Tänk på det här om du ska göra din egen dränering

Dränering är ett av de mer betydelsefulla arbetena som görs i samband med nybyggnationer. Dränering, och andra liknande förarbeten, är viktiga av flera skäl. Bland annat gör det så att huset skonas mot jobbiga fuktproblem. En dränering är dock inte något som håller för evigt, precis som mycket annat. Även om de har utförts mycket väl kan en omdränering krävas efter ett antal år. I sådana fall kan det till exempel bero på förändringar i omgivning, ofta till följd av nybyggen eller anläggningsarbeten. Om du nu ska göra din dränering själv, finns det vissa saker som är bra att känna till.

Viktigt att komma ihåg

  1. Bör det verkligen göras själv? Ibland är det bättre att anlita en entreprenör för tjänsten. Många moment i arbetet kräver viss händighet, erfarenhet och/eller kompetens. Bor du i Stockholm till exempel är det lätt att hyra grävmaskin i Stockholm och köra den själv är inte alltid särskilt enkelt.
  2. Kan hela grunden frigöras? Om du har bestämt dig för att bland annat hyra grävmaskin och göra hela arbetet själv, är det viktigt att ta reda på om du kan frigöra hela grunden. Om inte, behöver du arbeta bit för bit. För den här frågan är det bra att tala med någon som kan.
  3. Kontakta kommunen. Innan du påbörjar ditt dräneringsarbete bör du ta kontakt med kommunen. För att till exempel koppla dräneringsledningen till allmänt dagvatten- eller avloppssystem krävs tillstånd. Även om vattnet ska rinna till en stenkista på din egen mark, behöver du prata med kommunen för att få tillstånd.
  4. Jordens sammansättning. Ett dräneringsarbete kan verka ganska enkelt vid en första anblick. Dock är det mycket viktigt att inte förbise vissa detaljer. Jordens sammansättning är en av dem. Vilket material som behövs är i hög grad avhängigt detta.
  5. Gör en skiss. Planera ordentligt. Gör en enklare skiss och rita in saker som rensbrunnar, dräneringsrör och ledningsdragning.
  6. Ett stort projekt. En dränering är ett stort projekt och kostar därefter. Ska du hyra grävmaskin och göra allting själv? Eller ska du göra allt förutom grävarbetet, och hyra grävmaskin med förare? Alla dessa beslut påverkar priserna i slutändan.
  7. Dräneringsrör. På förhand bör du mäta upp hur många meter dräneringsrör som krävs. När du har mätt upp beställer du rören. Ta gärna i lite för mycket, hellre än att råka ta för lite. Det kan hända att du behöver ta en lite längre väg än du planerat från början.
  • Tillbehör. Vilka tillbehör krävs? Har du koll på brunnar, dräneringsgrus, rörböjar, filterdukar och annat som bör finnas till hands?
19 Apr 2018