Pålning säkrar byggnader

Hemligheten bakom säkra och mycket höga byggnader kallas för pålning. En teknik som är ett måste för att få höga hus att bli stående trots väder och vind.

Städer med mycket höga byggnader har en fascination för många människor. Och ofta kan man undra hur husen kan lyckas bli stående trots att det kan blåsa mycket kraftigt och vara andra tuffa väderförhållanden. Men det finns ett knep som man tar till för att få husen att bli stabila. Ett knep som man inte kan se med blotta ögat.

Det man måste göra vid byggnationen av ett högt hus, är att först och främst utföra en åtgärd som kallas för pålning. En åtgärd som man börjar med, innan man gjuter den platta som man oftast anser är byggnadens lägsta punkt. Så är det på vissa sätt inte, alltså. För pålarna kan gå mycket långt ner i marken. I vissa fall så pass långt som sjuttio-åttio meter.

Borra för pålning

Ibland väljer man att göra en pålning som består av armeringsjärn och betong. Och när detta sker så måste man först och främst skaffa sig hål som man kan gjuta pålarna i. Då använder man sig av en borr som skapar ett djupt hål i marken. Och det kan vara en borr som till och med går ända ner i berggrunden, för allra bästa stabilitet.

På det viset är det en hel del olika yrkesgrupper som används när huset ska byggas. Och det är viktigt att först göra en korrekt pålning innan man går vidare uppåt. 

Läs mer om pålning på denna sida: pålning.nu

24 Feb 2023