Vad gör en markentreprenad?

De exakta tjänsterna som till exempel en markentreprenad i Stockholm erbjuder varierar givetvis en del. Det som en markentreprenad erbjuder i Stockholm kanske inte finns i tjänsteutbudet hos en annan markentreprenad i Kiruna. Dock finns det ett par grundläggande tjänster som de allra flesta markentreprenader har gemensamt. Många erbjuder nästan allt inom markjobb – det kan handla om allt som rör grundarbeten, schakt, rörläggning och slutlig finslipning.

Terrassering

Terrassering är nödvändigt att göra när till exempel större allmänna vägar ska byggas. Det man gör är att marken där den kommande vägen ska byggas schaktas alternativt fylls igen, så att underlaget blir jämnt. I arbetet med större vägar flyttar man också en hel del massor längs väglinjen. Ju jämnare terrassering som markentreprenaden gör – desto mjukare blir övergången till överbyggnaden (till exempel en väg). Det här tjänar man sedan på, eftersom mindre material krävs och en hög bärighet ges.

Viktigt vid terrassering är att den görs självdränerande. Det här gör man helt enkelt genom att ge den en utformning så att vattnet rinner av. Därtill är diken viktiga för dränering av vägkroppens väta, samt ytvatten från mark som omgiver vägen och dikena. Är jorden blöt har den betydligt lägre hållfasthet än om den är fuktig. En bra terrassering ger jorden optimal fuktighet.

Dränering

Det är vanligt att man som markentreprenad erbjuder dränering. Tjänsten har blivit särskilt populär sedan rotavdraget infördes, inte minst i Stockholm med kranskommuner där avdraget används som allra flitigast. Det är dock givetvis inte bara i Stockholm man behöver dränering – utan tjänsten behövs över i princip hela landet.

Dock går det att göra mycket av arbetet själv, vilket bidrar till den stora effekt som rotavdraget haft på tjänster likt dessa. Det är kanske inte något man alltid måste anlita en markentreprenad för – men ett billigare pris gör valet att anlita hjälp enkelt för många. 

Trädgård

Många markentreprenader arbetar med anläggning av trädgårdar runtom i hela landet. Exakt vad man gör i trädgården kan skilja sig lite åt. De flesta gör det grövre arbetet, så som att lägga plattor och stenar, men det finns också entreprenader som göra lite mer detaljerade arbeten än så. En markentreprenad i Stockholm vi tittar på erbjuder exempelvis också tjänsten att plantera.

Har man redan grunderna till en trädgård kan en markentreprenad anlitas om man till exempel vill ha en damm i trädgården. De kan också ofta hjälpa till med stenläggning eller plattläggning som nämnt ovan. Även stödmurar är något man kan anlita de flesta markentreprenader för att få hjälp med.

5 Apr 2018