Geoteknisk undersökning – för att veta vad som finns i marken under oss

Behöver du veta vad som finns i jorden under dina fötter? Eller hur stadig marken är innan ett nybygge? Då är en geoteknisk undersökning det du är ute efter.

Det är omöjligt att veta allt om jorden under oss genom att bara titta på den. I många fall kanske den här kunskapen inte heller är särskilt viktig, men i andra fall är det vad som kan göra skillnad mellan skinande lycka och total förödelse. Därmed kan en geoteknisk undersökning vara av största betydelse.

En geoteknisk undersökning görs för att det inte ska uppkomma några obehagliga överraskningar. Syften kan vara olika, men handlar i slutändan om exakt samma sak. Inför ett bygge kan man behöva vara på den säkra sida att jorden faktiskt är både stabil och fri från gifter.

Geoteknisk undersökning är det säkra valet

Genom att genomföra geotekniska undersökningar kan flera frågor om jorden få sina svar. En undersökning tittar på förhållandena för berg och jord, men också grundvatten. På så sätt kan en helhetsbild av marken framträda. Det kan ge underlag för hur ett bygge sedan ska kunna gå till eller om det faktiskt är bäst att inte bygga alls.

Ingen vill upptäcka att marken under huset riskerar att rasa eller att det tidigare varit utsläpp där, vilket gör att marken nu är förgiftad. Vi vill alla känna oss trygga i våra egna hem. Därför är en geoteknisk undersökning alltid det säkra valet inför ett nybygge.

27 May 2022