Tänk på det här innan du fäller träd på tomten i Lidingö

Det finns sällan något som är så irriterande som ett träd som täcker utsikten från altanen. Om ni bor i ett vattennära område, som till exempel Lidingö eller någon annan havs- eller sjönära ort, så hänger det ofta ihop med att marken är välvuxen och grönskande. Att hålla på med trädfällning är inget som gemene man ska göra utan erfarenhet eller experthjälp men här har vi tagit fram några saker att tänka på inför en kommande trädfällning.

Den naturliga fällriktningen

Arbetar du inte med trädfällning så kan det vara svårt att se men ändå viktigt att känna till att alla träd har en naturlig fällriktning. I största möjliga mån ska ni följa den riktningen när ni fäller trädet för att minska risker och göra arbetet så enkelt som möjligt. Om ni däremot bor på Lidingö eller någon annan ort där det finns många hus så är det inte alltid möjligt att följa fällriktningen. Det går allt som oftast att fälla träden i en annan riktning men det kräver mer kraft och riskerna för att trädet faller åt fel håll ökar en hel del.

Besiktiga trädet innan fällning 

Friska träd som fälls kommer att falla ner i ett stycke men om det inte är helt friskt eller om delar av trädet är gamla och ruttna så kan vägen ner bli mer riskfylld. Titta noggrant på trädet för att se om några delar ser ut att vara ruttna, sjuka eller lösa på något sätt. Om trädet ligger nära en väg, som det ofta kan göra i tätbyggda orter som Lidingö med flera, så behöver ni troligen spärra av en del av vägen innan ni börjar fälla trädet. Finns den typen av risker så är det väldigt klokt att ta hjälp av en specialist på trädfällning eftersom de vet vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas. 

Lutar tomten?

Ibland kan tomten luta mer än man tror och då kan en trädfällning innebära att trädet täcker större delar av tomten än ni har räknat med. Framför allt för den som har en sjönära tomt så finns risken för lutning och "långa" fall. Se till att mäta hur högt trädet är och hur långt det kommer att sträcka sig när det är fällt till marken. Flytta på allt som skulle kunna vara i vägen när ni fäller trädet och kom ihåg att ha marginalerna på er sida, säkerheten framför allt. När man bor i ett område med många hus som på Lidingö så är det extra viktigt att ta hjälp av någon som vet hur trädfällning ska gå till i ett sådant område.

20 Aug 2018