Så ser du pågående markarbeten i Stockholm

Bara mellan 2019 och 2023 kommer det att genomföras markarbeten i Stockholm för 400 miljoner kronor. Det handlar då både om stora asfalteringar av körbanor till renovering av gång- och cykelbanor. Som invånare kan det vara intressant att följa dessa markarbeten både utifrån eget intresse och var man kan förvänta sig finna vissa avspärrningar och omdirigering av trafik. 

Större vägprojekt – Trafikverket

Trafikverket presenterar alla större markarbeten som genomförs i landet. Dessa hittas på följande sätt:

  • Gå till Trafikverket.se
  • Klicka på ”Nära dig” i menyn
  • Välj ”Stockholm”
  • Till höger visas nu olika information. Det går exempelvis att se vilka markarbeten eller andra projekt som genomförs på E4/E20, på Ekerö eller på Nacka/Värmdö. Genom att välja ”Projekt i länet” visas alla projekt som för tillfället är i gång i gällande län. 

Om ”Projekt i länet” väljs visas alla projekt inom Stockholms län på en karta. I detta fall kan man välja om det gäller vägprojekt eller järnvägsprojekt. Det går även att zooma på kartan och se vilka markarbeten som utförs i olika delar av staden. Ett ytterligare alternativ är at söka i sökfunktionen efter ortsnamn eller områden. 

  • Klicka på det projekt du vill läsa mer om.

Exempel:

I april 2018 fanns ett flertal projekt både inom vägarbete och rälsarbete. Ett exempel var ”Banaväg Flemingsberg” som var ett långsiktigt projekt för att ”förbättra väg och järnväg”. I texten som gick att läsa kunde man bland annat få information om att syftet var att förbättra för resenärer och trafikanter som kommer till eller från Flemingsberg. 

Projektet presenteras enkelt och lättöverskådligt och under denna presentation fanns även de löpande nyheter som hade med området att göra. Därmed kunde man både läsa uppdateringar och planering för framtiden samt om delprojekt som gått i hamn. 

Den som vill få mer detaljerad information kring hur markarbetet och annat arbete planeras finns en Byggdagbok. En ”dagbok” som uppdateras regelbundet och som visar byggnationerna som pågår främst i bilder. Bilder och korta beskrivningar av dessa visar hur projektet går framåt även om det inte alltid finns bilder som väver samman de olika arbetena som sker. De kan snarare som ögonblicksbilder. 

Trafiken.nu – Aktuella störningar

Via Trafiken.nu kan man välja att se aktuell trafiksituation i Stockholm eller Göteborg. En fördel är att denna även finns som en gratis app både till iPhone och Android. Via tjänsten går det att filtrera mellan aktuella störningar och kommande störningar. Inom aktuella störningar ryms både markarbeten, olyckor och akuta förändringar. Med planerade störningar menas därmed störningar som exempelvis Vägverket planerat in och därmed förberett för. Vid planerade störningar brukar trafiken ledas om och påverkas betydligt mindre än när det kommer till akuta störningar. 

Vill man enbart se markarbeten, eller vägarbeten kan denna information filtreras fram. En enkel app som smidigt visar det mesta man som trafikant behöver ha koll på för att minska risken att fastna i en lång bilkö. 

28 Jun 2018