Vad gör en arborist?

Vad gör en arborist och vad finns det för värde i att anlita en sådan? Ordet arborist kommer från latinets arbor – det betyder träd – och det ger en tydlig indikation på vad en arborist gör under en arbetsdag. Det handlar om att hålla efter träd och genom detta också skapa skönhet, ge träd längre livslängd och samtidigt också skapa säkerhet. Det senare är nog så viktigt. Ett träd – eller en gren som är rutten – som riskerar att falla riskerar också att åsamka stor skada; både på person och på egendom.

Den vanligaste arbetsuppgiften handlar om att genomföra en kronrensning. Med hjälp av speciella sågar så klättrar arboristen upp i ett träd och beskär kronan. Det innebär att sjuka grenar kapas, att döda sådana plockas bort och att man i och med detta också ger trädet en längre livslängd. En kronrensning i en stadsmiljö innebär också att solen kommer igenom på fler ställen och att man således får en trevligare upplevelse och ett bättre intryck av staden i fråga.

Säkerhet – en viktig fråga

Anlita trädfällning inför vintern

Säkerhet är ledordet för en arborist. Dels så ska han själv inte komma till skada i samband med att han arbetar – därför används speciella verktyg och speciell typ av säkerhetsutrustning. Det vanliga är att en arborist använder sig av en säkerhetssele; inte för att den ger absolut bäst skydd – utan för att den inte skadar det träd man arbetar i. Det är också en viktig fråga – man bevarar träd och man ska inte skada dessa i onödan.

Ett normalt tillvägagångssätt är även att använda sig av skylift. Det sker ofta i samband med arbete i högre träd som ligger i stadsmiljö. Genom att stå bredvid trädkronan kan man arbeta metodiskt, effektivt och rakt igenom säkert. Säkerhetstänket lyser även igenom i det förebyggande arbetet. Genom att kontrollera trädens kvalitet och hur de mår så kan man också planera kring beskärning och eventuella fällningar. Det är därför inte ovanligt att en kommun har täta samarbeten med arborister. Om inte – jag, då skulle risken för skada vara överhängande och detta både sett till egendom – fastigheter, bilar, butiker – och sett till invånare som har oturen att passera ett träd som inte mår bra.

Behöver du hjälp av en arborist?

Träd finns överallt och de är livsviktiga för oss; de ger syre och de tillför skönhet till både städer och på privata tomter. Ett friskt träd kan leva hur länge som helst och det är något som man behöver hjälpa trädet i fråga med. Genom att anlita en arborist så kan man som privatperson ge träd på den egna tomten en möjlighet att frodas och leva så länge som möjligt och man kan göra det utan att träden riskerar att falla och skada någon eller något. Är man osäker på hur ett träd egentligen mår så kan man med fördel kontakta en arborist för en mer professionell diagnos. Vissa träd må se friska ut vid en första anblick, men det kan vara en ren illusion sett till hur många grenar som finns och hur pass sjuka dessa kan vara. Träd mår – precis som buskar – bra av att beskäras och genom detta få en bättre, friskare kvalitet.

11 Oct 2019