Fler funktioner med moderna fönster

När det kommer till nya fönster finns det numera många och genomgripande förändringar av fönstrens funktioner. Fönster är ju inte bara till att ge en husfasad dess utseende och design. De är till för att vi ska kunna få en bra vy och utsikt inifrång och formar designen inomhus. Ljuset som vi får in via våra fönster är livsviktigt och vi tenderar att skaffa oss allt större fönster. Vi har blivit alltmer medvetna om att vi behöver solens ljus och över ljusets inverkan på vårt psyke och välbefinnande. Det är därför riktigt intressant att följa den utveckling som våra fönster genomgår. Här tar vi upp de viktigaste förändringar som vi ser i utvecklingen av fönster.

1. (Nästan) självtvättande fönster

Dessa så gott som "självtvättande" fönster har en utsida som är behandlad med titanoxid. Det gör så att ytan har en tunn hinna som gör det svårt för smutsen att fastna på fönstret. När det sedan regnar, regnar smutsen bort med regnet. Det gör så att vi inte behöver tvätta våra fönster lika ofta som förut. De torkar också snabbare än andra fönster vilket gör att de inte blir lika randiga som andra fönster

2. Energifönster

Det finns fönster med särskild funktion som sparar uppvärmningskostnader. Dessa fönster har mellanfönster och ädelgas i mellanrummet. Det isolerar fönster och kan sänka energikostnaderna. Dessa energifönster ser till att dagsljuset kommer in genom fönstren men värmen återgår tillbaka in i rummet. Då är det ett fönsters U-värde som man ska ta reda på fär att kunna mäta hur mycket energi dessa fönster kan spara. Ju lägre U-värde desto bättre energifönster.

3. Inbrottssäkra fönster

Du har säkert sett butiksfönster som inte är splittrade trots att de har råkat ut för yttre påverkan. Då har de skador men har inte splittrats i små bitar. De är inbrottsskyddande fönster som gör det omöjligt att ta sig in via fönstret.

4. Skottsäkra fönster

Det finns skottsäkra fönster, eller okrossbara glas som har en nanobehandlad polykarbonatskiva fästa på fönsterglasens utsida. De är 300 gånger starkare än vanliga fönsterglas.

5. Vridfönster som sparar utrymme

Man kan installera fönster som inte behöver öppnas utåt eller inåt, utan som öppnas genom att vrider dem i nästan 360 grader. Det sparar utrymme när man behöver öppna fönster men inte vill flytta på allt som är nära fönstret. Man behöver inte flytta på gardiner utan kan på enkelt sätt tvätta fönster.

18 Jun 2018