Tips och råd för dig som ska dränera huset

Om du ska bygga ett nytt hus så är en väl genomförd dränering bland det viktigaste du kan göra. För med en korrekt utförd dränering slipper du eventuella vattenskador i ditt hus i framtiden.

För att undvika att få fukt i ditt hus ska du se till att dräneringen genomförs på bästa sätt. En dränering kan se olika ut och det är beroende på hur din tomt ser ur och vad det är för vattenmängd i marken. Givetvis är det olika mycket vatten i marken beroende på hur mycket det har regnat den senaste tiden men oavsett detta så kan marken ha mer eller mindre vatten. Är det till exempel en tomt som ligger nära en uppförsbacke så kan det lätt rinna ner vatten därifrån. Så innan en dränering utförs så bör du undersöka mängden vatten och på så sätt veta hur dräneringen ska gå till. Om du har rikligt med vatten i marken så är det bra att lägga ner extra mycket rör i marken som leder bort vattnet. Det bästa för dig är att anlita en firma som utför markanläggning för de har koll på hur det går till.

Dränering - hur går det till?

När det är dags för en dränering så används det grävmaskiner till att gräva upp marken och det gör man för att kunna lägga ner material i marken som dränerar bort vatten. Till en dränering så behövs det en speciell dräneringsduk, dräneringsgrus och rör. Först och främst gräver man upp marken för att börja med att lägga ner en speciell duk som underlättar dräneringen. Ovanpå detta så lägger man på ett dräneringsgrus och slutligen på detta ska man ner med rör. Efter detta är gjort så läggs det på jord igen och dräneringen är klar. När detta är gjort så kommer vatten att ledas bort från huset och det kan vara både vatten i marken men också vatten som kommer ner som nederbörd. Vattnet transporteras bort från huset och ner i antingen en stenkista eller en dagvattenbrunn.

Hängrännor och stuprör

Ett annat sätt att transportera bort vatten från huset är med hjälp av hängrännor och stuprör som sätts upp på huset. Denna metod är precis lika viktigt som en dränering i marken eftersom nederbörd kan skapa problem om den blir fast på taket. Så se till att dränera rätt både i marken och uppe på taket för att slippa fuktskador.

16 Mar 2020