Utnyttja lagret optimalt – investera i pallställ

En fabriks- eller lagerlokal har oftast högt i tak. Låt inte markplanet bli ockuperat med pallar. Investera i rationella pallställ och utnyttja takhöjden.

Om ditt företag har stort in- och utflöde av gods på pall, behöver du utnyttja yta och volym i din lokal optimalt. Att låta pallar stå på markplan ger inte bara oreda, utan innebär ett dåligt utnyttjande av lokalens volym. För att komma till rätta med logistiken, måste du förr eller senare investera i pallställage.

Ett pallställage ger dig plats att placera lastpallar på olika hyllplan och i olika höjd. Ditt pallställage byggs upp så att det anpassas till pallar med varierande mått. Pallställen kan placeras mot en vägg, men oftast i rader med gångar så att gaffeltruckar kan komma fram. Pallställ kan också kombineras med rullbanor så att pallarna successivt flyttas.

Att välja pallställ

Valet av pallställ beror huvudsakligen på vilket varuflöde du har. Om dina produkter lagras efter metoden “först in – först ut”, måste en truck komma åt pallarna från båda sidor på ditt pallställage. Om du har varor som inte lastas och lossas frekvent, kan du placera pallställen mot en vägg. Hyllplanen måste anpassas i bredd och höjd för att passa pallarnas mått.

Ett företag som specialiserat sig på hantering och lagring av pallgods har stor kompetens att erbjuda. Du kan få helt nytillverkade pallställ, men kanske nöjer du dig med begagnade? Med pallställ får du stor flexibilitet. Du kan få hjälp att demontera befintliga pallställ som du ersätter med helt nya och kundanpassade pallställage.

3 Aug 2022