Linjer cirklar och streck

Vissa inslag i tillvaron tas väldigt mycket för givna. Ändå skulle totalt kaos utbryta utan dem. För att inte tala om vad som händer om de skulle göras på fel sätt. Nu snackar vi om linjemålning.

När du väl börjar fundera över saken inser du snabbt att världen utan linjemålning skulle bli ett kaos utan dess like. Trafik är ganska ofta kaos oavsett, men det finns helt klart grader när det gäller oordningen. Hur ska du ens veta vart du ska ta vägen? Linjemålning gör att trafik flyter på och ger ordningsmakten möjligheter att lagföra brott.

Vill du parkera? Grattis till att försöka göra det utan att specialister på linjemålning gjort sitt jobb. De prydliga och generöst tilltagna rutor du tar för givna skulle inte existera utan linjemålning. Handikapplatser vore ett minne blott och parkeringshus bleve intressanta skådeplatser för upprörda konfrontationer.

Målning på asfalt och andra underlag

Det är inte enbart i trafiken man kan behöva göra markeringar av riktning och annat. Som nämnts är parkeringshus och köpcentrum platser som endast kan fungera som tänkt med målning. Även privata områden som större industrier behöver korrekta markeringar för att arbetet ska flyta enkelt och olyckor undvikas.

Flyttar vi oss ett steg till bort från trafiken kanske vi hamnar på en lekplats eller en skolgård. Våra yngsta och livligaste medborgare får en roligare lek och fritid med markeringar av tålig plastmassa i glada färger. Lekhagar och planer för bollekar och andra typer av sport bjuder in till aktivitet och lek.

29 Mar 2021