Linjemålning ger besked

Det finns linjemålning överallt, och den är till för att visa vägen, informera om var du får parkera och för att markera helt avgränsade filer och körbanor.

Är du ute på vägarna och kör i en främmande stad är det mycket praktiskt att det finns tydliga vägmarkeringar, streck och pilar, så att du vet vart du ska åka och var du ska svänga. Det är till stor hjälp att dessa linjer är fräscha och synliga, för man måste fatta snabba beslut när man kommer körande i full fart, inte minst när det är rusningstrafik.

När trafiksignalerna är avstängda får du förlita dig på linjemålningen. De som utför denna målning är speciella företag som är experter på det. Ett exempel på ett sådant företag är Gästrike Trafikmålning, som kontinuerligt hjälper till att måla linjer på vägar, parkeringsplatser och skolgårdar.

Linjemålning på olika platser

På offentliga parkeringsplatser kan du förvänta dig att det tydligt ska framgå var du får ställa bilen. Det är härligt när alla parkeringsrutor är ordentligt målade och färgen inte är bortskavd. Även privata husägare och bostadsrättsföreningar har behov av linjemålning, och det är en service för de boende och besökande.

När du ska stå i kö på färjeläget blir du anvisad till att vänta i en speciell körbana med ett visst nummer. Det finns linjemålning av olika slag och det är inte omöjligt att det just är Gästrike Trafikmålning som har gjort den där du bor. Det är ett exempel på något av de företag som har specialiserat sig på just linjemålning.

10 Apr 2023