Byggen i Stockholm kan behöva golvavjämning

För att få ett golv plant behövs vanligen golvavjämning. Så är det för de flesta nybyggen i Stockholm. Olika material används beroende på förutsättningarna.

Ett golv ska vara plant och slätt. Möjligen kan man göra undantag för stampade jordgolv, de hamnar liksom i en annan kategori. Troligen finns det heller inte så många sådana i Stockholm, om man inte letar sig ut till en jordkällare i yttersta skärgården.

För alla andra golv gäller att man både behöver tänka på och praktiskt göra något, för att det ska bli plant. Basen utgörs såklart alltid av en rejäl grund, men ovanpå den får man som regel lägga ett material som kan flyta ut och skapa jämnhet. Det kallas golvavjämning. Ibland behöver man också tänka på att få till en viss golvlutning, i riktning mot golvbrunnar.

Material för golvavjämning

Vanligen använder man sand och någon slags cement som avjämningsmassa, med tillsats av till exempel ett polymert material eller plastfiber. Tillsatsen säkerställer att golvet inte spricker när det torkar och att man får önskad svikt. Materialen väljs alltid utifrån de förutsättningar som gäller för bygget.

Antingen kan avjämningsmassan bilda golvyta i sig själv, eller också kan ett annat ytmaterial läggas ovanpå. Det kan vara klinker, laminat eller trägolv beroende på vad som önskas. Om golvet ligger i ett våtrum så måste särskild hänsyn tas till det, genom att lägga in en fuktspärr. Det är mycket att tänka på för att få till en golvavjämning i Stockholm. Det är därför bättre att anlita en fackman. Kontakta ett företag som kan hjälpa dig med golvavjämning här: www.golvavjämningstockholm.se

10 Jun 2022