När det är dag att förflytta berg

När man utför olika typer av markarbeten för olika ändamål kommer man ofta till en punkt när man helt enkelt är tvungen att spränga berg som står i vägen för vägbygget, husbygget eller vad det nu är man ska bygga.

Att spräng på egen hand råder vi absolut från att göra. Sprängmedel är inget att leka med. Dessutom riskerar man att spränga just vägen eller huset man egentligen ska bygga på platsen. Det krävs många års erfarenhet för att kunna rikta sprängningen åt rätt håll. Mycket annat kan flyga iväg och skada tredje part om man inte vet hur man ska skydda sprängningen på rätt sätt.

Man måste inte alltid spränga stenarna

Ibland måste man heller inte spränga berg, om det är fråga om stenar som ligger vägen, Ibland kan det räcka med en bergspräckning som är en mycket mindre åtgärd för att få bort stora stenblock. Då använder man en hydraulisk spräckutrustning som inte får omgivningen att vibrera som vid en sprängning.

Då är bergspräckning bättre

En bergspräckning är bäst att göra om man till exempel ska spränga stenar som ligger nära känsliga byggnader som inte bör vibrera. Spräcker man berg krävs inga dyra och tidsödande besiktningar. Det bildas inte damm som vid bergsprängningar, en bergspräckning kan man göra året runt och är på alla tänkbara sätt skonsamt mot den omkringliggande miljön.

Har man ett hus som man håller på och bygger på en tomt är en bergspräckning mycket bättre, eftersom den inte riskerar ras. Då får man en väldigt avgränsad sprängning, samtidigt som du får loss stenar och frigör på så sätt utrymme där du behöver det.

Säkerheten är viktigast

Innan man gör både en bergsprängning och bergspräckning utför man alltid noggranna kontroller före och efter sprängningarna. Före sprängningen så att man skyddar miljön runt sprängningen. Efteråt för att säkerställa att inget detonationsmaterial finns kvar och kan skada människor eller djur. Innan man spränger, undersöker man noggrannt marken runt omkring och skyddar med skyddsnät berget som man ska spränga så att inte stenar flyger i luften och skadar tredje part, eller bergsprängarna själva. Det är här erfarenheten av sprängningar som avgör om arbetet utförs på ett säkert sätt eller inte.

Du får nytt byggmaterial

När man spränger stenar och berg får man stenmaterial och det grus man kanske behöver till att anlägga pooler eller altaner, eller det material som man kan behövs till garageinfart eller carport. 

22 Feb 2018