Besiktning av sprängningar – Säkerheten i fokus

I byggbranschen är det ingen hemlighet att sprängningar ibland är nödvändiga för att göra plats för nya projekt.

Gamla strukturer och bergformationer måste ge vika för framsteg och utveckling. Moderna sprängningstekniker har utvecklats för att göra dessa processer säkra och effektiva. Men när vi pratar om sprängningar, handlar det inte bara om att placera sprängladdningar och trycka på en knapp. En viktig del av säkerheten och framgången i sprängningsarbete är besiktning.

Besiktning före och efter sprängning

Vid varje sprängning utförs en noggrann besiktning av närliggande byggnader och strukturer för att säkerställa att de inte skadas av vibrationer och tryckvågor som genereras under sprängningen. Detta är avgörande för att skydda inte bara de som arbetar nära sprängningsplatsen utan också för att bevara den omgivande infrastrukturen och byggnader.

Innan sprängningen äger rum genomförs en så kallad förbesiktning. Vid denna tidpunkt dokumenteras den aktuella statusen för omgivande byggnader och strukturer. Detta är viktigt för att ha en referenspunkt för att identifiera eventuella förändringar som kan uppstå efter sprängningen.

Efter sprängningen genomförs en efterbesiktning för att kontrollera om några skador har inträffat. Detta är när man noggrant granskar de besiktigade områdena för att säkerställa att inga vibrationsskador eller strukturförändringar har uppstått.

Expertkonsulter för besiktning

Besiktning av byggnader vid sprängning är ett ansvarsfullt uppdrag som kräver expertkunskap. Det är inte bara en fråga om att veta var man ska titta utan också att förstå de gällande regelverken och följa dem strikt. Därför är det vanligt att anlita konsulter som är specialiserade på detta område.

Konsulter som är kunniga inom besiktning vid sprängning har en djup förståelse för sprängningstekniker, vibrationsmätning och byggnadsstatik. De kan identifiera potentiella risker och ta nödvändiga åtgärder för att minimera dem.

13 Nov 2023