Frågor kring ansökan om bergvärme (Stockholm)

Hur kan processen skyndas på?bergvärme

Det är viktigt att du ser igenom din ansökan och kontrollerar att allt är korrekt innan den skickas in. I det fall en ofullständig ansökan skickas in innebär detta att handläggningstiden blir längre. Dessutom kan det uppkomma extrakostnader. För varje timme som handläggningen förlängs på grund av ofullständig ansökan debiteras 1130 kr.

Vad innebär omedelbar verkställighet?

Har du fått godkännande för omedelbar verkställighet innebär det att borrningen kan påbörjas direkt så fort som beslutet delats ut. I ansökan kan man begära att få omedelbar verkställighet. I detta fall bör du även förklara varför det är viktigt att arbetet får påbörjas direkt och vilka konsekvenser som sker om arbetet inte får påbörjas direkt.

Vad innebär inihibition?

I det fall som en granne begär inhibition innebär det att beslutet (i detta fall kring bergvärmen) inte gäller under en viss period. I det fall länsstyrelsen godkänner denna ansökan måste du därmed avvakta med vidare arbete.

Vad är Normbrun – 16?

Ska du borra i Stockholm krävs det att de som borrar är certifierade och därmed även följer de normer som finns i Normbrun -16. För att man ska kunna kontrollera detta måste därmed företagets SITAC-nummer anges i ansökan.

Eftersom företaget har rätt kompetens kan de även, med fördel, användas för att hitta rätt lösning utifrån var hålet ska placeras, dess djup m.m. Många gånger kan även dessa företag hjälpa till med att fylla i de olika tekniska uppgifterna kring den bergvärme som ska installeras. Detta så att ansökan blir helt komplett vilket därmed gör att man undviker ytterligare kostnader.

Var får hålet placeras?

För det första måste man ta hänsyn till hål som redan borrats av grannar. Detta eftersom man bör ha som regel att ha minst 20 meter mellan de olika hålen. Är det ett vinklat hål så utgår man ifrån ”mitten” på hålet. Med andra ord så mäter man från toppen och botten på hålet och anger sedan att hålets placering är på mitten av denna längd.

Man kan behöva titta på detaljplan och planbestämmelser vilka kan begäras ut från stadsbyggnadskontoret. Eftersom det är relativt komplicerat att räkna ut var hålet bör placeras tar många hjälp med detta från företag som specialiserat sig på bergvärme, borrning och planering.

Var finns mer information?

All information kring ansökan om bergvärme i Stockholm går att hitta på Stockholm Stads webbsida. Här går det även att göra ansökningar eller ladda hem blanketter. Önskas ytterligare information finns det på denna webbsida kontaktuppgifter till de enheter som har ansvar för ansökningar m.m.

 

2 Oct 2018