Markarbeten Stockholm

Att laga en putsfasad

12 sep 2017

Har du en putsfasad är en fasadrenovering knappast ett arbete som gemene man kan göra själv. För att en fasadrenovering ska gå rätt till bör man anlita en firma med erfarenhet och kompetens. Att renoveringen utförs på ett bra sätt är till gagn för såväl dig som husägare som för allmännyttan. Bor du väldigt avlägset på landsbygden kanske det är mest för dig själv, men bor du i till exempel Stockholm i en tätbebodd närförort kan det kännas mer angeläget.

Mindre skador, som ofta orsakas av frostsprängningar, kan dock repareras på egen hand. Genom att själv reparera mindre sprickor kan du undvika att de sprids och att du behöver anlita en entreprenör för en komplett (och ofta kostsam) fasadrenovering.

Ta bort den lösa putsen

Använd en murarhammare och knacka försiktigt med skaftet på området runt sprickan. Lyssna efter knackningar som låter ihåliga. När du har identifierat det skadade området genom att lyssna på knackningarna tar du bort putsen – alltså överallt där det låter ihåligt vid knackning.

Putsborttagningen görs med kraftiga slag med murarhammaren. För att lättare kunna ta hand om allt avfall är det bra att lägga en spånskiva eller liknande på marken innan du börjar slå med hammaren.

För att rengöra området tar du en torr borste och börjar borsta. När du har torrborstat doppar du borsten i vatten och borstar igen. Detta så att dammet försvinner eller binds. Om inte detta görs finns en risk att grovputsen inte fäster riktigt på ytan sedan.

Laga skadan

Att laga skadan kan beskrivas i sex steg:

  1. Blanda grovputs till utstockning. Cement, murarsand, putsbruk och vatten utgör blandningen.
  2. Applicera bruket. Kasta i små klickar tills hela området har täckts.
  3. Skrapa bort bruk som sticker ut. Bruket ska inte jämnas till helt, utan ytan ska fortfarande vara grov.
  4. Slutputsa (dagen efter). Gör ett finare putsbruk över grovputsen när den har satt sig.
  5. För t.ex. en putsbräda i skumgummi i cirklar över bruket tills det blir slätt.
  6. Ta bort det sista. Använd en större pensel eller en mjuk borste för att ta bort lösa korn.

Om skadorna blivit för stora

Om skadorna blivit för stora kan en komplett fasadrenovering behövas. Det här är inget som bör göras på egen hand i de allra flesta fall, utan det krävs både erfarenhet och goda förkunskaper för att arbetet ska bli bra.

Du som bor i Stockholm eller annan större stad kan enkelt hitta en firma som gör jobbet. Söker du på ”fasadrenovering Stockholm” i valfri sökmotor på nätet får du fram flera träffar. Du kan klicka dig runt hos firmorna välja den som tilltalar dig bäst. Tänk på att alltid ta referenser och se tidigare jobb de utfört. I sökexemplet ovan byter du självfallet ut ”Stockholm” mot din stad. Läs mer om fasadrenovering här.

Väderskydd för stora och små byggnationer

3 sep 2017

Vädret är en faktor som man måste ta på ett större allvar vid olika byggnationer. Det vill säga; ska du bygga om på ditt hus, bygga ett nytt hus, måla om eller exempelvis lägga ett nytt tak så måste du även ta hänsyn till vi i Sverige har ett väldigt nyckfullt klimat. Det kan de facto regna, det kan snöa och det kan blåsa rejält. Vi har definitivt en nackdel i detta jämfört med exempelvis Spanien och Italien där temperaturen ligger på jämnare nivå.

Dock; det finns alla möjligheter att lyckas med ett projekt och få detta klart inom den givna tidsplanen oavsett vilket väder det handlar om. Vi ger ett exempel!

Om du åker förbi en större byggnation i Stockholm där man håller på att bygga nya bostäder. Kommer du att se vad som försigår? Nej, för de flesta större byggantioner använde sig av ett väderskydd och det du kommer att se är således ett större tält som omgärdar bygget i fråga. Ett väderskydd är en förutsättning för att kunna slutföra jobb och få dessa att hålla den tidsplan som man satt upp och det är exakt det tänket som vi anser att du ska använda dig av om du står inför en byggnation av något slag.

Du kan helt enkelt inte chansa med det ska vara sol under de veckor du ska jobba och du kan inte ta för givet att vädrets gudar ler mot just dig. De gör sällan det och därför så bör man redan på ett tidigt stadium se till att hyra ett väderskydd, få det monterat på plats och därefter sätta igång med bygget i fråga.

Väderskydd skyddar maskiner och material

Väderskydd fyller även en annan viktig funktion och detta i form av skydda material och maskiner. Väta skadar gips, det skadar obehandlat trä och det kan åsamka rost och andra skador på maskiner och verktyg – saker som definitivt kommer att påverka ditt bygge negativt. Detta både på sikt, sämre material ger ett sämre hus på sikt och för stunden – du tvingas kanske hyra nya maskiner eller köpa nya verktyg.

Nej, kort sagt: ska du bygga, måla om eller renovera – ge dig bäst förutsättningar och se till att sätta vädret ur spel genom att hyra ett väderskydd. Läs mer om väderskydd här.

Bygg från grunden

9 aug 2017

Oavsett om det handlar om att bygga ett hus, lägga asfalt på en motorväg eller att göra en tillbyggnad i form av en veranda så måste man börja från grunden. Inget bygge är nämligen hållbart sett över tid om man fuskat med grund- och markarbetet och för att förklara vad det här innebär så kan vi börja med att beskriva hur markarbeten ser ut. Vi kan – för att göra det –vända oss till den stad där markarbeten är vanligast förekommande och det handlar här om den stad i Sverige där man bygger som allra mest – naturligtvis handlar det här om Stockholm.

Först och främst så kan vi säga att samtliga former av markarbeten ser olika ut beroende på vad som ska göras och i vilken omfattning. Ett bygge av en veranda hemma hos en privatperson och det markarbete som krävs för detta blir naturligtvis mindre krävande än det markarbete som ägt rum vid byggnationen av nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

Det som dock är gemensamt mellan dessa är själva syftet; vid varje byggnation krävs det att det marken är rak, slät och där man således kan placera det man byggt på – utan risk att det sätter sig eller rasar ihop i framtiden.

Maskinuthyrning krävs för markarbeten

De företag i Stockholm som – utöver entreprenörer inom markarbeten – tjänar på alla dessa nybyggnationer är de som hyr ut maskiner. Det krävs nämligen väldigt många maskiner då man ska exempelvis schackta, gräva, platta till och för att exempelvis borra. Det som gör markarbeten lite speciellt är att marken - av naturliga skäl – inte ser likadan ut beroende på vart man planerar att genomföra en byggnation. Ser man till Stockholm och områden i- och kring staden så är de geologiska förutsättningarna väldigt annorlunda. I vissa områden kan därför ett markarbete innebära att man gräver och schaktar, medan man i andra områden måste spränga för att nå de mål man har.

Det här gäller både för större byggen och i vissa fall även för privatpersoner. Det är därför av väldigt stor vikt att man – speciellt som privatperson – verkligen ser till att den geologiska undersökningen sker så noggrant som möjligt. Sprängning kostar nämligen betydligt mer pengar och här ska man även veta att det kan komma att vara nödvändigt – trots att en geologisk undersökning genomförts innan.

Om du exempelvis ska bygga ett fristående uterum på din tomt så kan det under jorden ändå komma att ligga stora stenar, rötter eller annat som man måste spränga bort då vanliga grävmaskiner inte klarar av jobbet. Markarbeten och priser för dessa kan alltså pendla rent prismässigt och det är därför svårt att ge ett pris och sedan hålla sig till detta för ett företag verksamt i branschen.

Jämför priset hos olika golvläggare

9 aug 2017

Lathet, en vilja att bli färdig snabbare och otålighet är samtliga anledningar till att många väljer att betala för mycket pengar vid olika renoveringsprojekt. Vi säger väljer, för det handlar faktiskt till mångt och mycket om ett val. Hur menar vi här?

Ja, vi kan förklara detta genom ett exempel och där vi säger att du bor i Uppsala. Du äger ett hus och du känner att det skulle må bra av en liten renovering där främst dina golv behöver ses över. Du har i dagsläget mattor nästan överallt och du vill – som så många andra – skaffa dig ett lite lyxigare boende genom att lägga in en ek-parkett; ett projekt som du inte kan genomföra utan professionell hjälp och där du således behöver anlita en golvläggare.

Det du gör här är följande: du tar fram din dator, du går i på Google och så skriver du Golvläggare i Uppsala och då resultaten kommer upp så ringar du in den första hemsidan, fyller i en offert på denna och vips så har du också anlitat en golvläggare. Enkelt och smidigt – men har det varit ekonomiskt fördelaktigt?

Nej, och det är dit vi vill komma. Oavsett om det handlar om en golvläggare, en snickare eller om en målar och oberoende av stad (med viss hänsyn till utbudet naturligtvis) så tjänar man på att kontakta flera stycken företag, ta in offerter och ställa dessa mot varandra. I ditt fall så skulle du haft all möjlighet att komma väldigt billigt undan genom detta – Uppsala är en stor stad och det finns ett stort urval av verksamma golvläggare. Kort och gott; orkar man ta sig tiden att jämföra priser och ringa fler än en yrkesman så kommer man att tjäna pengar.

Säkerställ kvalitet genom referenser

Pengar ja – men för ett billigt pris så kommer också en sämre kvalitet? Inte nödvändigtvis. Det finns ett nyckelord att luta sig mot för att säkerställa kvalitet hos det företag man står inför att anlita. Detta innebär att man måste ringa några fler samtal och att det således krävs mer jobb för att hitta rätt.

Ska du anlita en golvläggare i Uppsala och där du hittat en som passar din budget så gäller det att du ber denne om nummer till tidigare kunder också. Genom att höra av dig till några referenser så får du också svart på vitt kring vilken kvalitet som finns hos det företag du ska anlita – oavsett yrke. Det krävs lite jobb från din sida, men det går definitivt att hitta billiga och högkvalitativa alternativ.