Markarbeten Stockholm

Sida 2

Att anlita en firma för fastighetsskötsel i Stockholm

3 nov 2017

Fastighetsskötsel är något man sällan kan göra själv om man bor i en bostadsrätt. Visserligen kan medlemmarna själva sköta stora delar av skötseln om det är en mindre förening och en mindre fastighet, men i Stockholm tenderar föreningarna att vara stora. Då brukar det bli läge att leja ut fastighetsskötseln istället för att göra det själv.

Det här bör firman erbjuda

Det ligger i ditt intresse att firman erbjuder ett komplett utbud av tjänster relaterade till fastighetsskötsel. Om inte kan du behöva två olika firmor för att få allt jobb gjort, vilket både kostar mer pengar och energi. Satsa istället på att hitta en firma som kan göra (nästan) allt.

 • Allmän tillsyn och skötsel. Den huvudsakliga uppgiften bör vara för firman att sköta tillsyn och underhåll av föreningens husbyggnader. Hos vissa firmor ingår även teknisk rådgivning och mediakontroll, vilket innebär att du även får siffror på medlemmarnas förbrukning vad gäller till exempel värme, el, vatten och sophämtning. Ofta kan firmorna också sköta samordningen av övriga leverantörer och underentreprenörer så att så lite arbete som möjligt hamnar på medlemmarnas bord.
 • Markskötsel. För en komplett fastighetsskötsel måste även marken tas om hand. Stockholm kan få väldigt mycket snö vissa vintrar och då är det viktigt att vinterväghållningen sköts ordentligt. På övriga årstider bör gräsmattor, rabatter och annat som hör trädgårdsskötsel till tas om hand. Att anlita en firma för det här är ett bra alternativ.
 • Serviceanmälningar. Många firmor som sköter fastighetsskötsel åtar sig också att ta emot serviceanmälningar. Det här sker ofta då på en överenskommen telefontid dit till exempel bostadsrättsinnehavare kan ringa för att få ett problem åtgärdat. Firman bör då ha goda rutiner för att dokumentera klagomålen och vidta rätt åtgärder. Vidare bör du få rapporter över problem och åtgärder på regelbunden basis.
 • Underhåll och reparationer. Många firmor väljer att erbjuda underhåll och reparationer som uppkommer i fastigheten. Det kan till exempel handla om problem inom VVS, lås eller bygg som behöver åtgärdas.
 • Målning. Ofta blir en stor del av fastighetsskötseln målning. Det behövs göras både invändigt och utvändigt och omfattar många olika delar av fastighetens byggnader. Till exempel kan det vara fönster, fasader lokaler, lägenheter, övriga allmänna utrymmen och trapphus som behöver målas. Det här är ett arbete som tar lång tid och som bör övertas av någon som har kompetens och erfarenhet.

  Lycka till med att hitta en firma för fastighetsskötsel i Stockholm!

Frågor och svar om asfalt

20 okt 2017

Asfalt. De flesta av oss både går och färdas på det dagligen. Men vad vet vi egentligen om materialet? Att ägna någon större tanke om det här materialet, som vi ser nästan överallt, kan sägas höras till ovanligheterna för de flesta. I större städer som Stockholm är asfalt något som de flesta går på mer än gräs och grus. För den som är nyfiken på asfalt som material, eller för den som bara vill lära sig lite mer, kan den här texten förhoppningsvis komma till nytta.

Vad består asfalt av?

Asfalt består av sten och bitumen. Bitumen är en tung oljeprodukt som också fungerar som ett bindemedel. När dessa två ingredienser blandas och värms upp bildas en asfaltsmassa. Sten står givetvis för den absolut största delen av, ungefär 86 procent. Räknar man i vikt är sten hela 94 procent av blandningen. Det går dock att variera andelarna och få asfalt med olika egenskaper. Vidare kan stenmaterialet och storleken på stenarna varieras för att få fram en särskild egenskap man söker.

Hur mycket asfalt tillverkas det egentligen?

Siffrorna skiljer sig givetvis en hel del åt mellan olika länder. Sveriges tillverkning av asfalt kan sägas vara medelstor i förhållande till andra länder i Västeuropa. Jämför man med många andra delar av världen kan Sveriges och Västeuropas tillverkning av asfalt sägas vara ganska stor. Räknar vi i vikt tillverkas och läggs ut ungefär mellan fem och sju miljoner ton – varje år. En stor del av asfalten hamnar i Stockholm, Göteborg och andra större kommuner, men även för att underhålla och anlägga statliga vägar i landets alla hörn. Bara i Stockholm finns ett tiotal asfaltverk eller företag som på ett eller annat sätt arbetar med att ta fram asfalt eller lägga det.

Hur är livslängden?

Hur länge asfalt klarar sig beror på flera faktorer. Främst är det mängden trafik som påverkar hur ofta man behöver lägga ett nytt slitlager (de tre översta centimetrarna av beläggningen), men även däcken har stor inverkan. Detta märks tydligt i och med att dubbdäcken har utvecklats, något som har ökat svensk asfalts livslängd betydligt.

En tumregel är att en vältrafikerad landsväg, en Europaväg eller en riksväg behöver ett nytt slitlager ungefär vart 6:e till vart 10:e år, beroende på trafik. Europavägar nära till exempel Stockholm eller Göteborg utsätts för särskilt mycket slitage.

För mindre gator och vägar där mängden trafiken är låg och hastigheterna lägre, brukar man vänta i tiotals år innan underhåll görs eller nytt slitlager läggs. Om underhållet sker vart 20:e år är det bra, men i praktiken väntar kommuner ofta mycket längre än så med att utföra underhållet. Det här leder till att vägarna har hunnit ta så pass mycket skada att renoveringen som behöver utföras leder till ökade kostnader för kommunen.

Se en kontrollansvarig som ett stöd

14 okt 2017

Vid de flesta större byggnationer så måste man som byggherre kalla in en kontrollansvarig som säkerställer att arbetet sker så bra och så säkert som möjligt och efter de vedertagna regler och lagar som finns. En kontrollansvarig sätter alltid upp en kontrollplan i början av projektet och det är också denna som man måste följa. Ska exempelvis ett hus byggas i Stockholm och där en anlitad kontrollansvarig sammanställt sin kontrollplan så är det denna som arbetarna vid byggnationen måste följa.

Många byggherrar ser en kontrollansvarig som en onödig kostnad som dessutom har för mycket makt i projektet. Detta husbygge i Stockholm kommer nämligen att följas upp av den kontrollansvarige och eventuella fel och brister kommer att – vid behov – att rapporteras till kommunen som i sin tur har mandat att i så fall stänga ner projektet. En kontrollansvarig gör alltid små oanmälda stickprov där han säkerställer att den kontrollplan han satt upp också följs och det är vid dessa besök som han kan komma att upptäcka att regler bryts och att man inte följer de lagar och förordningar som finns.

En byggherre i Stockholm kan alltså ha viss fog för sin misstänksamhet och skepsis gentemot den kontrollansvarige som närvarar vid hans byggnation. En misstänksamhet som egentligen ska vara ren tacksamhet och detta förklaras av att en kontrollansvarig – tack vare sitt jobb – ser till att byggnationen i fråga verkligen håller måttet, att inga framtida skador äger rum eller att någon riskerar att skadas vid bygget.

Det som man istället ska göra är att dra nytta av den enorma kunskap som finns hos en kontrollansvarig och där man genom möten med denna kan få värdefulla tips som i själva verket gör byggnationen och arbetet kring denne mer effektivt och därmed också betydligt billigare. Kort sagt – själva tankegången kring en kontrollansvarig ska ändras. Det handlar mer om ett stöd och en hjälpande hand än någon som vill förstöra det man planerar att bygga och detta oavsett om byggnationen i fråga äger rum i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige.

Viktigt att tänka på i Stockholm

Om man ska bygga något i Stockholm som kräver att en kontrollansvarig deltar så är det viktigt att man först ser över vissa detaljer kring denna. Först och främst så ska man – naturligtvis – se till att denne är certifierad och att han i och med detta får arbeta som kontrollansvarig. Vidare så ska man som byggherre även försöka anlita en byggherre som har rutin av olika typer av byggnationer och som kan visa upp vilka projekt han närvarat i.

Erfarenhet är väldigt viktigt för en kontrollansvarig och han ska gärna ha lång – egen sådan – av att själv bygga saker och ting. Det vill säga, en gammal snickare som arbetar som kontrollansvarig är förmodligen bättre på att sätta upp en kontrollplan – effektiv sådan – som ger dig som byggherre en säkrare byggnation.

Naturligtvis så ska man veta att en certifierad kontrollansvarig – oavsett ålder – kan sitt jobb. Ibland så kan dock rutin och erfarenhet vara ytterligare en fördel och något man som byggherre ska kunna luta sig mot i sitt val.

IBC-tankar

12 okt 2017

En IBC-tank är en kubformad behållare avsedd att transportera farligt eller svårhanterligt gods, såsom kemikalier och olika typer av bulklast; alltså material som fraktas utan förpackning, t ex spannmål, konstgödsel, råolja och mycket annat. IBC är en förkortning av engelskans Intermediate Bulk Container, småbulkbehållare på svenska. IBC-tankar är dimensionerade för att kunna placeras på lastpallar och därigenom vara lätta att lyfta, transportera och stapla på varandra med hjälp av en gaffeltruck.

Olika material och storlekar

En IBC-tank är oftast tillverkad i vit, halvgenomskinlig polyetylenplast med en skyddsbur av galvaniserat stålrör, vilket gör den mycket robust och lämplig att frakta. Den har ett runt, vridbart tanklock för påfyllning på ovansidan och en mindre tappkran längst ner på framsidan för enkel tömning. Det gör den även mycket lämplig som vattenbehållare för till exempel djurhållning och jordbruk. Inom jordbruksnäringen hör man ofta benämningen farmartank. Beroende på säkerhetsföreskrifter för vissa typer av materialtransport, t ex brandfarliga material, tillverkas även IBC-tankar i bl a aluminium och galvaniserat stål. IBC-tankar dimensioneras olika i olika länder beroende på standardmåtten för lastpallar. De vanligaste måtten i Sverige är 600, 800, eller 1000 liter, där 600-litersmodellen är drygt en meter hög och 1000-litersmodellen 120 cm hög. Oftast kommer lastpallen med när man köper en IBC-tank.

Köpa eller hyra

Man kan köpa eller hyra IBC-tankar och det finns både engångstankar och återbrukbara tankar. När man köper en IBC-tank kan man välja mellan en helt ny; en tank där själva behållaren är ny men stålramen begagnad; eller en tank där både behållaren och ramen är rengjorda. Det sistnämnda alternativet är naturligtvis det billigaste, men är fullgott om behållaren inte innehållit produkter som är svåra att tvätta ur, eller kan vara hälsofarliga.

Många användningsområden

IBC-tanken möjliggör transport av stora volymer av exempelvis salt, olja och andra råvaror mellan länder, där mottagarlandet kan importera stora mängder och sedan förpacka varorna på hemmaplan.För att få innehålla livsmedel måste tanken ha ett speciellt godkännande, fråga säljaren om du är osäker.

IBC-tankarnas utformning gör dem även till det vanligaste valet för transporter av farliga ämnen som bl a diesel, andra hälsovådliga vätskor och explosiva material. Vill man använda en IBC-tank för transport av farligt gods måste den vara UN-märkt. UN-märkning är en FN-antagen certifiering för godkännande av farliga transporter. Märkningen utförs i Sverige av SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut och är internationellt accepterad. Vill man transportera explosiva material måste tanken vara EX-klassad.

IBC-tankens kvadratiska form och lätta hantering gör den till en kostnadseffektiv transportbehållare i jämförelse med exempelvis oljefat, vars form inte medger samma utrymmessparande lastning. Dess många användningsområden gör den till ett självklart val inom såväl jordbruk och sjöfart som inom fraktnäringen.

Att laga en putsfasad

12 sep 2017

Har du en putsfasad är en fasadrenovering knappast ett arbete som gemene man kan göra själv. För att en fasadrenovering ska gå rätt till bör man anlita en firma med erfarenhet och kompetens. Att renoveringen utförs på ett bra sätt är till gagn för såväl dig som husägare som för allmännyttan. Bor du väldigt avlägset på landsbygden kanske det är mest för dig själv, men bor du i till exempel Stockholm i en tätbebodd närförort kan det kännas mer angeläget.

Mindre skador, som ofta orsakas av frostsprängningar, kan dock repareras på egen hand. Genom att själv reparera mindre sprickor kan du undvika att de sprids och att du behöver anlita en entreprenör för en komplett (och ofta kostsam) fasadrenovering.

Ta bort den lösa putsen

Använd en murarhammare och knacka försiktigt med skaftet på området runt sprickan. Lyssna efter knackningar som låter ihåliga. När du har identifierat det skadade området genom att lyssna på knackningarna tar du bort putsen – alltså överallt där det låter ihåligt vid knackning.

Putsborttagningen görs med kraftiga slag med murarhammaren. För att lättare kunna ta hand om allt avfall är det bra att lägga en spånskiva eller liknande på marken innan du börjar slå med hammaren.

För att rengöra området tar du en torr borste och börjar borsta. När du har torrborstat doppar du borsten i vatten och borstar igen. Detta så att dammet försvinner eller binds. Om inte detta görs finns en risk att grovputsen inte fäster riktigt på ytan sedan.

Laga skadan

Att laga skadan kan beskrivas i sex steg:

 1. Blanda grovputs till utstockning. Cement, murarsand, putsbruk och vatten utgör blandningen.
 2. Applicera bruket. Kasta i små klickar tills hela området har täckts.
 3. Skrapa bort bruk som sticker ut. Bruket ska inte jämnas till helt, utan ytan ska fortfarande vara grov.
 4. Slutputsa (dagen efter). Gör ett finare putsbruk över grovputsen när den har satt sig.
 5. För t.ex. en putsbräda i skumgummi i cirklar över bruket tills det blir slätt.
 6. Ta bort det sista. Använd en större pensel eller en mjuk borste för att ta bort lösa korn.

Om skadorna blivit för stora

Om skadorna blivit för stora kan en komplett fasadrenovering behövas. Det här är inget som bör göras på egen hand i de allra flesta fall, utan det krävs både erfarenhet och goda förkunskaper för att arbetet ska bli bra.

Du som bor i Stockholm eller annan större stad kan enkelt hitta en firma som gör jobbet. Söker du på ”fasadrenovering Stockholm” i valfri sökmotor på nätet får du fram flera träffar. Du kan klicka dig runt hos firmorna välja den som tilltalar dig bäst. Tänk på att alltid ta referenser och se tidigare jobb de utfört. I sökexemplet ovan byter du självfallet ut ”Stockholm” mot din stad. Läs mer om fasadrenovering här.

Väderskydd för stora och små byggnationer

3 sep 2017

Vädret är en faktor som man måste ta på ett större allvar vid olika byggnationer. Det vill säga; ska du bygga om på ditt hus, bygga ett nytt hus, måla om eller exempelvis lägga ett nytt tak så måste du även ta hänsyn till vi i Sverige har ett väldigt nyckfullt klimat. Det kan de facto regna, det kan snöa och det kan blåsa rejält. Vi har definitivt en nackdel i detta jämfört med exempelvis Spanien och Italien där temperaturen ligger på jämnare nivå.

Dock; det finns alla möjligheter att lyckas med ett projekt och få detta klart inom den givna tidsplanen oavsett vilket väder det handlar om. Vi ger ett exempel!

Om du åker förbi en större byggnation i Stockholm där man håller på att bygga nya bostäder. Kommer du att se vad som försigår? Nej, för de flesta större byggantioner använde sig av ett väderskydd och det du kommer att se är således ett större tält som omgärdar bygget i fråga. Ett väderskydd är en förutsättning för att kunna slutföra jobb och få dessa att hålla den tidsplan som man satt upp och det är exakt det tänket som vi anser att du ska använda dig av om du står inför en byggnation av något slag.

Du kan helt enkelt inte chansa med det ska vara sol under de veckor du ska jobba och du kan inte ta för givet att vädrets gudar ler mot just dig. De gör sällan det och därför så bör man redan på ett tidigt stadium se till att hyra ett väderskydd, få det monterat på plats och därefter sätta igång med bygget i fråga.

Väderskydd skyddar maskiner och material

Väderskydd fyller även en annan viktig funktion och detta i form av skydda material och maskiner. Väta skadar gips, det skadar obehandlat trä och det kan åsamka rost och andra skador på maskiner och verktyg – saker som definitivt kommer att påverka ditt bygge negativt. Detta både på sikt, sämre material ger ett sämre hus på sikt och för stunden – du tvingas kanske hyra nya maskiner eller köpa nya verktyg.

Nej, kort sagt: ska du bygga, måla om eller renovera – ge dig bäst förutsättningar och se till att sätta vädret ur spel genom att hyra ett väderskydd. Läs mer om väderskydd här.

Bygg från grunden

9 aug 2017

Oavsett om det handlar om att bygga ett hus, lägga asfalt på en motorväg eller att göra en tillbyggnad i form av en veranda så måste man börja från grunden. Inget bygge är nämligen hållbart sett över tid om man fuskat med grund- och markarbetet och för att förklara vad det här innebär så kan vi börja med att beskriva hur markarbeten ser ut. Vi kan – för att göra det –vända oss till den stad där markarbeten är vanligast förekommande och det handlar här om den stad i Sverige där man bygger som allra mest – naturligtvis handlar det här om Stockholm.

Först och främst så kan vi säga att samtliga former av markarbeten ser olika ut beroende på vad som ska göras och i vilken omfattning. Ett bygge av en veranda hemma hos en privatperson och det markarbete som krävs för detta blir naturligtvis mindre krävande än det markarbete som ägt rum vid byggnationen av nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

Det som dock är gemensamt mellan dessa är själva syftet; vid varje byggnation krävs det att det marken är rak, slät och där man således kan placera det man byggt på – utan risk att det sätter sig eller rasar ihop i framtiden.

Maskinuthyrning krävs för markarbeten

De företag i Stockholm som – utöver entreprenörer inom markarbeten – tjänar på alla dessa nybyggnationer är de som hyr ut maskiner. Det krävs nämligen väldigt många maskiner då man ska exempelvis schackta, gräva, platta till och för att exempelvis borra. Det som gör markarbeten lite speciellt är att marken - av naturliga skäl – inte ser likadan ut beroende på vart man planerar att genomföra en byggnation. Ser man till Stockholm och områden i- och kring staden så är de geologiska förutsättningarna väldigt annorlunda. I vissa områden kan därför ett markarbete innebära att man gräver och schaktar, medan man i andra områden måste spränga för att nå de mål man har.

Det här gäller både för större byggen och i vissa fall även för privatpersoner. Det är därför av väldigt stor vikt att man – speciellt som privatperson – verkligen ser till att den geologiska undersökningen sker så noggrant som möjligt. Sprängning kostar nämligen betydligt mer pengar och här ska man även veta att det kan komma att vara nödvändigt – trots att en geologisk undersökning genomförts innan.

Om du exempelvis ska bygga ett fristående uterum på din tomt så kan det under jorden ändå komma att ligga stora stenar, rötter eller annat som man måste spränga bort då vanliga grävmaskiner inte klarar av jobbet. Markarbeten och priser för dessa kan alltså pendla rent prismässigt och det är därför svårt att ge ett pris och sedan hålla sig till detta för ett företag verksamt i branschen.

Jämför priset hos olika golvläggare

9 aug 2017

Lathet, en vilja att bli färdig snabbare och otålighet är samtliga anledningar till att många väljer att betala för mycket pengar vid olika renoveringsprojekt. Vi säger väljer, för det handlar faktiskt till mångt och mycket om ett val. Hur menar vi här?

Ja, vi kan förklara detta genom ett exempel och där vi säger att du bor i Uppsala. Du äger ett hus och du känner att det skulle må bra av en liten renovering där främst dina golv behöver ses över. Du har i dagsläget mattor nästan överallt och du vill – som så många andra – skaffa dig ett lite lyxigare boende genom att lägga in en ek-parkett; ett projekt som du inte kan genomföra utan professionell hjälp och där du således behöver anlita en golvläggare.

Det du gör här är följande: du tar fram din dator, du går i på Google och så skriver du Golvläggare i Uppsala och då resultaten kommer upp så ringar du in den första hemsidan, fyller i en offert på denna och vips så har du också anlitat en golvläggare. Enkelt och smidigt – men har det varit ekonomiskt fördelaktigt?

Nej, och det är dit vi vill komma. Oavsett om det handlar om en golvläggare, en snickare eller om en målar och oberoende av stad (med viss hänsyn till utbudet naturligtvis) så tjänar man på att kontakta flera stycken företag, ta in offerter och ställa dessa mot varandra. I ditt fall så skulle du haft all möjlighet att komma väldigt billigt undan genom detta – Uppsala är en stor stad och det finns ett stort urval av verksamma golvläggare. Kort och gott; orkar man ta sig tiden att jämföra priser och ringa fler än en yrkesman så kommer man att tjäna pengar.

Säkerställ kvalitet genom referenser

Pengar ja – men för ett billigt pris så kommer också en sämre kvalitet? Inte nödvändigtvis. Det finns ett nyckelord att luta sig mot för att säkerställa kvalitet hos det företag man står inför att anlita. Detta innebär att man måste ringa några fler samtal och att det således krävs mer jobb för att hitta rätt.

Ska du anlita en golvläggare i Uppsala och där du hittat en som passar din budget så gäller det att du ber denne om nummer till tidigare kunder också. Genom att höra av dig till några referenser så får du också svart på vitt kring vilken kvalitet som finns hos det företag du ska anlita – oavsett yrke. Det krävs lite jobb från din sida, men det går definitivt att hitta billiga och högkvalitativa alternativ.