Dags att måla om fasaden?

Är det dags att måla om fasaden på ditt hus? När det är dags för det bör du inte göra som målaren på bilden; ge dig upp på en hög stege med målarfärg och måla om vindskivorna på ditt hus. Du riskerar att ramla ner och färg och penslar med dig. I så fall kan du hamna på sjukhus, ligga i sjuksäng i flera veckor och husfasaden förblir omålad. Då är det bättre att göra rätt ända från början.

Så här bör du göra

  1. Bygg en riktig byggställning, eller hyr en sådan. En byggställning behöver du ha om det är högre än 2 meter för att du ska kunna måla hela fasaden.
  2. Skrapa bort målarfärgen från fasaden först. Ta en skrapa som är till för detta ändamål, eller en värmepistol som tar bort färgen.
  3. Ersätt gammalt och slitet material med nytt när färgen är borta.
  4. Måla med grundfärg innan du målar på med den färg som du önskar ha till fasaden.
  5. Måla med önskvärd färg. 

Antagligen kommer du att behöva måla både fönster, eventuellt källare och detaljer på huset, såsom husknutar, karmar och eventuellt fönsterluckor. Tycker du detta är ett alldeles för stort och tråkigt arbete? Varför inte anltia proffsiga målare i Solna? Om det är i Solna som du bor och behöver få fasaden målad.

Välj pålitliga målare

Välj ett pålitligt måleriföretag när du anltiar målare. Här är det viktigt med erfarenhet när du väljer målare. Vill du vara riktigt säker på att du blir nöjd, bör du välja en målarfirma som ger nöjd-kund-garanti och som har egen ansvarsförsäkring. Både när det gäller nöjd-kund-garantin kommer de att arbeta med huset, tills du som kund är nöjd med arbetet, och när det kommer till ansvarsförsäkringen gäller att om något skulle hända under arbetets gång, tar företaget på sig ansvaret att betala för om något inte blir som tänkt; en olycka eller misstag.

Bättre med målare med certifikat 

Välj målare som ser till att vidareutbilda sig. Om de som du funderar på att anlita har certifikat som de kan visa upp, visar det på att de är medvetna målare som vill bli bättre. Det händer mycket i denna bransch och går målarna vidareutbildningar innebär det att de lär sig mer om nya material och nya metoder. Som kund är det bra tecken på att de är noga med att lära sig mer inom målandets yrke och metoder för hur man kan förbättra arbetet.

1 Feb 2019