Hur påverkas priset vid markarbetet?

Vad innebär det att göra markarbeten och varför behövs det? Vilken firma arbetar med markarbeten? Vilka maskiner behöver man använda och vad ska man tänka på när man anlitar någon?

Markarbeten är något man behöver göra för att marken ska ha de bästa förutsättningarna vid en byggnation av något slag. Det kan vara en byggnad, brofästen, en väg eller planteringar som trädgårdar exempelvis. Man börjar med att gräva bort befintlig mark för att sedan lägga i lager av dränerande material, bärande material och eventuellt även dräneringsrör. Man lägger även ner rör till vatten, avlopp, el, fiber, gas eller vad som önskas. Vilka massor som fylls i beror på om det ska byggas något ovanpå eller om det ska planteras. Olika markförhållanden kräver olika mycket utgrävning och olika material som fylls på. Är det mycket sten så tar grävningen längre tid, och massorna som grävs ut kanske inte kan återanvändas, så som om det man gräver ut är matjord och resterande ytor ska bestå av planteringar. Skulle marken bestå av berg så skjuter kostnaderna ännu mer i höjden då viss del behöver borras eller sprängas bort.

Firmor med rätt maskiner

Hamnar man lite utanför storstäderna så är det ibland lantbrukare som även har markanläggningsfirmor. Vissa maskiner är desamma och massorna som grävs ut kan ibland spridas på den egna marken, för att hålla kostnaderna nere. Men vanligast är att det är företag som specialiserat sig på markarbeten och antingen mest arbetar med byggnation av småhus, eller så kan man vara en del av ett större företag som arbetar med byggnationer, vägarbeten eller liknande. De maskiner som behövs är grävmaskin av passande storlek, en schaktbil som kör bort massorna och hämtar påfyllnadsmaterial, samt maskiner som jämnar till och packar fyllnadsmaterialet.

Att tänka på vid markarbeten

Om man som privatperson tänker anlita ett företag som utför markarbeten så kan det vara smidigt att kontrollera med grannarna vem de har anlitat först. Den som redan gjort markarbeten känner till markförhållandena och kan därför mer säkert ge en korrekt offert. Dessutom kan grannarna ge ett utlåtande om hur väl offerten stämt och hur nöjda de är med företaget. Om det inte finns grannar att fråga, eller om det var för länge sedan de utförde markarbeten, så är det ändå en god idé att fråga runt i trakten efter tips. En lokal firma är oftast billigare då en stor kostnad är frakten av maskiner och massor.

4 Apr 2020