Kontrollansvarig Stockholm - frågor och svar

Om du ska bygga nytt och där ett bygglov krävs för att du ska få sätta igång så kommer även - som mest troligt - även ett annat krav. Detta i att du som byggherre måste utse en kontrollansvarig i Stockholm. Vad är då detta och hur ska man tänka inför valet?

Vi går igenom några vanliga frågor och svar om en kontrollansvarig i Stockholm och hoppas, genom detta, att du får lite mer kunskaper om ämnet.

Fråga: varför måste jag utse en kontrollansvarig i Stockholm?

Kravet på en kontrollansvarig finns för att alla byggnationer i Sverige ska ske i enlighet med de lagar, krav och regler som finns gällande hållbarhet, säkerhet och miljö. En kontrollansvarig i Stockholm ser till att alla dessa krav efterföljs och det handlar således om ett arbete som är oss alla till gagn i det långa loppet. Tack vare detta så blir, helt enkelt, byggnader i Sverige både säkra, hållbara och byggda i material som inte åsamkar natur och miljö någon skada.

Fråga: Vad gör en kontrollansvarig i Stockholm?

En kontrollansvarig deltar vid tekniska samråd och utöver detta så finns primärt en annan viktig uppgift. Detta i att upprätta en kontrollplan som stipulerar hur entreprenören ska arbeta och rätta sig efter. Att denna kontrollplan sedan följs är en annan viktig uppgift som en kontrollansvarig i Stockholm har. Utöver detta så sker även besiktningar av arbetsplatsen och i slutet av projektet så skickar din KA en slutrapport till Byggnadsnämnden. Man kan även se att du som byggherre genom din KA får ett stöd och en person att bolla frågor med.

Fråga: Kan jag utse vem som helst till kontrollansvarig i Stockholm?

Nej, den person du utser måste vara certifierad. Det är ett krav. Ett annat krav handlar om att personen ska ha en obunden ställning. Konkret så innebär detta att du inte ska ha en personlig relation till din KA. Du kan således inte välja din bror, svåger, farsa eller exempelvis en anställd till dig som din KA. Av förklarliga skäl då en sådan situation kan leda till Jäv och att viktiga regler och lagar i och med detta kan sidsteppas.

2 Dec 2022