra tegel kan i vissa fall hålla i upp till hundra år om det sköts om och underhålls på rätt sätt. Ett tak består egentligen av olika delar. En övre del som exempelvis plåt eller takpannor som har till funktion att skydda taket mot väder och vind. Under det yttre taket ligger sedan ett lager av papp eller underlagsduk som ska skydda huset så att inte kyla och fukt tränger in.

Förläng takets livslängd

Besiktigar man sitt tak varje år så vet man när det är dags att byta det och man hinner planera för takomläggningen både praktiskt och ekonomiskt. Det är även viktigt att besiktiga taket regelbundet för att veta om det behöver lagas. Kanske har en tegelpanna spruckit eller hamnat på sned? Eller en skarv i papptaket släppt? Skador måste åtgärdas så fort som möjligt för att förhindra att vatten och fukt hinner leta sig in. Väntar man för länge kan kostsamma fukt- och mögelskador uppstå.

Bra att veta är att taket även får en längre livslängd om man är noga med att laga och underhålla det. Takpannor ska exempelvis tvättas och hållas fria från mossa som annars binder fukt. Plåttak kan ibland behöva målas om för att förhindra att de rostar etc.

Viktigt att hitta rätt takläggare

En takläggare kan hjälpa till med både besiktning, underhåll, lagning och byte av tak. Kontakta några olika takläggare och be om en offert. Det är även viktigt att hitta en seriös takläggare. Fråga grannar och bekanta om de har någon att rekommendera. Var också noga med att fråga de takläggare som ni kontaktar om referenser.

Som en extra säkerhet kan man även göra en kontroll hos Skatteverket så att det inte finns några obetalda skatter. En seriös takläggare brukar lämna tio års garanti på sitt arbete, men skulle firman gå i konkurs blir garantin inte mycket värd.

Beredning och underhåll av mark

11 jun 2020

Hur förbereder man inför en byggnation och vad ska man tänka på? Kan man själva utföra markarbeten eller vilka företag kan man ta hjälp av? Och vad innebär egentligen markarbeten?

När man ska bygga någon typ av nybyggnation, som ett hus, väg, bro eller liknande, så är det oerhört viktigt att man inte slarvar med det som byggnationen ska stå på. Det vill säga marken. För att få ett beständigt och fungerande resultat så behöver grundläggningen göras ordentligt och anpassas efter byggnationen och marken den ska fästas i. Är det sand, lera, jord, grus eller berg så är det olika tekniker, djup och fästen som ska till för att byggnationen ska stå stabilt. Sedan ska även hänsyn tas till storleken och tyngden av byggnationen, samt hur utsatt läget är. Men det är inte enbart när något nytt byggs som det är viktigt att grunden är rätt. Med tiden kan markarbetet behöva ses över, speciellt när det gäller dräneringen. Det gäller såväl vid byggnader som vid vägar. Exempelvis löv, jord, grus, rötter, lera och skräp, kan täppa till dräneringen och göra att en ny dränering behöver anläggas. Men även sättningar i marken på grund av vind, vatten, kyla eller ändringar i omgivningen, kan göra att större anläggningsinsatser behöver göras för att inte byggnationen ska skadas.

Utföra själv eller ta hjälp

Markarbeten innebär korrigering i marken för någon typ av anläggning som en byggnation men även för planteringar. Med det i tankarna finns det många typer av markarbeten som man kan utföra själv, med eller utan större kunskap. Men om man ska göra en större befintlig byggnation, som att exempelvis bygga en väg eller en villa, så är det oerhört viktigt att man vet hur man gör detta på rätt sätt. Därför är det många som väljer att anlita ett företag vid dessa projekt.

Hur man gör

Beredning av mark kan innebära att man skapar avrinning, så inte vatten blir stående vid regn eller snösmältning, genom dränering av något slag. Det innebär även att skapa en bra möjlighet för fästning av byggnation, så det blir stabilt och bestående. Hårdgörande av ytor är en annan del av anläggning, som också förvisso sker vid grundläggning, men som även kan vara till nytta vid anläggning av gator och vägar, samt exempelvis vid stensättningar för gångar, uteplatser och torg. Allt detta kallas för markarbeten och är nödvändiga innan byggnation och anläggning.

Vikten av vatten

22 maj 2020

Är du oberoende och får ditt vatten från egen brunn? Ibland kan kvalitén försämras och man behöver göra något radikalt åt saken. Det är ett stort projekt som måste fixas av rätt personer.

Dricksvatten av rätt kvalitet och i tillräckliga mängder är inget man kan bara trolla fram ur hatten. En gammal brunn kan ge god tillgång till vatten, men med moderna mätmetoder kan man tyvärr ändå ofta konstatera att kvalitén inte riktigt är vad den borde vara. Det finns ofta föroreningar i form av både olika metaller och andra skadliga ämnen. Har man otur handlar det även om infiltration av ämnen från jordbruk, såsom gödsel och annat. Livet på landet är fint men inte alltid hälsosamt. Lösningen är i många fall att helt enkelt åstadkomma en ny brunn. Förr hade man ofta en brunn som var grävd, eller en filterbrunn. Idag vet vi att det renaste vattnet kommer från bergborrade brunnar.

Vad du slipper med bergborrad brunn

När du vill ha en brunn som producerar bra vatten med hög standard under lång tid duger det inte att slarva med brunnsbyggandet. Det finns klara fördelar med att anlita ett kompetent företag för din brunnsborrning. Varför då? Jo, tanken är att vattnet inte ska innehålla en rad speciella ingredienser som du inte alls bett om att få som tillsatser. Något som man tjänar hälsomässigt på är att undvika olika föroreningar från jordbruksmark och industrier. Diverse mer eller mindre giftiga och skadliga ämnen samlas gärna i en grund och bred brunn utan tillräcklig fodring. I vissa kustnära områden är det också viktigt att beakta risken för kontaminering av saltvatten. Med en bergborrad brunn på rätt ställe och rätt djup undviker man även detta problem.

Den rätta partnern

Att borra en ny brunn är ett projekt man gärna vill lägga i händerna på en pålitlig partner. Dricksvatten är alldeles för viktigt för att lämna till vemsomhelst. Vad letar du efter när du behöver kompetent hjälp? Dokumenterad erfarenhet är aldrig fel. Ett företag som har rekommendationer från kunder och som hållit på i ett antal år vet förmodligen vad de håller på med och hur man löser problem som kan uppstå under projektets gång. Ett seriöst företag behandlar alla kunder lika och tar dina problem med vatten på lika stort allvar som en större kunds problem. Sist men inte minst vill alla bli väl bemötta väl och ha en god kommunikation. Detta bör vara en självklarhet för det företag du anlitar.

Hur påverkas priset vid markarbetet?

4 apr 2020

Vad innebär det att göra markarbeten och varför behövs det? Vilken firma arbetar med markarbeten? Vilka maskiner behöver man använda och vad ska man tänka på när man anlitar någon?

Markarbeten är något man behöver göra för att marken ska ha de bästa förutsättningarna vid en byggnation av något slag. Det kan vara en byggnad, brofästen, en väg eller planteringar som trädgårdar exempelvis. Man börjar med att gräva bort befintlig mark för att sedan lägga i lager av dränerande material, bärande material och eventuellt även dräneringsrör. Man lägger även ner rör till vatten, avlopp, el, fiber, gas eller vad som önskas. Vilka massor som fylls i beror på om det ska byggas något ovanpå eller om det ska planteras. Olika markförhållanden kräver olika mycket utgrävning och olika material som fylls på. Är det mycket sten så tar grävningen längre tid, och massorna som grävs ut kanske inte kan återanvändas, så som om det man gräver ut är matjord och resterande ytor ska bestå av planteringar. Skulle marken bestå av berg så skjuter kostnaderna ännu mer i höjden då viss del behöver borras eller sprängas bort.

Firmor med rätt maskiner

Hamnar man lite utanför storstäderna så är det ibland lantbrukare som även har markanläggningsfirmor. Vissa maskiner är desamma och massorna som grävs ut kan ibland spridas på den egna marken, för att hålla kostnaderna nere. Men vanligast är att det är företag som specialiserat sig på markarbeten och antingen mest arbetar med byggnation av småhus, eller så kan man vara en del av ett större företag som arbetar med byggnationer, vägarbeten eller liknande. De maskiner som behövs är grävmaskin av passande storlek, en schaktbil som kör bort massorna och hämtar påfyllnadsmaterial, samt maskiner som jämnar till och packar fyllnadsmaterialet.

Att tänka på vid markarbeten

Om man som privatperson tänker anlita ett företag som utför markarbeten så kan det vara smidigt att kontrollera med grannarna vem de har anlitat först. Den som redan gjort markarbeten känner till markförhållandena och kan därför mer säkert ge en korrekt offert. Dessutom kan grannarna ge ett utlåtande om hur väl offerten stämt och hur nöjda de är med företaget. Om det inte finns grannar att fråga, eller om det var för länge sedan de utförde markarbeten, så är det ändå en god idé att fråga runt i trakten efter tips. En lokal firma är oftast billigare då en stor kostnad är frakten av maskiner och massor.

← Äldre inlägg