Utbilda dig i BAS-P samt BAS-U

År 2009 ändrades Arbetsmiljölagen och från år 2011 finns krav på utbildning för personer som är BAS-P respektive BAS-U på en byggarbetsplats. Efter att man fått ett godkänt kursintyg är detta gällande i 5 år. Kurserna hålls av en rad aktörer men innehållet ska vara likartat. 

Byggsektorn är en av de branscher som har flest personskador varje år. För att minska detta och öka säkerheten på byggarbetsplatserna infördes krav att byggherren utser personer som är BAS-P och BAS-U på en arbetsplats. Dessa ska därmed ha kontroll och ansvara för det arbetsmiljöarbete som genomförs. 

Byggherren har inte bara ansvar att utse detta utan även ansvaret att dessa personer har tillräcklig kompetens för uppdraget. Bland annat finns krav på utbildning. 

Utbildningens mål

Målet är att kursdeltagarna ska ha kunskapen att vara BAS på enklare och mindre omfattande byggarbetsplatser. Det kan exempelvis vara entreprenörer inom byggsektorn som primärt har fokus på underhåll, reparationer, anläggningar m.m. 

Beroende på projektets storlek kan det vara olika utbildningar som krävs. De mest grundläggande utbildningarna inom BAS är på enbart en dag men krävs fördjupade kunskaper behöver man gå längre kurser. 

Efter en färdig utbildning ges ett kursintyg som sedan är aktivt i fem år. Därefter måste alltså kursen genomföras igen. 

Delmoment i kursen

  • Vilken lagstiftning är gällande kring BAS-P och BAS-U?
  • Vad omfattas av ”Bygg- och anläggningsarbete?”
  • Vilka delar av arbetsmiljölagen är aktuella för arbetet?
  • Vem bär straffansvaret på arbetsplatsen?
  • Vad skiljer på byggherre, skyddsombud, BAS-P, BAS-U samt skyddsombud?

Olika kurser

Den vanligaste kursen är en endagskurs med grundläggande kunskaper inom BAS. Eftersom det är flest personer som behöver gå denna kurs blir även utbudet störst. Men många utbildningsföretag har även andra kurser. 

-BAS P/U Utökad – Kan exempelvis vara en tredagarskurs med fördjupade kunskapsområden inom arbetsmiljölagarna. Dessa kurser kan krävas i det fall ett större projekt ska genomföras. Kom ihåg att utbildningsnivån som krävs är i förhållande till projektens storlek. 

- BAS P/U Engelska – Samma kurs som ovan men på engelska. 

- BAM – Arbetsmiljö Grundkurs. Detta är inte en kurs inom BAS men en grundkurs för de som vill få inblick i ett arbetsmiljöarbete. Här ges exempelvis grundläggande kunskaper inom vilka lagar och regler som gäller samt hur man effektivt jobbar med arbetsmiljö. 

Vilka erbjuder kurserna?

BAS-kurser erbjuds främst av utbildningsföretag som erbjuder stående kurser till företag. Det kan vara allt från ”HLR med hjärtstartare” och ”Brandsskyddsutbildning” till just kurser inom arbetsmiljö.  Läs mer om kurserna i Bas P och Bas U på: https://temautbildning.

3 Sep 2018