Frågor och svar om betong

Den som bor i Stockholm eller annan större stad ser säkerligen betong på daglig basis. Runt om i staden, åtminstone i flera förorter, finns stora flerbostadshus som ett resultat av omfattande betongarbeten. En del argumenterar för att betonghus inte är särskilt vackra – miljonprogramsområden i Stockholm har till exempel varit föremål för mycket kritik. Förespråkarna menar dock att det inte beror på materialet – utan den som står för designen. Betong som material kommer med flera fördelar, bland annat att det är miljövänligt, relativt billigt och har en mycket lång livslängd. Läs mer här om betong och betongarbeten i Stockholm på betongarbetenstockholm.nu.

Hur länge har människan använt sig av betong?

Betong är inget nytt. Redan ungefär 500 år före Kristus började etrusker, i det som idag är Italien, att bygga med betong. Användningen av materialet började sprida sig och allt fler och fler betongarbeten syntes på flera håll i området. Så småningom blev betong riktigt populärt och skulle komma att ha en storhetstid, som varade till ett par hundra år efter Kristus.

Många av de betongarbeten som utfördes i romarriket står kvar än idag. Det kan dock nämnas att karaktären på betongen då var väldigt annorlunda från hur det ser ut idag. Jämför till exempel med moderna byggen i Italien eller i t.ex. Stockholm. Produktions- och konstruktionsteknikerna utvecklats något enormt.

Hur miljövänligt är betong?

Betongarbeten och betong som material har en liten påverkan på miljön. Betong kan återvändas till fullo och har dessutom en mycket lång livslängd. Den långa livslängden får som följd att inte lika mycket ny betong behöver produceras, vilket sparar på miljön. Det är just vid tillverkning och transport som planeten kan påverkas i mer eller mindre utsträckning. På vissa håll i politiken idag, särskilt i Stockholm, argumenterar man för att betongarbeten är grunden till större infrastruktursatsningar.

Vad består betong utav?

Normalt består betong utav ungefär fyra femtedelar grus, sten eller sand och ungefär sex procent vatten. Resterande 14 procent utgörs av cement. De exakta beståndsdelarna, och mängden av dem, skiljer sig dock en aning beroende på vilken karaktär man vill åt. Vanligt är också att man tillsätter olika medel i små doser för att förbättra dess egenskaper. Dessa medel tillsätts i pulverform och är ofta restprodukter från industrier, så som slagg till exempel.

Vilka typer av betong finns det?

Det finns väldigt många olika typer av betong, som alla har sin egen karaktär. En del är till exempel gjorda för betongarbeten under vatten, medan andra passar bättre för att bygga hus med. Till exempel finns följande typer:

  • Husbetong
  • Sprutbetong
  • Skumbetong
  • Vältbetong
  • Undervattensbetong
  • Husbetong
  • Anläggningsbetong
3 Feb 2018