Fasadmålning i Stockholm handlar om mer än yta

Fasaden på en fastighet är minsann ingen ytlig historia. Husets fasad fyller en rad viktiga funktioner. Regelbunden fasadmålning i Stockholm är helt nödvändigt.

Ordet fasad för naturligt tankarna till yta och estetik. En fasadmålning i Stockholm sker också ofta av estetiska skäl, man vill helt enkelt att huset ska se snyggt ut. En sprucken och sammanfallande fasad gör ingen förbipasserande eller boende glad. En fastighet med misskött fasad kan till och med få svårt att locka till sig hyresgäster eller bostadsrättsspekulanter.

Men visste du att fasadmålning också är en viktig del av fastighetens underhåll och skydd? Utan en bra fasad på huset löper fastigheten risk att drabbas av exempelvis fuktskador. Det kan också bli mycket kallt och dragigt inne i lägenheterna vintertid. En fasad är betydligt mer än yta, den har även en viktig funktion.

Säker fasadmålning i Stockholm utföres icke av amatörer

Nu när du fått veta hur viktig fasaden är för en fastighet, kanske du drabbats av en vilja att måla om din egen fasad. Innan du sätter igång är det viktigt att överväga en del säkerhetsaspekter. Arbetet skall alltid utföras med rätt skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, handskar och mask. Används stege skall denna vara stabil. En byggställning kan vara säkrare för att undvika fallolyckor.

Färg och kemikalier ska hanteras enligt instruktionen på förpackningen. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Kontrollera också att inga strömförande ledningar finns i närheten där du utför arbetet. Är du osäker på hur du ska hantera säkerhetsaspekter som dessa bör du överväga att anlita professionella fasadmålare såsom www.fasadmålningstockholm.com. Är det en större fastighet som ska få nymålad fasad är det helt och hållet nödvändigt att anlita en målerifirma.

6 Oct 2023