En firma som sysslar med rivning i Stockholm kan asbestsanera bostaden

Ska ni renovera köket? Visste ni att det på 50- till 70-talet var vanligt att man använde asbest då man kaklade kök? Anlita därför en firma specialiserad på rivning exempelvis i Stockholm.

Både i badrum och kök var det vanligt förekommande under 50- till 70-talet att man använde asbest i fix och fog. Även runt rör, i ventilationsanläggningar, mattlim och isoleringsmaterial förekom asbest. Asbest ansågs länge vara ett fantastiskt material då det står emot värme och fukt och dessutom isolerar bra. Men asbest är ett ämne som är farligt att andas in och asbestfibrer som frigörs vid renoveringar kan orsaka svåra lungsjukdomar och cancer.

Ska man riva ut gamla klistrade mattor eller kakel etc. så ska man var försiktig och använda skyddsutrustning. Det är länge sedan asbest förbjöds i Sverige men det dör tragiskt nog fortfarande flera personer varje år i sjukdomar orsakade av asbest.

Man borrar

Allt rivningsmaterial sorteras och återvinns för att skona miljön

Ska man riva ut hälsofarligt material och sanera är det säkrast att anlita en firma specialiserad på rivning av asbest i exempelvis Stockholm. Då slipper man utsätta sig själv och sin omgivning för onödiga risker. För även om man bär skyddsutrustning om man river själv så frigörs asbest som ifall det inte kontrolleras kan spridas till grannar och grannfastigheter.

Är man osäker på om det finns asbest i olika material så kan man göra en provtagning. Bor man i en bostadsrättsförening brukar de känna till ifall det finns asbest i huset. Allt material som rivs ut transporteras iväg av rivningsfirman och sorteras och återvinns. Allt för att skona miljön och inte låta miljöfarligt material spridas.

En rivningsfirma kan också utföra rivningar inför stambyten

Välj en firma med gedigen dokumenterad erfarenhet av att utföra rivningsarbeten. Vanligast är att man tar hjälp med rivning av kök och badrum men en rivningsfirma kan även hjälpa till med rivning av tapeter och rivning inför stambyten. Vissa kan även erbjuda att slipa golv.

Det är inte bara hos privatpersoner som det ibland behöver rivas och saneras. Även stora kontorskomplex behöver ibland renoveras och byggas om och då kan en rivningsfirma göra jobbet. Då företaget river ser de också till att damm och partiklar inte sprids till andra rum, något som kan vara svårt om man river själv. Anlita därför med fördel en kunnig och kompetent rivningsfirma så gör de jobbet dammfritt. Vi rekommenderar denna webbplatsen: https://www.rivningstockholm.nu/

22 Mar 2020