Solpaneler till företag för egen elproduktion

Om ditt företag har kontors- eller industrilokaler med fria tak, har du en outnyttjad resurs. Kontakta ett företag som levererar solpaneler till företag.

Ditt företags kostnader för el har gått i taket den senaste tiden. Men dina tak kan komma till undsättning. På dina industritak kan du installera solpaneler och producera egen el. Inte nog med att du sparar pengar till ditt företag. Du kommer också att spara miljön genom att generera el från vår evigt förnybara energikälla, nämligen solen.

Du har länge trott att solenergi är något som endast miljövänner drömmer om. Men din energirådgivare talar om för dig att du lever i en villfarelse. Vi har tillräckligt med solljus under en stor del av året i Sverige och en anläggning med solpaneler ger en kort återbetalningstid.'

Solpaneler till företag – installation och service

Du kan själv ingenting om energi i allmänhet och solel i synnerhet. Du kontaktar därför ett företag som kan visa upp flera referensanläggningar med solpaneler för företag. Tillsammans gör ni en investeringskalkyl. Dina tak ligger i ett bra väderstreck och skyms inte av master, skorsten eller träd.

Från leverantören av solpaneler får du en offert på en anläggning som omfattar installation och igångkörning. Leverantören hjälper till med alla tillstånd som krävs. Kalkylen visar också att anläggningen under vissa perioder sannolikt kommer att producera el utöver ditt företags egna förbrukning. Den överskottselen kan du sälja till det fasta elnätet. Genom att teckna serviceavtal försäkrar du dig om att anläggningen kommer att fungera optimalt efter att den installerats.

23 Feb 2023