Det är mögel och så påverkar det din bostad

Mögel är svamp som finns naturligt i jorden och i naturen. Där hör den hemma, inte hemma i våra hus. Mögel är ett samlingsnamn på alla möjliga sorters mögelsvampar och bakterier. De kan visa sig på lite olika sätt just för att de består av lite olika sorters svampar och bakterier. De kan visa sig som små, svarta prickar, eller som svart smuts i vägghörn, eller som svart smuts på fönsterbågar. Ibland luktar möglet som unken jord eller som en fuktig källare. Ibland luktar den inte alls. Vi kan heller inte alltid lita på våra egna luktsinnen, eftersom det är en stor risk att man vänjer sig vid en unken, fuktig lukt hemma och inte känner längre vad det är som luktar i ens hem. Vissa människor regarear på möglet och kanske går huvudvärk och astma, men inte alla gör det. Det är därför så svårt för en lekman att hitta mögel. Då är det bäst att anltia en saneringsfirma som kommer och besiktigar ens hus och i så fall kan hitta möglet och åtgärda det.

Därför ska du inte ge dig på mögel själv

Mögel växer som bäst i fuktig omgivning. Precis som annan bakterie, krävs det vissa omständigheter för att bakterierna ska kunna föröka sig. och det kräver en gynnsam miljö, särskilt fuktig omgivning. Fukten skadar det byggmaterial som ett hus är byggt av, på samma sätt angriper mögel husets material och kan åstadkomma stora skador. Mögel sprider sig med hjälp av svampsporer och sprids på samma sätt som en nysning, den virvlar runt i luften och kan hamna på nya ställen. Finns det då en gynnsam miljö där den hamnar kan den växa till sig där i stället. Det är därför man inte ska ge sig på mögel på egen hand. Man kan nämligen inte borsta eller slipa bort mögelsporer. Det måste saneras med rengöringsmedel som tar död på bakterierna och mögelsporerna.

Anlita saneringsfirma i Stockholm

Anlita en saneringsfirma som har mögel som sin specialitet i Stockholm. Det finns en hel del hus som riskerar att bli angripna i Stockholm. Hus som är konstruerade på fel sätt, som till exempel suterränghus, riskerar att angripas av vatten- eller fuktskador, vilket säger sig självt med tanke på suterränghusens konstruktion; att ha ett övre plan på en högre höjd och sedan följa höjden ner till ett längre plan. Då rinner ju vattnet från höjden, det vill säga det övre planet, ner till det lägre planet. Det lägre planet riskerar ju verkligen att drabbas av fuktskador. Det är ju nästan lika säkert som att brev kommer fram med posten.

12 Jun 2018