Skydda villan för inbrott via altandörren!

Just nu pågår en kampanj för att stockholmarna ska säkra sina villor bättre än vad som är fallet. Många tänker på inbrott och tror att de flesta inbrottstjuvarna kommer in via entrédörren, men de flesta inbrottstjuvar tar sig inte in den vägen. Dels är det mer oskyddat, dels är entrédörrarna mer stabila än de känsliga altandörrarna.

De flesta inbrottstjuvar tar sig in via altanen

Att ta sig in via altandörren brukar vara bra mycket enklare än att forcera en bastant ytterdörr. Ofta är altandörrarna enklare typer av dörrar, dessutom är de oftare skyddade mot insyn, vilket ger inbrottstjuvarna skydd mot upptäckt. För många villaägare gäller det att tänka lite grann som en tjuv. En sådan vill ofta jobba ostört och utan att bli upptäckta.

Många har fönster alldeles invid altandörren, vilket underlättar när de vill söndra altandörren och öppna den inifrån. Skulle någon höra det krossade glaset, har ändå en inbrottstjuv mellan 10-20 minuter på sig att sticka in, hämta något dyrbart och ge sig iväg därifrån med stöldgodset. Även om man skulle ha larm, kopplat till en säkerhetsfirma, tar det ändå åtminstone 5 minuter innan de kommer ut och inspekterar området. På de 5 minuterna hinner en inbrottstjuv sticka från adressen.

Inbrottssäkra fönster och dörrar bästa skyddet

Då är det avsevärt bättre att installera inbrottssäkra fönster och dörrar. Det finns fönster som helt enkelt inte går sönder även om man skulle ha en kofot eller baseballträ till hands. Fönstret och glaset splittras inte vid påverkan utifrån och inbrottstjuven kan inte ta sig in. Dessutom bör man alltid tänka på vad det är för slags lås som man har poå altandörren, på samma sätt som man skyddar yterdörren. Helst bör man ha ett lås som inte går att öppna med att vrida handtaget, som tyvärr många altandörrar är installerade med.

Skaffa altandörr och fönster från säkerhetsföretaget

Bästa skyddet får man från ett företag som arbetar med säkerhet dagarna i ända. Då vet man att det är inrbottssäkra produkter som man får från ett företag som arbetar just med inbrottssäkra glas. De har glasmästare i Stockholm och skulle något hända fönster eller dörrar kommer de ut och åtgärdar allt det som behöver åtgärdas. Skulle du till exempel önska inglasning, men med inbrottssäkra glas, kan de ordna med det. Då ser de till att göra inglasningen med fönsterglas som inte splittras vid våld mot glasen utifrån. 

7 Nov 2018