IBC-tankar

En IBC-tank är en kubformad behållare avsedd att transportera farligt eller svårhanterligt gods, såsom kemikalier och olika typer av bulklast; alltså material som fraktas utan förpackning, t ex spannmål, konstgödsel, råolja och mycket annat. IBC är en förkortning av engelskans Intermediate Bulk Container, småbulkbehållare på svenska. IBC-tankar är dimensionerade för att kunna placeras på lastpallar och därigenom vara lätta att lyfta, transportera och stapla på varandra med hjälp av en gaffeltruck.

Olika material och storlekar

En IBC-tank är oftast tillverkad i vit, halvgenomskinlig polyetylenplast med en skyddsbur av galvaniserat stålrör, vilket gör den mycket robust och lämplig att frakta. Den har ett runt, vridbart tanklock för påfyllning på ovansidan och en mindre tappkran längst ner på framsidan för enkel tömning. Det gör den även mycket lämplig som vattenbehållare för till exempel djurhållning och jordbruk. Inom jordbruksnäringen hör man ofta benämningen farmartank. Beroende på säkerhetsföreskrifter för vissa typer av materialtransport, t ex brandfarliga material, tillverkas även IBC-tankar i bl a aluminium och galvaniserat stål. IBC-tankar dimensioneras olika i olika länder beroende på standardmåtten för lastpallar. De vanligaste måtten i Sverige är 600, 800, eller 1000 liter, där 600-litersmodellen är drygt en meter hög och 1000-litersmodellen 120 cm hög. Oftast kommer lastpallen med när man köper en IBC-tank.

Köpa eller hyra

Man kan köpa eller hyra IBC-tankar och det finns både engångstankar och återbrukbara tankar. När man köper en IBC-tank kan man välja mellan en helt ny; en tank där själva behållaren är ny men stålramen begagnad; eller en tank där både behållaren och ramen är rengjorda. Det sistnämnda alternativet är naturligtvis det billigaste, men är fullgott om behållaren inte innehållit produkter som är svåra att tvätta ur, eller kan vara hälsofarliga.

Många användningsområden

IBC-tanken möjliggör transport av stora volymer av exempelvis salt, olja och andra råvaror mellan länder, där mottagarlandet kan importera stora mängder och sedan förpacka varorna på hemmaplan.För att få innehålla livsmedel måste tanken ha ett speciellt godkännande, fråga säljaren om du är osäker.

IBC-tankarnas utformning gör dem även till det vanligaste valet för transporter av farliga ämnen som bl a diesel, andra hälsovådliga vätskor och explosiva material. Vill man använda en IBC-tank för transport av farligt gods måste den vara UN-märkt. UN-märkning är en FN-antagen certifiering för godkännande av farliga transporter. Märkningen utförs i Sverige av SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut och är internationellt accepterad. Vill man transportera explosiva material måste tanken vara EX-klassad.

IBC-tankens kvadratiska form och lätta hantering gör den till en kostnadseffektiv transportbehållare i jämförelse med exempelvis oljefat, vars form inte medger samma utrymmessparande lastning. Dess många användningsområden gör den till ett självklart val inom såväl jordbruk och sjöfart som inom fraktnäringen.

12 Oct 2017