Markarbeten i Norrtälje är en nödvändighet för ett lyckat bygge

Ska ni bygga nytt i Norrtälje, eller kanske anlägga en ny trädgård? Då gäller det att vara noga med markarbetet som kommer att ha stor betydelse för projektets hållbarhet och stabilitet.

Markarbetet är oftast inte det första man tänker på vid ett byggprojekt, men det har stor betydelse för om bygget ska lyckas, bli stabilt och hållbart. Ett dåligt markarbete med exempelvis undermålig dränering kan göra att man drabbas av översvämning eller fuktproblem i konstruktionen. Det kan också bli sprickor i konstruktionen och sättningar i marken. Därför gäller det att inte slarva med markarbetet och noga anpassa projektet efter marken och platsen. Hur omfattande markarbetet är beror på markens sammansättning och om den består av berg, lerjord eller sand. Det beror också på vad man ska bygga och hur stort detta är.

Det lönar sig med totalentreprenad vid markarbeten

Ska man bygga nytt, renovera eller anlägga en ny trädgård så ska man absolut ta hjälp med markarbetet. Det finns särskilda företag som är specialiserade på alla typer av markarbeten. Många gånger kan de erbjuda en helhetslösning och sköta hela arbetet vilket ofta inkluderar både grävning, schaktning och dränering. Då slipper man blanda in flera olika aktörer vilket gör att arbetet går snabbare, men även blir billigare. Då markarbetet kan kosta en hel del är det viktigt att man tar in offerter från några olika företag och jämför priserna. Det kan vara bra att även be om referenser och att ringa upp dessa och ställa frågor.

20 Dec 2021