Detta händer om du inte dränerar runt huset

Hur mycket fukt som samlas i marken och kring det egna huset, beror ju på många olika faktorer. Hur ser tomten ut? Ligger huset lågt eller högt i förhållande dels till den egna tomten och dels till hur marken och terrängen ser ut i förhållande till både tomten och huset. Väljer man ett hus som ligger intill foten av ett berg, sägs det ju av sig självt att tomten kring huset kommer att bli väldigt blöt när våren kommer och all nederbörd rinner nerför berget och samlas kring ditt hus.

Ligger istället huset högt i förhållande till resten av terrängen och tomten, är risken för fukt i husgrunden relativt liten. Trots det är det ändå viktigt med dräneringsrör eller dräneringsskivor kring husgrunden för att inte den ska drabbas av fukt.

För den som har mycket fukt i marken

Är det så att huset ligger ganska lågt och tomten ligger vid foten av berget, eller har en tomt som av andra anledningar är mycket fuktig och det samlas vatten på tomten så kan man behöva dränera kring huset, åtminstone vart tionde år. Det kan vara riktigt bra för husgrunden att man gräver runt huset och "luftar" grunden. På så sätt ser man också om det samlas vatten kring husgrunden. Har man en källare är det desto viktigare att dränera kring huset med en viss regelbundenhet. 10 år går fort, men har man en riktigt fuktig mark kan man behöva dränera ofta. Det går även att leda bort vattnet från den egna tomten. Så gjorde man ju ofta förut; dikade kring det egna åkerstycket, för att inte grödorna skulle drabbas av fukt och mögla istället för att bära riklig skörd. På samma sätt kan man dika kring den egna tomten. Vi tenderar att glömma bort det som gamla bönder ofta gjorde med sina åkrar.

För den som har torr mark kring huset

Vet man att marken är relativt torr på den egna tomten, behöver man inte dränera på långt när så ofta som vart tionde år. Det kan räcka med att man gräver runt huset inom 30-40 år. Känner man sig osäker kan man alltid rådfråga lantmäteriet som har kartor över den kommun där du bor och kontrollera marken och hur den ser ut just på din tomt. Ett besök på lantmäteriet kan vara riktigt intressant av många skäl, då man ser hur terrängen ser ut i vidare bemärkelse än bara fuktproblem med det egna huset.

Funderar du på att anlita byggare för dränering i Örebro? Läs då mer här

11 Mar 2020