Se en kontrollansvarig som ett stöd

Vid de flesta större byggnationer så måste man som byggherre kalla in en kontrollansvarig som säkerställer att arbetet sker så bra och så säkert som möjligt och efter de vedertagna regler och lagar som finns. En kontrollansvarig sätter alltid upp en kontrollplan i början av projektet och det är också denna som man måste följa. Ska exempelvis ett hus byggas i Stockholm och där en anlitad kontrollansvarig sammanställt sin kontrollplan så är det denna som arbetarna vid byggnationen måste följa.

Många byggherrar ser en kontrollansvarig som en onödig kostnad som dessutom har för mycket makt i projektet. Detta husbygge i Stockholm kommer nämligen att följas upp av den kontrollansvarige och eventuella fel och brister kommer att – vid behov – att rapporteras till kommunen som i sin tur har mandat att i så fall stänga ner projektet. En kontrollansvarig gör alltid små oanmälda stickprov där han säkerställer att den kontrollplan han satt upp också följs och det är vid dessa besök som han kan komma att upptäcka att regler bryts och att man inte följer de lagar och förordningar som finns.

En byggherre i Stockholm kan alltså ha viss fog för sin misstänksamhet och skepsis gentemot den kontrollansvarige som närvarar vid hans byggnation. En misstänksamhet som egentligen ska vara ren tacksamhet och detta förklaras av att en kontrollansvarig – tack vare sitt jobb – ser till att byggnationen i fråga verkligen håller måttet, att inga framtida skador äger rum eller att någon riskerar att skadas vid bygget.

Det som man istället ska göra är att dra nytta av den enorma kunskap som finns hos en kontrollansvarig och där man genom möten med denna kan få värdefulla tips som i själva verket gör byggnationen och arbetet kring denne mer effektivt och därmed också betydligt billigare. Kort sagt – själva tankegången kring en kontrollansvarig ska ändras. Det handlar mer om ett stöd och en hjälpande hand än någon som vill förstöra det man planerar att bygga och detta oavsett om byggnationen i fråga äger rum i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige.

Viktigt att tänka på i Stockholm

Om man ska bygga något i Stockholm som kräver att en kontrollansvarig deltar så är det viktigt att man först ser över vissa detaljer kring denna. Först och främst så ska man – naturligtvis – se till att denne är certifierad och att han i och med detta får arbeta som kontrollansvarig. Vidare så ska man som byggherre även försöka anlita en byggherre som har rutin av olika typer av byggnationer och som kan visa upp vilka projekt han närvarat i.

Erfarenhet är väldigt viktigt för en kontrollansvarig och han ska gärna ha lång – egen sådan – av att själv bygga saker och ting. Det vill säga, en gammal snickare som arbetar som kontrollansvarig är förmodligen bättre på att sätta upp en kontrollplan – effektiv sådan – som ger dig som byggherre en säkrare byggnation.

Naturligtvis så ska man veta att en certifierad kontrollansvarig – oavsett ålder – kan sitt jobb. Ibland så kan dock rutin och erfarenhet vara ytterligare en fördel och något man som byggherre ska kunna luta sig mot i sitt val.

14 Oct 2017