Se till att skydda ert hus

Fukt kan tränga in nästan var som helst om man inte ser till att utföra några förebyggande åtgärder för detta. Ta reda på vad du behöver göra för att skydda din bostad mot fukt och väta.

Den bostad som man bor i behöver man ta hand om på olika sätt för att den ska hålla så länge som möjligt trots yttre påfrestningar. Ett hus kräver underhåll av olika slag under åren och det är viktigt att man ser till att vårda alla delar av sitt hus, för att det inte ska skapas några stora bekymmer. Att se till att ett hus är dränerat är ett exempel på en bra åtgärd som kan utföras för att skydda huset mot eventuell fukt. Fukt kan tränga in genom husgrunden till exempel och är inget man vill få in i sin bostad. Det kan skapa alla möjliga sorters problem ifall det skulle komma in fukt och bli skador i huset.

Skador och problem som kan uppstå genom fukt

Ett hus kan ta stor skada av att få in fukt, särskilt om det gäller stor mängd av detta. Att dränera runt huset kan vara en bra idé om man vill att regnvatten och väta från marken ska rinna undan från huset. En dränering ser till att det inte kommer in något vatten som kan bilda fukt i husgrunden. Om det kommer in vatten och fukt i husets grund och källare till exempel så kan det uppstå olika typer av skador, som man får betala stora pengar för att få ordning på. Det kan exempelvis förstöra golv och inredning som man har inrett husets källare med, eller så kan det bildas mögel av olika slag och det kan innebära en ren hälsofara.

Att utföra en dränering

Hur går det då till, att utföra en dränering runt huset? För det första så ska det vara gjort utav riktiga yrkesmän som kan det här med att göra en dränering, det är ingenting som man ska eller bör ge sig på själv. Det krävs speciella verktyg och maskiner för detta och det är ju ingenting som de flesta har liggandes hemma. Det är viktigt att allt eventuellt vatten rinner bort från husets grund så att det inte kommer in i huset. Det grävs ett så kallat schakt längs med husväggen, hur breda schakten är beror lite på men oftast mellan en och två meter.

25 Mar 2020