Varför behövs brandtätning?

En byggnad med brandisolering, brandsäkra dörrar och fönster kan framstå som helt säker men där kan alltid uppstå glipor och skarvar som behöver brandtätning.

Alla vill bo i ett brandsäkert hus eftersom en eldsvåda kan förorsaka mycket skada och förstörelse, men det är inte alltid lätt att avgöra om huset man bor i verkligen är brandsäkert. Därför är det bra att kontakta ett företag inom brandtätning för att få sitt hus kontrollerat.

Även om du bor i ett modernt eller nybyggt hus som byggts enligt moderna brandskyddslagar kan det ändå finnas brister. Brister och skada på brandskydd kan vara glipor, fogar eller håligheter som uppstått efter att huset byggts. När man drar igenom kabel för exempelvis fiber eller el, blir det alltid små springor och dessa kan leda giftiga gaser eller brandrök. Enkla ombyggnationer kan också skada det ursprungliga brandskyddet. Då behöver du göra brandtätning.

Det finns företag inom brandtätning som åtgärdar skadat brandskydd

När du kontaktar ett företag inom brandskydd kommer de att inspektera din lägenhet eller ditt hus för att särskilt kontrollera de sårbara punkter som kan finnas. Upptäcker man att brandskydd skadats eller saknas är det enkelt att åtgärda problemet.

Ett företag inom brandtätning har kunnig och välutbildad personal. Man använder en lättarbetad och brandsäker massa för att täppa igen glipor och hål eller ersätta äldre material. Brandskyddande massa appliceras på rören och skapar en mjuk övergång mot vägg för att förhindra spridning av eld eller giftiga gaser. Ett effektivt brandskydd med omsorgsfull brandtätning är den bästa brandförebyggande åtgärd du kan göra.

10 May 2022