Experter bör installera braskaminer i Göteborg

Braskaminer i Göteborg genererar massor av myspys i höstmörkret. Men respektera elden och anlita fackmän för installationen, så att det förblir bara mysigt.

Det är visserligen tillåtet för vem som helst – som känner sig händig – att installera sin egen braskamin i Göteborg. Men flera som lutat sig mot den regeln – och sedan satt igång för fulla muggar att mura och dona – lät sedan bli att läsa resten av regelverket.

2010 var ett rekordår för eldstadsrelaterade bränder i Sverige. 1 902 gånger fick brandkåren rycka ut det året för att släcka bränder från eldstäder. Många gånger handlade det om hemmafixare med hybris som tyckte de jobbat fackmannamässigt. Tack och lov har denna siffra sedan dess sjunkit. 2017 var det 893 insatser.

Braskaminer bör installeras av proffs

De som med övermod påtat ihop sin egen kamin missade den delen av regelverket som säger att bygganmälan – med godkänd kontrollplan – föregår bygge av eldstad eller kamin. Innan braskaminer tas i bruk ska dessutom en oberoende kontrollant, exempelvis en sotare, genomföra en kontroll och godkänna bygget.

Har detta inte skett, och en olycka sker, kan man riskera dryga dagsböter. Dessa punkter måste följas:

  1. Lämna in en bygganmälan.
  2. Redovisa kontrollplan.
  3. Bygg och installera efter bästa förmåga och förstånd.
  4. Låt en fristående kontrollant (exempelvis sotare) göra en kontroll för att se om kontrollplanen efterlevts.

Först efter dessa steg kan man med gott samvete sätta sig ner framför kaminen och kicka igång elden. Annars riskerar man att bli en av de där ca 1000 varje år som brandkåren får komma ut till. Kontakta ett företag som kan allt om braskaminer är: www.braskaminergöteborg.se

17 Jun 2022