Ska glasfasaden bli 2000-talets signum?

Genom historien ser vi att olika material har varit olika populära. Vi människor gillar ju nyheter bäst. Det senaste som har presenterats och som vi inte har sett så mycket av, det som är unikt och exklusivt, blir ofta populärt. Vad vi anser är vackert och varför, kan däremot vara svårt att förklara. Varför gillar människor det ena men inte det andra? Dessutom påverkar vi varandra i mycket stor utsträckning.

Hur ser historien ut från grottan till glaset?

Om vi får veta att något föredras av de flesta, är det lätt att vi ändrar oss och tycker som majoriteten. Vad var det som gjorde att grottmänniskorna sökte sig till grottan? Var den vacker, eller innebar den bara skydd mot regn och vind? Vad var det som gjorde att vi täljde till hela träd som material för att börja bygga hus? Med historiens gång gick vi från grottan till trähuset, från trähuset till det putsade huset – vi blandade lera med vatten och aska och gjorde den första betongen. Från putsen till tegelhusen och från teglet till trähus, från trähus tillbaka till betongen, till blandade material i både betong och glas. Idag ser vi glasfasader som det absolut finaste, senaste, trendigaste och snyggaste.

Vad blir detta århundrades byggmaterial?

Följer vi med husen och hur man byggde dem och vilka material som vi använde under de olika århundraden som vi har byggt, så ser man vissa gemensamma material som vi hellre har använt. Kanske glasfasaden ska bli ihågkommen som 2000-talets byggmaterial? Det skulle inte förvåna om det blev glasräcken, glasväggar och glasdörrar som blir "typiska 2000-talets hus". Kanske kommer generationer efter oss att peka på ett glasräcke och säga att detta var typiskt för tiden under det försa århundradet på 2000-talet. Glaset hade fått laminat som stärkte det och gjorde det därför möjligt för människor att använda glaset i större utsträckning än förut, och kunde inreda med glasräcken, glasväggar, glasdörrar och mycket annat,

Glasräcken släpper igenom ljus och utsikt

Kanske hemligheten till populariteten hos glaset är att det gör så att man inte ser väggen, räcket eller något som skiljer åt huset från resten av världen. Kanske vi inte vill se några gränser, utan att allt är nåbart oberoende var i världen som vi befinner oss. Med glasväggar kan vi inte ha några hemligheter. Vi kan inte dölja något så länge som vi har glasväggar, glasfasader och glasdörrar. Eller hur ska man annars tolka populariteten hos glaset? Läs mer om olika slags glasräcken på: https://www.glasräckenstockholm.se.

6 Jul 2019