Ska det gamla skjulet bort?

Ska det göra plats för ett Attefallshus kanske? Har du något på tomten som behöver rivas för att ge plats åt något nytt? Eller kanske bara för att komma åt utsikten? Anlita en rivningsfirma.

Att riva något kräver kunskap. Man tänker inte alltid på att äldre byggnader kan innehålla giftiga material. Dessa måste hanteras på rätt sätt, både vid rivning och efteråt. Dessutom kan själva rivningen vara riskabel om man är ovan. Det är väldigt lätt hänt att man blir skadad när man river en gammal byggnad, i synnerhet om den är i dåligt skick. Bjälkar och andra delar kan oväntat ge vika, på grund av röta och andra skador. Stora delar av byggnaden kan rasa och orsaka både personskador och materiella skador. Det är klokt att anlita en erfaren rivningsfirma om du har ett rivningsprojekt. Det är bra att veta att det krävs rivningslov för att få riva inom detaljplanerat område.

Giftiga material

Att riva ett eternittak eller en fasad med eternitplattor kräver specialister. Eternit innehåller asbest, som frigörs som fint damm i luften vid rivning. De som jobbar med asbestsanering har skyddsdräkter och ansiktsmask. Dessutom är avfallet klassat som miljöfarligt och ska hanteras därefter. PCB är ett giftigt material som kan förekomma och måste också handskas med försiktighet. Ska du till exempel riva ett badrum, kan även kakelfix och fog innehålla asbest som måste hanteras med skyddsutrustning. När rivning sker inom en byggnad är dammspridning ett problem. Rivningsfirmor är erfarna och ser till att försegla övriga rum för minimal spridning. Läs mer om rivning på denna hemsida: rivningsfirmastockholm.se

20 Mar 2021