Säker trädfällning i Stockholm

Har ni ett träd på er innergård i Stockholm som måste fällas? I så fall kan man behöva fälla trädet genom sektionsfällning och plocka ner det i flera olika delar. Anlita en arborist för jobbet.

Träd är otroligt vackra och viktiga både för människor, djur och insekter. De har även praktiska egenskaper som att de motverkar översvämning, är ljuddämpande och skyddar mot isiga vindar och stekande sol. Men ibland blir träd alltför stora och kan skada intilliggande hus med sina grenar. De kan av den anledningen behöva fällas och tas bort. Sådana träd kan man inte fälla i ett enda stycke utan de måste i stället tas ner genom sektionsfällning. Det innebär att man sågar ner trädet i sektioner och lyfter ner de olika delarna för att inte riskera att omgivningen kommer till skada.

Hur mycket kostar trädfällning?

Att fälla ett träd genom sektionsfällning kräver rätt utbildning och de flesta arborister är kunniga i detta. Om trädet som ska fällas inte är sjukt och försvagat klättrar arboristen oftast upp trädet för att på så vis komma åt att såga ner de olika sektionerna. Delarna firas sedan ner med rep eller släpps inom ett visst avgränsat område. Vill man ha hjälp med säker trädfällning i Stockholm ska man ta hjälp av ett erfaret företag som tidigare har utfört sektionsfällning. Hur mycket det kostar att få hjälp med att plocka bort ett träd beror på arbetsinsatsen, om man även vill ha hjälp med stubbfräsning och med att transportera bort det avverkade materialet.

15 Mar 2022