Byggvärme - en fråga att ta på allvar

Att bygga i Sverige innebär också att man måste ta med alla årstider och de skiftningar i temperatur som finns i beräkningen. Handlar det om ett större byggprojekt så måste man säkerställa en effektiv och trygg arbetsgång även under vintern. Trots snö, fukt och minusgrader så måste man se till att arbetarna, materialet och all utrustning fungerar som vanligt. Byggvärme blir, i och med detta, en fråga att ta på allvar.

Byggvärme innebär att man adderar en extern källa för värme till ett byggprojekt. Hur källan ser ut och hur pass avancerad den är - det är alltid en bedömningsfråga och en fråga som bör ställas till en specialist inom byggvärme. Det finns företag som har kapacitet att skapa unika, skräddarsydda lösningar inom byggvärme och vikten av att kontakta en sådan partner ska inte underskattas. Genom detta så erbjuds man en kostnadseffektiv lösning som ger optimal effekt.

Byggvärme ger många fördelar

Väljer man exempelvis att måfå hyra fläktar och annat för byggvärme så kan det både bli dyrt och ineffektivt. Därför är det viktigt att se till att redan på ett tidigt stadium och redan i samband med projektering och planering inkludera en partner inom byggvärme.

Det är en investering och på fler sätt än ett. Byggvärme bidrar dels till en större säkerhet på arbetsplatsen. Dels så är det också något som är starkt bidragande till en bättre arbetsmiljö - att arbeta i minusgrader är långt ifrån optimalt, eller hur?

Viktigt med rätt förutsättningar för olika material

En annan viktig fördel som kommer av byggvärme är att det ger ett effektivare jobb och en större möjlighet att den tidsplan man satt upp kan hållas. Dels så kommer effektiviteten av att arbetarna får bättre förutsättningar, men dels så handlar det även om material och egenskaper hos exempelvis betong.

Kyla och fukt kan vara ödesdigert för härdningen. Genom byggvärme kan man säkerställa att betong får rätt fukthalt och att den härdar på rätt sätt. Samma sak gäller även för andra material.

9 Nov 2023