Tillskott i boyta med attefallshus i Stockholm

Är du en av många som har sällskapssjuk släkt? Räcker utrymmet inte riktigt till? Du behöver inte förtvivla längre. Bygg ett attefallshus i Stockholm och få plats för många fler kusiner.

Attefallshus måste vara något av det bästa som hänt svenska villaägare. Att kunna få 30 kvadratmeter tillskott av yta i bostaden utan bygglov får de flesta på gott humör. Visst, det finns begränsningar och förbehåll men väldigt många fler fördelar. Vet du vad som gäller är det bara att köra. Har du funderingar så läs på.

Attefallshus kan se ut på många sätt och byggs för att fylla olika syften. Vissa vill ha systuga, ateljé eller verkstad, medan andra vill kunna erbjuda ett trevligt semesterboende för släkten. Återigen andra vill ha föräldrar eller tonårsbarn nära fast självständiga. Det mesta är tillåtet.

Variationer med attefallshus

En intressant utveckling är det ökande intresset för grönt tak på attefallshus. Nu syftar man inte på målarfärg utan på möjligheten att använda gammaldags metoder för att öka grönytan. Förr anlades ofta gräsvall och olika växter på uthusens tak och trenden är att hitta sådana lösningar igen. Ett grönt tak har många fördelar och ser fantastiskt fint ut om det görs på rätt sätt.

Vid anläggning av gröna tak används ofta sedum. Det fungerar också väldigt bra med ett antal andra arter och plantor, och strängt taget är det mest fantasin som sätter gränser. På köpet får du bättre isolering och skydd mot fuktskador. Väl värt att överväga som alternativ takbeläggning.

16 Oct 2021