Det här visste du inte om asfalt

Asfalt är något man är van vid att se på vägarna dagligen men vad är egentligen asfalt och vad kan man använda det till? Vilka egenskaper har asfalt och kan man göra asfalt i fler färger än svart?

Bindemedlet bitumen och stenkross är det som är grunden till det man vanligtvis kallar asfalt. Kombinationen hettas upp och blir därmed trögflytande och möjlig att hantera, men eftersom nedkylningen sker snabbt så är det en hantering som också måste ske mycket snabbt innan massan svalnat av och stelnat. Om man någon gång kört förbi en asfaltering av en väg så ser man att arbetare och maskiner mycket snabbt efter läggningen kan köra på ytan. Men det finns även asfaltbeläggningar som man kan blanda i olika temperaturer ända ner till så kallat kalla blandningar. Att asfalt används på olika vägar och även inomhus, vet säkert många men att asfalt har olika användningsområden, blandningar och färger är något som kanske inte så många kände till.

Användningsområde och färger

Asfalt är hårdgörande och klarar av att bära upp stora tyngder, som man exempelvis kan se på våra vägar. Men att asfalt samtidigt har en dränerande egenskap är något man kanske inte tänker på. Genom att blanda olika storlekar på stenkrossen så får man olika hårdhet och dräneringskapacitet. Om man studerar vägbeläggningar så kan man se att ytan är olika jämn, vilket har med styrka och dränering att göra. Gator i ett villaområde och europavägar har inte samma komposition. Men asfalt används även inomhus exempelvis i garage, och det är där som önskemål ibland kan komma om andra färger än den traditionella svarta. Varför inte prova grönt, blått eller rött istället?

Golv i företag och bostäder

På senare år har man även börjat använda asfalt inomhus mer än i garage. Asfalt med en viss komposition går att lägga in som golv även i vanliga hem. Genom att använda stenkross i vald färg och slipa ytan helt slät, så blir golven vackra och sköna att gå på, och ser ut som en variant av marmorkross, vilket också går att använda i golven. Ytan blir mycket slagtålig och hållbar och är en ovanlig och spännande lösning, om man vill prova något annorlunda i sitt hem eller på sitt företag. Eftersom man kan använda en mängd olika stenar och dessutom kan använda färgad asfalt, så är kombinationerna oändliga att botanisera och välja bland.

16 Mar 2020