Hitta rätt renoveringsfirma i Stockholm

Funderar du på att renovera ditt badrum? Om det är mer än 30 år sedan badrummet renoverades är det dags att göra det. Badrum som byggdes eller renoverades innan 1980-talet, bör förmodligen få en asbestsanering, så det var mycket populärt att använda sig av asbest för att isolera delar av badrummet. Då behöver du kontakta en saneringsfirma som först kommer och inspekterar kan bedöma om det finns asbest som behöver rivas ut innan renoveringen kan genomföras.

Välj en firma med hantverkare behöriga av BKR

När man ska välja en firma som kommer och gör badrumsrenoveringen hos dig, säg i Stockholm, har du minst 5.000 hantverksfirmor att välja mellan som utför badrumsrenovering i Stockholm, hur ska man hitta någon bland dem alla? När du behöver några kriterier för att kunna göra ett vettigt val, är behörighet av Byggkeramiska rådet (BKR) ett viktigt kriterium. Det innebär att de är behöriga, har rätta kunskaperna och utbildningen för att bygga våtrum. Våtrum är mycket viktigt att det blir rätt, då man hanterar så mycket vatten som man gör i badrum. Bygger man fel i våtrummet, kan man få omfattande vatten- och fuktskador i sitt badrum – och det vill man inte ha! Dessutom är det mycket lättare att få ut kompensation för skada från ett försäkringsbolag om det har byggts av en hantverkare behörig av BKR.

Välj hanterkare med egen ansvarsförsäkring

Det är viktigt att välja en hantverkare som har egen ansvarsförsäkring. Skulle något hända (tyvärr gör det ju det) ska skadan inte belasta din hemförsäkring. Det ansvaret måste hantverkaren ta. Välj därför bara hantverkare som har egen ansvarsförsäkring. Är du osäker, fråga företaget om de har egen ansvarsförsäkring. Även om de skulle erbjuda sig att betala sjlävrisken, om du skulle utnyttja din egen hemförsäkring, om något skulle hända, förlorar du på det genom att betala högre premie om försäkringen löses ut.

Lättare med allsidiga hantverkare

Det är också lättare att välja en hantverkare som tar hand om hela renoveringen av badrummet. I stället för att välja en firma där man måste hålla kontakten med olika hantverkare själv, är det smidigt med en badrumshantverkare som sköter alla sådana delar själv och kan erbjuda sig att ta allt ansvar, så du inte behöver hålla kontakten med flera olika hantverkare utan bara har en att prata om badrumsrenoveringen med. De utför då en totalentreprenad för ditt badrum. Du slipper agera byggherre och hålla med ett arbetsschema och rycka i olika trådar. I stället får du luta dig tillbaka och låta någon annan ta ansvaret för att få badrumsrenoveringen gjord.

5 Aug 2018