Väderskydd för stora och små byggnationer

Vädret är en faktor som man måste ta på ett större allvar vid olika byggnationer. Det vill säga; ska du bygga om på ditt hus, bygga ett nytt hus, måla om eller exempelvis lägga ett nytt tak så måste du även ta hänsyn till vi i Sverige har ett väldigt nyckfullt klimat. Det kan de facto regna, det kan snöa och det kan blåsa rejält. Vi har definitivt en nackdel i detta jämfört med exempelvis Spanien och Italien där temperaturen ligger på jämnare nivå.

Dock; det finns alla möjligheter att lyckas med ett projekt och få detta klart inom den givna tidsplanen oavsett vilket väder det handlar om. Vi ger ett exempel!

Om du åker förbi en större byggnation i Stockholm där man håller på att bygga nya bostäder. Kommer du att se vad som försigår? Nej, för de flesta större byggantioner använde sig av ett väderskydd och det du kommer att se är således ett större tält som omgärdar bygget i fråga. Ett väderskydd är en förutsättning för att kunna slutföra jobb och få dessa att hålla den tidsplan som man satt upp och det är exakt det tänket som vi anser att du ska använda dig av om du står inför en byggnation av något slag.

Du kan helt enkelt inte chansa med det ska vara sol under de veckor du ska jobba och du kan inte ta för givet att vädrets gudar ler mot just dig. De gör sällan det och därför så bör man redan på ett tidigt stadium se till att hyra ett väderskydd, få det monterat på plats och därefter sätta igång med bygget i fråga.

Väderskydd skyddar maskiner och material

Väderskydd fyller även en annan viktig funktion och detta i form av skydda material och maskiner. Väta skadar gips, det skadar obehandlat trä och det kan åsamka rost och andra skador på maskiner och verktyg – saker som definitivt kommer att påverka ditt bygge negativt. Detta både på sikt, sämre material ger ett sämre hus på sikt och för stunden – du tvingas kanske hyra nya maskiner eller köpa nya verktyg.

Nej, kort sagt: ska du bygga, måla om eller renovera – ge dig bäst förutsättningar och se till att sätta vädret ur spel genom att hyra ett väderskydd. Läs mer om väderskydd här.

3 Sep 2017