Gör en inmätning innan vägbygget

Arbetar du med vägbyggen? Du kanske är underleverantör till något stort byggföretag, eller så är det där du jobbar; på det stora byggföretaget. De som planerar vägar, var olika fastigheter ska byggas bör ju som du redan säkert vet, göra noggranna planer och kontroller innan man planerar hur ovh var vägarna ska dras. Vill man vara på den alldeles säkra sidan bör man alltid göra inmätningar för att inte råka ut för obehagliga överraskningar.

Undersökningar av marken och hur den ser ut inuti

Med en inmätning får du reda på hur marken kommer att röra sig under kortare och längre tid framåt. Man tänker ju sällan på att även vi som lever och bor på den Skanvdinaviska halvön lever på mark som röra påsig, som har små jordbävningar och höjer sig med hela 1 centimeter på 10 år. I längden och i framtiden kommer landskapet att ha förändrats, men inte alltid som vi tänker oss. Olika rörelser i marken kan komma att förändra landskapet och de rörelser som marken åstadkommer. Det är därför man ska göra inmätningar och kontroller med regelbundenhet.

Råd om hur man bör bygga

När man väl får information och kunskap om hur marken förmodligen kommer att röra på sig i framtiden får man bättre verktyg för hur man ska planera vägbygget, fastigheter och hur marken kommer att förändras. Det ger konsekvenser för hur man bör schakta jorden, var vägtunnlar bör gå, var ledningar ska dras och hur människor kan undvika förändringar som är skadliga i framtiden.

Precisionsavvägningar och kvalitetskontroller

Gör man precisionsavvägningar får man veta hur marken rör på sig och sätta sig ända ner i millimeter. Vet man det kan man montera dubbar och sedan göra regelbundna kontroller. Man kan göra lite olika mätningar; såsom geodetiska inmätningar, mätningar med GPS, byggutsättningar, 3D-scanningar och precisionsavvägningar. Man kan även lägga ut ett bruksnät på platsen och göra nogranna kvalitetskontroller och redovisa hur rörelserna kan komma att ske.

Få hjälp och råd av erfaret bolag

Vill man kan man få hjälp och råd med att få ett projekt att gå framåt inom ett vägbygge. Då kan man bland annat få hjälp med en byggutsättning med hjälp av högteknologi och stor noggrannhet. Då kan man också få volymberäkningar som kan ge dig ett pris på schaktning. Man kan jämföra resultatet som man får av en inmätningoch ett montage och platsgjutning av de skisser som man har av vägbygget eller fastighet och på så sätt se hur bra de passar varandra. Läs mer om inmätning och om företaget här.

20 Sep 2018