Vikten av vatten

Är du oberoende och får ditt vatten från egen brunn? Ibland kan kvalitén försämras och man behöver göra något radikalt åt saken. Det är ett stort projekt som måste fixas av rätt personer.

Dricksvatten av rätt kvalitet och i tillräckliga mängder är inget man kan bara trolla fram ur hatten. En gammal brunn kan ge god tillgång till vatten, men med moderna mätmetoder kan man tyvärr ändå ofta konstatera att kvalitén inte riktigt är vad den borde vara. Det finns ofta föroreningar i form av både olika metaller och andra skadliga ämnen. Har man otur handlar det även om infiltration av ämnen från jordbruk, såsom gödsel och annat. Livet på landet är fint men inte alltid hälsosamt. Lösningen är i många fall att helt enkelt åstadkomma en ny brunn. Förr hade man ofta en brunn som var grävd, eller en filterbrunn. Idag vet vi att det renaste vattnet kommer från bergborrade brunnar.

Vad du slipper med bergborrad brunn

När du vill ha en brunn som producerar bra vatten med hög standard under lång tid duger det inte att slarva med brunnsbyggandet. Det finns klara fördelar med att anlita ett kompetent företag för din brunnsborrning. Varför då? Jo, tanken är att vattnet inte ska innehålla en rad speciella ingredienser som du inte alls bett om att få som tillsatser. Något som man tjänar hälsomässigt på är att undvika olika föroreningar från jordbruksmark och industrier. Diverse mer eller mindre giftiga och skadliga ämnen samlas gärna i en grund och bred brunn utan tillräcklig fodring. I vissa kustnära områden är det också viktigt att beakta risken för kontaminering av saltvatten. Med en bergborrad brunn på rätt ställe och rätt djup undviker man även detta problem.

Den rätta partnern

Att borra en ny brunn är ett projekt man gärna vill lägga i händerna på en pålitlig partner. Dricksvatten är alldeles för viktigt för att lämna till vemsomhelst. Vad letar du efter när du behöver kompetent hjälp? Dokumenterad erfarenhet är aldrig fel. Ett företag som har rekommendationer från kunder och som hållit på i ett antal år vet förmodligen vad de håller på med och hur man löser problem som kan uppstå under projektets gång. Ett seriöst företag behandlar alla kunder lika och tar dina problem med vatten på lika stort allvar som en större kunds problem. Sist men inte minst vill alla bli väl bemötta väl och ha en god kommunikation. Detta bör vara en självklarhet för det företag du anlitar.

22 May 2020