Glöm inte vägmarkeringarna

Är du i full fart med att ta körkort? Glöm då inte vägmarkeringarna. De finns där för att göra körningen säkrare för både dig och dina medtrafikanter. Mer precist kan man säga att syftet de främst tjänar är att komplettera eller förtydliga grundregler i Trafikförordningen. Vidare är vägmarkeringar en viktig vägvisare vid ombyggnationer eller andra arbeten på vägen. I den här texten går vi igenom några av de mest förekommande.

Körfältslinje

Kanske den vanligaste av alla vägmarkeringar. Körfältslinjen, eller mittlinjen, markerar vägens mitt och för att utmärka körfält. När den är streckad får den passeras och den hindrar dig alltså inte från att till exempel köra om eller bara byta fil. I tätbebyggda områden brukar strecken vara något tätare.

Heldragen linje

Om mittlinjen inte är streckad innebär det att du inte får byta fil. Inget av fordonets hjul får passera en heldragen linje, eller spärrlinje som det också kallas. Vid vissa situationer är det dock oundvikligt att inte passera linjen med något av däcken.

Om du till exempel märker att lastbilen framför dig har fått motorstopp, och det inte finns utrymme att köra förbi inom den egna filen, är det bättre att vara extra försiktig och låta en del av bilen köra över den heldragna linjen för att kunna ta dig förbi. Vägmarkeringar är såklart till för att följas, men ibland kräver situationen att linjen korsas.

Andra situationer där det kan vara aktuellt att korsa en heldragen linje

  • Om det är nödvändigt för att köra från eller till en fastighet.
  • Om utrymmet i en korsning annars inte räcker till.
  • Om det, i din färdriktning, går en streckad linje precis till höger om den heldragna.  
  • Om det finns hinder på vägen.

Varningslinje

Vid vägar smalare än sju meter används varningslinjen i syfte att varna för när det är särskilt farligt att använda ett körfält för mötande trafik. Ofta är det på grund av försämrad sikt, men det kan finnas andra skäl till att det är förenat med särskild fara att använda det andra körfältet. Linjen får korsas under förutsättning att det sker på ett säkert sätt och att det inte hindrar mötande trafik på något vis.

Dubbel spärrlinje

En dubbel spärrlinje innebär att inget i fordon, i något av körfälten, får korsa den heldragna linjen. Det här brukar ses istället för en mittlinje på vägar där förhållandena är sådana att det innebär en förhöjd risk att köra i filen för mötande trafik. Ofta är det dålig sikt som gör att risken är förhöjd.

2 Dec 2017