Geotekniker med viktig kunskap

När man ska bygga ett höghus så behöver man samla in yrkespersoner som har viktig kunskap. En av dessa är en geotekniker som undersöker markförhållanden.

Om man bara sätter grävskopan i marken och hoppas på det bästa, så kan man få en stor chock. För det är mycket inom markförhållanden som inte syns från ytan. Sådant som kan göra att markarbetena drar ut länge på tiden, eller att man till och med måste ta hjälp av en bergsprängare.

Därför är det vanligt att man anlitar en geotekniker, redan innan man tar det första spadtaget. Det är en yrkesgrupp som kan allt om hur man tar reda på vad som finns under ytan. Som berg, sten, vattensamlingar och vad marken består av i stort. Om det är sand, lera, jord eller någon stenblandning.

Anlita en geotekniker

Det är viktigt att anlita en geotekniker tidigt, det vill säga redan på planeringsstadiet. För det är med deras hjälp som man därefter i lugn och ro kan planera för markarbeten och grundläggning. Samt även hålla koll på den finansiella delen av projektet, och när vilka skeden inträffar. Oftast är man ute i flera år före en byggnation, för att boka in personal och planera för materialköp.

En geotekniker anlitar man som byggherre, eller så kanske man har tagit det steget redan före man köpte marken till byggnationen. För om man köper mark till en byggnation så är det också viktigt att veta vilka förutsättningar man har och vad byggnationen kommer kräva kostnadsmässigt och tidsmässigt.

10 Jan 2023